Araç Vergi Borcu Sorgulama

Wednesday, December 2, 2020
Aracın vergi borcu olup olmadığını öğrenmek çok kolay. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Motorlu Taşıt Vergisi Sorgulama Ekranı'na plaka no, tc kimlik no ve tescil tarihi yazılarak, aracın vergi borcunu sorgulayabilirsiniz. Araç Vergi Borcu Sorgulama için.
09.05.2011 - 53 Seri No.lu KDV Sirküleri uyarınca KDV iade taleplerinde elektronik ortamda alınacak İndirilecek ve Yüklenilen KDV Listelerinin doldurulmasında dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin duyuru;

53 Seri No.lu KDV Sirküleri uyarınca KDV iade taleplerinde elektronik ortamda alınacak İndirilecek ve Yüklenilen KDV Listelerinin doldurulmasında dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin duyuru;

KATMA DEĞER VERGİSİ İADE TALEPLERİNE İLİŞKİN OLARAK İNTERNET VERGİ DAİRESİNDEN GÖNDERİLMESİ GEREKEN LİSTELERE İLİŞKİN ÖNEMLİ DUYURU

53 Seri No.lu KDV Sirküleri ile Katma Değer Vergisi iadesi talep eden mükelleflerin listelerini İnternet Vergi Dairesi üzerinden gönderme zorunluluğu getirilmiştir. Listelerin İnternet Vergi Dairesinden gönderilmesi sırasında Katma Değer Vergisi İade taleplerinde gecikme yaşanmaması için aşağıda belirtilen hususlarda azami özenin gösterilmesi gerekmektedir.

1) 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 29/3 maddesi; "İndirim hakkı vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılabilir." hükmü gereği belge defter ve kayıtlara hangi tarihte alınmışsa indirim hakkı da bu dönemde kullanılabilecektir.

Ancak İnternet Vergi Dairesinden İndirilecek/Yüklenilen Katma Değer Vergisi Listesi gönderilirken bazı mükelleflerce belgenin tarihi olarak ilgili vesikanın kanuni defterlere kaydedildiği tarihin yazılmakta olduğu tespit edilmiştir.

Örneğin 30.01.2011 tarihli bir fatura, firmanın eline geç ulaşması nedeniyle 01.02.2011 tarihinde yevmiye kayıtlarına alınması nedeniyle indirim hakkı 2011/02 döneminde kullanılmıştır; ancak belgenin tarihi olarak İndirilecek/Yüklenilen KDV Listesine 01.02.2011 tarihi değil 30.01.2011 tarihi yazılmalıdır.

İndirilecek / Yüklenilen KDV Listelerinde belgenin tarihine dikkat edilmediği takdirde KDV İadesi Kontrol Raporlarında sorunlar yaşanmaktadır. Bu durum vergi daireleri arasındaki yazışmaların artmasına ve iadelerin gecikmesine yol açmaktadır.

2) Ayrıca belgeler İndirilecek/Yüklenilen KDV Listesine yazılırken tarih, seri ve sıra numaraları ile vergi kimlik numaraları doğru olarak ve her iki listeye mutlaka aynı şekilde yazılmalıdır. Alınan mal / hizmetin KDV hariç tutarı ve KDV'si bölünmeden listelere yazılmalıdır.

3) İthalat verileri girişinde Vergi Kimlik Numarası 10 haneli 1 olarak yazılmalı (1111111111) ve Gümrük Giriş Beyannamesi numarasına listelerde mutlaka yer verilmelidir.

4) Yevmiye kayıtlarına muhasebe fişi veya mahsup fişi gibi belgelerle fatura düzenleme limitinin altında bulunan perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, noter makbuzu gibi belgelerde Vergi Kimlik Numarası 10 haneli 3 olarak yazılmalı (3333333333) ve bunların KDV'lerinin toplamı bu döneme ait indirilecek KDV'nin %5'ini aşmamalıdır. Fatura bilgileri ise miktarına bakılmaksızın listelere yazılmalıdır.


5) İndirimli orana tabi teslim ve hizmetler dolayısıyla yıllık iade talep edilmesi durumunda KDV Beyannamesinde işlem türü olarak 450 kod kullanılmalı ve 2010 yılına ait tüm aylara ilişkin İndirilecek KDV Listesi iade talep edilen dönemde "Belgenin indirim hakkının kullanıldığı dönem" sütunu doldurularak İnternet Vergi Dairesinden gönderilmelidir.

Diğer taraftan, İnternet Vergi Dairesinde listelerin doldurulmasına ilişkin zaman zaman değişiklikler/yenilikler yapılması nedeniyle DUYURULAR ve SIK KULLANILANLAR bölümlerinin takip edilmesi gerekmektedir.

Vergi Sorgulama

Kaynak: GİBYorum ve sorularınızı buradan paylaşabilirsiniz :

Yorum ve sorularınızı buradan paylaşabilirsiniz :

"Turkiye-Rehberi.Net"'i Sosyal Medya'da Takip Et;

WhatsApp Paylaşım Facebook Paylaşım Twitter Paylaşım Google+ Paylaşım Youtube Paylaşım LinkedIn Paylaşım Vimeo Paylaşım Pinterest Paylaşım Dailymotion Paylaşım