MEB Eğitek

Turkiye-Rehberi.Net Pinterest Turkiye-Rehberi.Net WhatsApp Turkiye-Rehberi.Net Facebook Turkiye-Rehberi.Net Twitter Turkiye-Rehberi.Net LinkedIn Turkiye-Rehberi.Net Çıktı Al Turkiye-Rehberi.Net Gmail Turkiye-Rehberi.Net Email Gönder
MEB Eğitek sayfasında Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen sınavlar, eğitimler, projeler ve Eğitek iletişim hakkında bilgiler bulabilirsiniz.

MEB Eğitek Haritası ve Yol Tarifi

MEB Eğitek Hakkında

1990'lı yılların belirgin özelliği teknolojide yaşanan gelişim ve dönüşümlerle bilgisayarın günlük yaşamımıza girmesidir. Sayısal bilgilerin analizleri yanında bilgisayar bir eğitim aracı olarak da işlev görür. Gelişmelere uygun olarak, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 1992 yılında "Bilgisayar Hizmetleri ve Eğitim Genel Müdürlüğü" 'ne dönüştürülür.

Film Radyo ve Televizyonla Eğitim Başkanlığı (FRTEB) uzaktan eğitim teknolojilerindeki gelişmeleri de izleyerek, bu teknolojilerin yurdumuzda uygulanabilirliği üzerine araştırmalar yapar. 1996 ve 1998 yıllarında gerçekleştirdiği "Birinci ve İkinci Uluslararası Uzaktan Eğitim Sempozyumlarıyla" bu alanda dünyaca ünlü isimleri bir araya getirir. Sunulan bildiriler kitaplaştırılarak ve CD Rom ortamına aktarılarak alandaki yazına önemli bir katkı sağlanır.

1998 yılına gelindiğinde farklı kollardan gelişerek büyüyen FRTEB ile Bilgisayar Hizmetleri ve Eğitimi Genel Müdürlüğü, tek bir kurum çatısı altında birleştirilir. Kurum "Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (EĞİTEK)" adını alır.

MEB Eğitek Şube Müdürlükleri

a) Ar-Ge ve Stratejik Planlama Şube Müdürlüğü,

b) Proje ve İş Geliştirme Şube Müdürlüğü,

c) İnternet Hizmetleri Şube Müdürlüğü,

ç) Yönetim Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü,

d) Teknik Destek Şube Müdürlüğü,

e) Ağ Yönetimi Şube Müdürlüğü,

f) Bilgi ve Sistem Güvenliği Şube Müdürlüğü,

g) Tasarım Şube Müdürlüğü,

ğ) Eğitim Portalı Şube Müdürlüğü,

h) Televizyon ve Radyo Şube Müdürlüğü,

ı) Test Geliştirme ve Analiz Şube Müdürlüğü,

i) Sınav Organizasyon Şube Müdürlüğü,

j) Baskı ve Sevk İşleri Şube Müdürlüğü,

k) Değerlendirme Şube Müdürlüğü,

l) Eğitim ve e-Öğrenim Hizmetleri Şube Müdürlüğü,

m) İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü,

n) Hukuk ve Mevzuat İşleri Şube Müdürlüğü,

o) İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü,

ö) Kurumsal İlişkiler Şube Müdürlüğü,

p) Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü.

EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MERKEZ BİNA
Telefon No :
0 (312) 296 94 00
Faks :
0 (312) 223 87 36
Web Adresi:
https://egitek.meb.gov.tr
Adresi:
Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
06500 Teknikokullar - ANKARA


ALO EĞİTİM :


Alo Eğitim birimine , 444 83 83 numaralı telefon ile " aloegitim@meb.gov.tr" adresinden e-posta ile veya " https://aloegitim.meb.gov.tr " adresinden web adresinden ulaşılabilmektedir.

EĞİTEK Alo Eğitim, uzaktan eğitim kurumları (Açık Öğretim Lisesi, Meslekî Açık Öğretim Lisesi, Meslekî ve Teknik Açık Öğretim Okulu, Açık İlköğretim Okulu) öğrenci iş ve işlemleri, tüm okullardaki bilgisayar
teknolojisi sınıflarının garanti şartları kapsamında işletim, donanım, kurulum eksiklikleri, Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından uygulanan merkezî sistem sınavları (OKS ve SBS) konusunda bilgilendirme yapılmaktadır.

Ayrıca EĞİTEK Alo Eğitim, okullarda kurulan Bilgisayar Teknolojisi sınıflarının garanti hizmetlerinin takibinde kullanılmak üzere ' 'https://btariza.meb.gov.tr '' adresli web tabanlı bir uygulama geliştirilmiştir.
Bu uygulama ile okullar tarafından girilen arıza bilgileri ilgili firmaya doğrudan ulaştırılmaktadır.

Telefon No :
444 83 83

HALKLA İLİŞKİLER BÜROSU
Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık İlköğretim Okulu, Mesleki ve Teknik Açık Öğretim Okulu ile ilgili yüz yüze başvurularınızı halkla ilişkiler bürosuna yapabilirsiniz.

Telefon Numarası :
0 (312) 296 94 72 den (0312) 296 94 77 ye kadar (5 hat)
Faks
0 (312) 213 67 18
0 (312) 213 83 02
Adresi:
Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Halkla İlişkiler Bürosu
Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
Konya Yolu Üzeri (Gazi Hastanesi Karşısı)

06500 Teknikokullar / ANKARA

Bilişim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Telefon No :
0312 413 11 97 - 0312 413 11 82 - Bakanlık
Faks :
0 (312) 417 50 09 - Bakanlık

Şubeler

Telefon
Proje ve İş Geliştirme Şubesi Müdürü 0312 296 94 00
Dahili: 9571
İnternet Hizmetleri Şubesi Müdürü 0312 413 11 90
Yönetim Bilgi Sistemleri Şubesi Müdürü 0312 413 11 91
Teknik Destek Şubesi Müdürü 0312 413 18 84
Ağ Yönetimi Şubesi Müdürü 0312 413 11 96
Bilgi ve Sistem Güvenliği Şubesi Müdürü 0312 413 11 94
Eğitim Yayınları Dairesi Başkanlığı
Telefon No :
0 (312) 296 94 33
Faks :
0 (312) 223 87 36

Şubeler

Telefon
Tasarım Şubesi Müdürü 0312 296 94 34
Eğitim Portalı Şubesi Müdürü 0312 296 94 27
Televizyon ve Radyo Programları Şubesi Müdürü 0312 296 94 31
Sınav Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Telefon No :
0312 497 40 00
Faks :
0312 497 40 39

Yürütülen sınav ve hizmetlerle ilgili konularda danışma için: 444 83 83


Yürütülen sınav ve hizmetleri ile ilgili özel dilekçe ve resmi yazılar için:
Sınav Hizmetleriı Dairesi Başkanlığı
06500 Teknikokullar /ANKARA

Telefon No :
444 83 83

Şubeler
Telefon
Test Geliştirme ve Analiz Şubesi Müdürü 0312 497 41 22
Sınav Organizasyon Şubesi Müdürü 0312 497 40 15
Baskı ve Sevk İşleri Şubesi Müdürü 0312 497 40 14
Değerlendirme Şubesi Müdürü 0312 497 40 50
Hayat Boyu Öğrenim Dairesi Başkanlığı
Telefon No :
0312 223 24 59
Faks :
0312 223 22 26

Şubeler
Telefon
Eğitim ve e-Öğrenim Hizmetleri Şubesi Müdürü 0312 296 94 41
Açık İlköğretim Okulu Müdürü 0312 497 40 54
Açık Öğretim Lisesi Müdürü 0312 497 40 00
Mesleki Açık Öğretim Lisesi Müdürü 0312 296 96 29
Mesleki Teknik Açık Öğretim Okulu Müdürü 0312 497 40 00
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Telefon No :
0312 223 88 44
Faks :
0312 223 22 26

Şubeler
Telefon
İnsan Kaynakları Şubesi Müdürü 0312 296 94 53
Hukuk ve Mevzuat İşleri Şubesi Müdürü 0312 296 97 30
İdari ve Mali İşler Şubesi Müdürü 0312 296 94 47
Kurumsal İlişkiler Şubesi Müdürü 0312 296 94 49
Halkla İlişkiler Şubesi Müdürü 0312 223 80 91
Ar-Ge ve Stratejik Planlama Şubesi Müdürlüğü 0312 296 94 25
Genel Müdüre Bağlı Birimler

Birimler
Telefon
Döner Sermaye İşletme Müdürü
0312 296 94 20
Performans İzleme ve Değerlendirme Birimi 0312 296 94 27
Kalite Geliştirme Birimi 0312 296 94 85
Yayın Denetleme Komisyonu Başkanı 0312 296 94 22
Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü

İ l e t i ş i m B i l g i l e r i
U l a ş ı m B i l g i l e r i
Web
https://www.aol.meb.gov.tr
Mesleki Açık Öğretim Lisesi:

İ l e t i ş i m B i l g i l e r i

Web
https://maol.meb.gov.tr
Açık İlköğretim Okulu Müdürlüğü

İ l e t i ş i m B i l g i l e r i

Web
https://aio.meb.gov.tr/
Mesleki ve Teknik Açık Öğretim Okulu Müdürlüğü

İ l e t i ş i m B i l g i l e r i

Web:
https://mtao.meb.gov.tr/
Vsat Uydu İnternet Hub Merkezi

Vsat kurulumu (Uydu İnternet Bağlantısı) yapılan okullarımız arıza durumunda Vsat Hub Merkezini arayarak teknik destek alabilir yada, sorunlarını uydu@meb.gov.tr adresine e-posta atarak bildirebilirler.

Telefon No :
0 (312) 497 41 46 - 497 41 56
Web Adresi:
https://internet.meb.gov.tr
e-Posta:
uydu@meb.gov.tr
BAKANLIK
Telefon No :
0 (312) 413 11 82 - 413 11 97
Faks :
0 (312) 417 50 09
Adresi:
Bakanlıklar - ANKARA
ADNAN GÜNEŞOĞLU EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ KAMPÜSÜ
Telefon No :
0 312 497 40 00

Web Adresi:
https://egitek.meb.gov.tr

Adresi:

MEB Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
Adnan Güneşoğlu Eğitim Teknolojileri Kampüsü

Ballıkpınar Köyü.
06830 Gölbaşı-ANKARA