İşsizlik Sigortası Ödeneği İşçi Maaş Talebi Dilekçesi Örneği

Turkiye-Rehberi.Net Pinterest Turkiye-Rehberi.Net WhatsApp Turkiye-Rehberi.Net Facebook Turkiye-Rehberi.Net Twitter Turkiye-Rehberi.Net LinkedIn Turkiye-Rehberi.Net Çıktı Al Turkiye-Rehberi.Net Gmail Turkiye-Rehberi.Net Email Gönder
İşsizlik Sigortası başvurusu;

TÜRKİYE İŞ KURUMU

..................Müdürlüğüne

A-KİŞİSEL BİLGİLER

Adı ve Soyadı

:.......................................................

Sigorta Sicil No

:.......................................................

Baba Adı

:.......................................................

Vergi Sicil No:

:.......................................................

Ana Adı

:.......................................................

İkamet Adresi

:.......................................................

Doğum Tarihi (gün, ay, yıl)

:.......................................................

 

........................................................

Telefon Numarası

:.......................................................

 

........................................................

B-ÇALIŞMA SÜRESİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

Hizmet akdinin sona erdiği tarih:......../......./............

Hizmet Akdinin sona erdiği tarihten önceki son 3 yıl içinde;

ÇALIŞMA SÜRELERİ

İŞYERİ AD VE ADRESLERİ

...../...../.......

...../...../.......

.................................................................................................................

...../...../.......

...../...../.......

.................................................................................................................

...../...../.......

...../...../.......

.................................................................................................................

...../...../.......

...../...../.......

.................................................................................................................

...../...../.......

...../...../.......

.................................................................................................................

C.İŞSİZLİK ÖDENEĞİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

Daha önce işsizlik ödeneği         aldım            almadım                                            Tarihi:......./......./......... - ......./......./.........

İşsizlik ödeneği alınan Türkiye İş Kurumu Birimi                                                        :.............................................................

D.BEYAN VE TALEP

* İşsizlik ödeneği aldığım süre içinde, ikamet adresimin değişmesi, bir işte çalışmaya başlamam, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almam, yetkili asğlık kuruluşunca istirahatli kılınmam ve silah altına alınmam halinde durumu Kurumunuza derhal bildireceğimi,

* Kendi kusurum ve bilgilerdeki eksiklik veya yanlışlık nedeniyle yapılan fazla ödemeleri yasal faizi ile birlikte ödeyeceğimi, ayrıca bankada adıma açtırılacak hesap üzerinde Kurumun her türlü tasarruf yetkisi olduğunu kabul ve taahhüt ederim.

* Dilekçemde vermiş olduğum bilgilerin tam ve doğru olduğunu, meslek geliştirme edindirme eğitimi ve iş almaya hazır olduğumu beyan ederim.

* Tarafıma işsizlik ödeneği ödenmesini talep ederim.

* İşsizlik ödeneğine hak kazanırsam işsizlik ödeneğini,......................................Bankası...............................Şubesi aracılığı ile almak istiyorum.

Tarih:                                                                                                                                    Adı ve Soyadı

Dilekçe Ekleri:

İşten Ayrılma Bildirgesi

Kimlik Belgesi Fotokopisi