İSKİ Mukavele Başvurusu

Tuesday, July 14, 2020
İSKİ mukavele başvurunuzu internet üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Daha önce su tesisatı olmayan bir bina için tek sayaçtan ilk kez su bağlanması işlemidir. Sayaç yeri bina ana giriş kapısından 1 metre içeride olup bütün su sayaçtan geçecek şekilde olmalıdır.

Depoya giden su önce sayaçtan geçmelidir.

Alanı 1000 m2 den büyük işyerlerinin Müşteri Olma Bedeli için İSKİ Kanal Ruhsat Müdürlüklerinden bilgi alabilirsiniz.

İSKİ Şube Müdürlüklerinden 08:00-15:00 saatleri arasında internetten başvurusu alınan mukaveleler imzalanabilir.

Mukavele Grupları :
 • Normal Su Grubu

 • Sanayi Grubu

 • Resmi Daire Grubu

 • Belediye Grubu

 • Bedelsiz Su (Meccani) Grubu

 • İnşaat Grubu • Mukavele işlemi için gerekli belgeler:
 • Kimlik fotokopisi (Aslı gösterilerek)

 • TC Kimlik Numarası

 • Mülk sahibi ise ayrıca tapu veya emlak beyannamesinin fotokopisi (Aslı gösterilerek)

 • Kiracı ise kira ayrıca kontratının fotokopisi (Aslı gösterilerek)

 • Mukavele sahibi kendisi gelemiyor ise noterden vekaletname

 • İşyerleri için ayrıca vergi levhasının fotokopisi (Aslı gösterilerek)

 • Şirketler için ayrıca imza sirküleri

 • Yapı kullanma izni (İskan belgesi) • Alınan bedeller:
 • Teminat bedeli

 • Müşteri olma bedeli

 • Sayaç bedeli • Sözleşme yapılmadan su kullanılması durumunda kaçak su işlemi yapılır.


  Kaynak: İSKİ


  Yorum ve sorularınızı buradan paylaşabilirsiniz :

  Yorum ve sorularınızı buradan paylaşabilirsiniz :

  "Turkiye-Rehberi.Net"'i Sosyal Medya'da Takip Et;

  WhatsApp Paylaşım Facebook Paylaşım Twitter Paylaşım Google+ Paylaşım Youtube Paylaşım LinkedIn Paylaşım Vimeo Paylaşım Pinterest Paylaşım Dailymotion Paylaşım