İsteğe Bağlı Sigorta

Turkiye-Rehberi.Net Pinterest Turkiye-Rehberi.Net WhatsApp Turkiye-Rehberi.Net Facebook Turkiye-Rehberi.Net Twitter Turkiye-Rehberi.Net LinkedIn Turkiye-Rehberi.Net Çıktı Al Turkiye-Rehberi.Net Gmail Turkiye-Rehberi.Net Email Gönder
İsteğe Bağlı Sigorta primlerinizi dışardan yatırmak isterseniz bağlı bulunduğunuz SGK müdürlüğüne TC Kimlik No, ikamet adresi ve nüfus kayıt bilgileriniz içeren formu doldurmalısınız.
"5510 Sayılı Kanuna Göre İsteğe Bağlı Tescil Bildirimi" formunu doldurup ve imzalayıp SGK görevlesine teslim ediyorsunuz. SGK görevlisi formdaki bilgileri SGK bilgi sistemine giriş yaptıktan sonra Bağkur Numarası olan bir doküman veriyor. TC Kimlik No'nuza özel yeni isteğe bağlı sigorta numaranızı da bu belgede bulabilirsiniz.

İsteğe Bağlı Sigorta prim ödemelerinizi Ziraat Bankası, Vakıf Bankası ve Halk Bankası'ndan yatırabilirsiniz. İsteğe Bağlı Sigorta primlerinizi her ay 30 gün üzerinden yatırmalısınız. SGK Sağlık'tan yararlanmak için de 30 günün sonunda bankadan alacağınız dekontla bağlı olduğunuz SGK İl Müdürlüğü'ne ayrıca başvurmalısınız. Böylelikle eşiniz ve çocuklarınızından sigortadan yararlanmasını sağlamış olursunuz.

İsteğe bağlı sigorta primleri SSK primlerinden daha düşüktür, sigorta ve sağlık haklarınızdan yararlanmak için ara vermeden primlerinizi yatırmalısınız.

- En az 1080 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemek,

1080 Günün Hesabında Dikkate Alınan Süreler

- 506 sayılı Kanuna tabi çalışılan süreler

- İsteğe bağlı sigorta, topluluk sigortası, askerlik, sanatçı, yurtdışı hizmet borçlanması ile edinilen hizmetler

- Hizmet ihyası yapılarak kazanılan hizmetler

- Ülkemizle ikili sosyal güvenlik sözleşmesi akdedilen ülkelerdeki belgelendirilen çalışmaların tamamı

1080 Günün Hesabında Dikkate Alınmayan Süreler

- 506 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin II nci fıkrasının (B) bendine göre çıraklık devresi sayılan süreler

- 506 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin II/C bendi gereği sosyal güvenlik kuruluşlarından malullük veya emekli aylığı almakta iken 506 sayılı Kanuna tabi çalışanlar

- T.C. Emekli Sandığı, Bağ-Kur, 2925 ve 2926 sayılı Kanunlar ile 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci madde sandıklarında geçen hizmetler

- Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna zorunlu ya da isteğe bağlı sigortalı olmamak ve buralardan kendi sigortalılığından dolayı aylık bağlanmamış olmak,

- İsteğe bağlı sigortaya müracaat edenlerin sigortalılıklarının başlayacağı tarihte SSK, T.C.Emekli Sandığı, Bağ-Kur, 2925 ve 2926 sayılı Kanunlar ile 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamında bulunan sandıklara zorunlu yada isteğe bağlı sigortalı olanlar isteğe bağlı sigortaya kabul edilmez

- Kendi sigortalılıklarından dolayı sosyal güvenlik kuruluşlarından aylık bağlanmış olanlar isteğe bağlı sigortaya kabul edilmez

- İşsizlik ödeneği almakta olanlar ile iş akdi sona ermemiş olmakla beraber grev, ücretsiz izin (657 sayılı Kanuna tabi Devlet Memurları dahil) ve işçinin mevsim yada kampanya sonu bıraktığı işine yeni mevsim yada kampanyada devam edecek olması nedeniyle iş akdinin askıda kaldığı sürelerde isteğe bağlı sigortaya devam edilir

- Sosyal güvenlik kuruluşlarından aylık bağlanmış olanlardan aylığı kesilenler, bu kuruluşlardan vazife malullüğü aylığı veya sürekli iş göremezlik geliri; dul veya yetim geliri/aylığı alanlar isteğe bağlı sigortaya kabul edilir.

- Örneği Kurumca hazırlanacak isteğe bağlı sigorta talep dilekçesiyle Kuruma müracaatta bulunmak.

- İsteğe bağlı sigortadan yararlanmak isteyenler, örneği Kurumca hazırlanan İsteğe Bağlı Sigorta Başvuru Belgesi müracaat edeceklerdir

- İsteğe Bağlı Sigorta Başvuru Belgesi dışında bir dilekçe ile müracaat edenlerin talepleri kabul edilmeyecektir. Bu tür bildirimler zamanında tespit edilerek hemen düzeltilmesi sağlanacaktır.

İsteğe Bağlı Sigorta Müracaatı Ne Şekilde Yapılacak ?

İsteğe bağlı sigortaya devam etmek isteyenler İsteğe Bağlı Sigorta Başvuru Belgesi ile ikametgahlarının bulunduğu yerdeki sigorta il/sigorta müdürlüğüne başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

İsteğe Bağlı Sigortanın Başlangıcı ?

İsteğe bağlı sigorta, müracaatın Kurumca alındığı tarihi takip eden aybaşından itibaren başlatılmaktadır. Bu tarihin tespitinde İsteğe Bağlı Sigorta Başvuru Belgesi'nin Kurum evrak kaydına geçtiği tarih esas alınmaktadır.

İsteğe Bağlı Sigorta Prim Tutarları Nasıl Belirlenir

506 sayılı Kanunun 85 inci maddesine göre isteğe bağlı sigortaya devam edenler isteğe bağlı sigorta primlerini, yine Kanunun 78 inci maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazancın alt sınırı ile üst sınırı arasında kalmak koşuluyla kendileri belirler.

İsteğe bağlı sigortaya prim ödeyenler 506 sayılı Kanunun 78 inci maddesi gereğince belirlenen prime esas kazancın alt ve üst sınırları arasında olmak koşulu ile % 25 oranında prim öderler.

01/01/2008 -30/06/2008 tarihleri arasında isteğe bağlı sigorta priminin alt sınırı 20,28 x 30 x % 25 = 152,10.-YTL, üst sınırı ise 131,82 x 30 x % 25 = 988,65.- YTL,

01/07/2008 -31/12/2008 tarihleri arasında isteğe bağlı sigorta priminin alt sınırı 21,29 x 30 x % 25 = 159,68.-YTL, üst sınırı ise 138,39 x 30 x % 25 = 1,037,93.- YTL'dir.

İsteğe Bağlı Sigorta İlgili Yazılar