Kıdem Tazminatı

Sunday, April 5, 2020
Kıdem Tazminatı, çalışanların hizmet süresi boyunca verdiği emeğinin karşılığını almasını sağlayan yasal bir düzenlemeddir.

Kıdem Tazminatı sayfasında Yeni Kıdem Tazminatı, Kıdem Tazminatı Hesaplama, Kıdem Tazminatı Fonu, kıdem tazminatı alabilme şartları, kıdem tazminatının işçi ve işveren açısından olumlu ve olumsuz yönleri hakkında bilgiler bulabilirsiniz.

Kıdem Tazminatı ve Yeni Teşvik Paketi

Kıdem Tazminatının Alınabileceği Durumlar

Geçerli olan 1475 sayılı İş Kanunu'nun 14'üncü maddesine göre, 4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde çalışanlar işverenlerinden kıdem tazminatı alabilir. İlgili yasada 7 hal belirtilmiştir:

 • İşverenin haklı bir sebep olmadan işten çıkartması
 • İşçinin haklı bir sebeple işi bırakması
 • Erkek çalışanların askerlik için işi bırakması
 • Emekli olmak amacıyla işçinin işi bırakması
 • Emeklilikle ilgili diğer şartları tamamlayıp, emeklilik yaşını evinde beklemek amacıyla işçinin işi bırakması
 • Kadın işçinin evlendikten sonraki bir yıl içinde işi bırakması
 • İşçinin ölmesi

Kıdem Tazminatı Video

Bu belirtilen hallerden herhangi birisinde, her çalışma yılına işçinin bir brüt maaşı tutarında kıdem tazminatı ödenir.

Kıdem Tazminatının İşçi ve İşveren Açısından Olumlu ve Olumsuz Yönleri

Kıdem tazminatı Olumlu yönleri Olumsuz yönleri
İşçi Açısından
 • İşyeri yönetimlerinin el değiştirmesi sonucu var olan personeli işten çıkarma maliyetinin yüksek olacağı gerekçesiyle uzun yıllar o işletmeye emek vermiş olan işçinin işine yeni işverence son verilmesi tazminat ödeme şartına tabi olmaktadır.
 • İşyerinin olası bir iflas süreci ve sonrasında çalışanın hak talep edebileceği bir muhatabın kalmaması,
 • İşçinin kıdem tazminatı maliyetini göze alamadığı durumlarda iş değiştirme fikrinden vazgeçmesi mümkündür.
İşveren Açısından
 • Nitelikli elemanın işyerinde kalmasını sağlar
 • Çalışma dinamizmi düşmüş personelin işten çıkarma maliyetlerinin olması
Yeni Kıdem Tazminatı Fonu Öngörüsü
 • Birden fazla ve geçici süreli işlerde çalışan işçilerin kıdem tazminatı hakkının oluşması,
 • İşyeri için çalışma dinamizmi düşmüş personelin işten çıkarma maliyetlerinin düşmesi
 • Çalışan açısından; eskiden 1 yıldan sonra hak talep etme hakkı doğuyordu ; ama yeni sistemde 10 yıldan önce hak talep edilememesi durumunun ortaya çıkması özellikle askerlik vazifesi için işten ayrılanların kıdem tazminatı hakkı 10 yıl çalışmadan sonra talep etmesi anlamına gelmektedir.
 • İşyeri açısından; nitelikli personeli işyerine bağlayıcı olmaması

Kıdem Tazminatının Hesaplanması

Kıdem tazminatı hesaplanırken işçiye çalıştığı her bir tam yıl için, giydirilmiş brüt ücretinin otuz günlük tutarı ödenir. Bir yıldan arta kalan süreler için aynı ücret üzerinden oranlama yapılmak suretiyle tazminat tutarı hesaplanır. Giydirilmiş brüt ücretten kastımız işçiye verilen ikramiye, prim, yakacak yardımı vb. çıkarlardır.(Paralardır)

Kıdem tazminatından binde 66 yani, %0,66 oranında damga vergisi kesintisi yapılır.

ÖNEMLİ NOT:  Kıdem tazminatında hesaplanabilecek bir maaşın Tavanı vardır. 2012 Yılı için kıdem tazminatı tavanı 2.805,04 TL dir. Lütfen dikkate alınız. Yani maaş bu tutardan yüksek olsa bile, bu kadardan hesaplanır.Yorum ve sorularınızı buradan paylaşabilirsiniz :

Yorum ve sorularınızı buradan paylaşabilirsiniz :

"Turkiye-Rehberi.Net"'i Sosyal Medya'da Takip Et;

WhatsApp Paylaşım Facebook Paylaşım Twitter Paylaşım Google+ Paylaşım Youtube Paylaşım LinkedIn Paylaşım Vimeo Paylaşım Pinterest Paylaşım Dailymotion Paylaşım