Kıdem Tazminatı Fonu

Friday, April 3, 2020
3008 sayılı İş Kanunu ile Hukuk Sistemimize giren Kıdem Tazminatı ile ilgili yasal düzenlemeler, 1475 sayılı İş Kanununun 14. , 854 sayılı Deniz İş Kanununun 20. ve 5953 sayılı Basın İş Kanununun 6, 11 ve 18. maddelerinde yapılmıştır.

Yaklaşık on milyon çalışanı ilgilendiren “kıdem tazminatı fonu” oluşturulması ile ilgili yasa tasarısı iki üç yıldır kamuoyunun gündemini meşgul etmektedir. Basından öğrendiğime göre ; yasa tasarısı son şeklini almış ve Ekonomik Koordinasyon Kurulu’na sevk edilmiş, EKK son şeklini aldıktan sonra Bakanlar Kurulu’na sunularak, Bakanlar Kurulu önerisi olarak ta TBMM sevk edilecektir.

Ayrıca belirmek isterim ki ; 4857 sayılı iş kanununda; “Kıdem tazminatı için bir kıdem tazminatı fonu kurulur. Kıdem tazminatı fonuna ilişkin Kanunun yürürlüğe gireceği tarihe kadar işçilerin kıdemleri için 1475 sayılı İş Kanununun 14 üncü maddesi hükümlerine göre kıdem tazminatı hakları saklıdır.” hükmü getirilmiştir.

Basına sızan “Kıdem Tazminatı Fonu” tasarısının yaslaşması halinde;

a) Adına en az 10 yıl Fona prim ödenen işçinin isteği halinde,

b) İşverence hizmet akdinin feshedilmesi durumunda işçinin hak kazandığı yaşlılık, emeklilik, malullük aylığı veya toptan ödeme almak amacıyla ilgili kuruma veya sandığa başvurması halinde,

c) Bağlı oldukları kurum veya sandıklardan yaşlılık, emeklilik, malullük aylığı bağlanması yahut toptan ödeme almak amacıyla hizmet akitlerini feshetmeleri halinde,

d) İşçinin ölümü halinde kanuni mirasçıları, kıdem tazminatı hakkını kazanacaklardır.

Kıdem Tazminatı Fonu tasarısının yasalaşması halinde; emekçileri avantajları;

a) İstifa eden işçinin kıdem tazminatı yanmayacak, istifa edilse bile kıdem tazminatı birikecek ve hak edildiği süreler için fondan ödeme yapılacak,

b) İşveren ödeme güçlüğüne düşse bile işçinin kıdem tazminatı hakkı yanmayacak, ödemeler fon tarafından yapılacaktır.

c) Bir yıldan az çalışanlarda kıdem tazminatından yararlanacaktır,

d) Özel ve kamu sektöründe işyerinde hizmet akti ile değil de temizlik, güvenlik gibi taşeron firmalarda çalışanlar da kıdem tazminatına hak kazanacaklardır.

e) İşçi daha iyi şartlarla yeni bir iş bulduğunda işini değiştirebilecektir.

f) İşverenden kıdem tazminatı alabilmek için işçiler diğer haklarından fedakarlık yapmayacak, mahkeme kapılarında yıllarca süren davaların sonucunu beklemeyecek, işçi ile işveren kıdem tazminatı pazarlığı yapmayacak.

Kıdem Tazminatı Fonunun işçi için dezavantajı ise; Evlilik, askerlik, 15 yılı ve 3600 günü doldurup emeklilik yaşını bekleme gibi durumlarda Kıdem tazminatı ödenmeyecektir.

Fonun Yönetimi; İşçi ve İşveren temsilcilerinden oluşacak ve idari yönden Çalışma Bakanı bu fonunun işleyişinden sorumlu olacaktır. Fonda toplanan paralar hiçbir şekilde başka bir fona veya merkezi bütçeye aktarılmayacaktır.

Fonun Denetimi; Fon birbirinden ayrı üç kurum tarafından her üç ayda bir denetlenecek ve bu denetimlerle ilgili raporlar Resmi Gazetede Yayınlanacaktır. Bu üç ayrı kurum; TBMM, Sayıştay ve Yeminli Mali Müşavirlerdir.

Bilgi Edinme; Her Türk vatandaşı internet ortamında kendi TC kimlik numarası ile sorgulama yaparak kendisi ile ilgili bilgi ve birikimini görebilecektir.Yorum ve sorularınızı buradan paylaşabilirsiniz :

Yorum ve sorularınızı buradan paylaşabilirsiniz :

"Turkiye-Rehberi.Net"'i Sosyal Medya'da Takip Et;

WhatsApp Paylaşım Facebook Paylaşım Twitter Paylaşım Google+ Paylaşım Youtube Paylaşım LinkedIn Paylaşım Vimeo Paylaşım Pinterest Paylaşım Dailymotion Paylaşım