SGK Rekor Cezalar Kesecek

09.01.2013 tarihli "SGK Rekor Cezalara Hazırlanıyor" başlıklı makalemde 2013 yılında SGK’nın incelemelerini yoğunlaştıracağı ve eksik bordro düzenleyen firmalara ciddi cezalara hazırlandığından bahsetmiştim.

Söz konusu makalemde 20 kişilik bir firma örneği vermiş ve eksik bordro durumunda bu firmaya 600.000 TL ceza kesilebileceğini önemle hatırlatmıştım.

Maalesef makalemin yayınlanmasından sonra mail kutuma yüzlerce mail gelmiş ve bunların önemli bir kısmı rakamı son derece abarttığımıdile getirmişlerdi. Öyleki, gelen mailler arasında hakarete varan hatta aşırı derecede UÇMUŞ !olmaklabeni itham edenlerde vardı.Şahsımın konuyahakim olmaması, hatta meslektaşlarımı bu tarzda uyarmamın boş bir gündem maddesinin ötesine geçemeyeceğini ima edenlerde vardı.

Bazı mesleki sitelerde, makalede yer alan konunun öneminden ziyade makalede nerede hata var, “hangi hataları bulursak ve paylaşırsak mutlu oluruz’un ötesine geçemeyen bir anlayışla yazılarıma yaklaşmaları, zamanın beni HAKLI ÇIKARDIĞIbu günlerde daha da bir önem kazanmıştır. Çünkü kısa bir süre önce İstanbul’da faaliyet gösteren bir firmaya yukarıdaki ve 09.01.2013 tarihli makalemde sayılan gerekçeler dolayısıyla tam 1,3 MİLYON TL ( Eski parayla 1,3 TRİLYON TL) ceza kesilmiştir.

Rakamın yüksek olduğuna dikkat çekmek istemiyorum, rakamın neden bu kadar yüksek olduğuna da dikkat çekmek istemiyorum. Dikkat çekmek istediğim tek konu ne yazık ki eleştiriye uğradığım makalemde yazılan gerekçelerin gerçekten de cezaya konu gerekçeler olduğunun anlaşılması zaruriyetidir.

Önceki yazımda 600.000 TL rakamı aşırı uç bulunmuştu. Oysa SGK bu rakamın 2 katından daha fazlasına çok yakın bir zamanda hem de makalemde belirttiğim tarihler arasında imza atmıştır!!

Tekrar hatırlatmak gerekirse;

 “Ücret Bordrolarının Gerçeği Yansıtmaması”durumu artık son derece önemli bir hal almıştır, Şöyle ki;

Bilindiği üzere SGK yakın bir dönemde Meslek Kodu uygulamasına başlamıştır. Bunun temel nedeni ise Asgari ücret konusundaki kaybın önüne geçmektir. Çalışanının maaşını asgari ücretten gösteren işverene, prim ve gecikme harcıyla birlikte bir kişi için yılda 30 bin TL idari para cezası verilecek, kayıtsız işçi çalıştıran ise teşviklerden 1 yıl men edilecektir.

Zira firmada 20 kişi çalışıyor ve ücretleri asgari düzeyden gösteriliyorsa cezanın tutarı yaklaşık 600.000 TL olacaktır.

Bilindiği üzere, SGK mevzuatında ASGARİ İŞÇİLİK dışında uzlaşma müessesesi yoktur. Dolayısıyla kesilecek cezaya konu uzlaşma müessesesi olmadığından bu cezanın tamamı ödenmek zorundadır.

Ayrıca, eksik bordro düzenlenmesi ise evrakta sahtecilik olarak değerlendirileceğinden İşverenleri hapis cezası tehlikesinin beklediğini de ayrıca hatırlatmak istiyorum.