Aileye yeni vergi yok

Maliye Bakanlığı, yeni ve ilk defa bir ''Aile Vergisi'' getirilmesinin söz konusu olmadığını ve bedelsiz intikallerde yüzde 35 oranında vergi getirilecek ifadesinin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Bugün bir gazetede, ''Aile vergisi yüzde 35'' başlığı ile yer alan habere ilişkin Bakanlıktan yapılan açıklamada, yayınlanan haberde, Maliye Bakanlığı'nın eşe, çocuğa, anneye ve babaya, kardeşe ve sevgiliye verilen her türlü paradan ve gayrimenkulden yüzde 35'e varan oranlarda gelir vergisi kesmek için tasarı hazırlandığının ifade edildiği belirtildi.
Söz konusu haberin, kamuoyunu yanlış yönde bilgilendiren içerik ve yorumlara dayandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

''Her şeyden önce Yeni Gelir Vergisi Kanunu'nun hazırlanmasına ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Bilindiği üzere, 2008 yılında TBMM'ye sevkedilen bir kanun tasarısı ile Veraset ve İntikal Vergisi'nin yürürlükten kaldırılması ve Gelir Vergisi Kanunu'nda değişiklik yapılması öngörülmüştü. Ancak bu Kanun tasarısı sevk edildiği dönemde (2008) yasalaşmadığı için, daha sonra Vergi Konseyi tarafından hazırlıkları yapılan Yeni Gelir Vergisi Kanun Tasarısı çalışmaları sırasında aynı yaklaşımla Veraset ve İntikal Vergisi'nin kaldırılarak, sağlar arası intikallerin Gelir Vergisi Kanunu içine taşınması öngörülmüştü. Bakanlık tarafından yapılan teknik çalışmalar sırasında da aynı yaklaşım karar verilecek konular arasında teknik çalışmaya tabi tutulmuştur.

Konunun özü şudur; 1959 yılından bu yana uygulanmakta olan Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu'na göre, bir kişiden diğer bir kişiye yapılan hibe niteliğinde bedelsiz intikaller, Veraset ve İntikal Vergisi'ne tabidir. Bedelsiz intikal eden tutar üzerinden yüzde 10 ila yüzde 30 oranında Veraset ve İntikal Vergisi alınmaktadır. Yalnız, bir kişiye ana, baba, eş ve çocuklarından ivazsız mal intikali halinde hesaplanan vergi yarısı oranında alınmaktadır. Mevcut Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu'nda bu imkan sadece ana, baba, eş ve çocuklar için öngörülmüş olup; haber ve yorum içinde zikredilen diğer şahıslar bakımından bu imkan bulunmamaktadır.''

DAHA ÖNCE NE KADAR VERGİ ALINIYORSA, AYNI VERGİ YÜKÜ ORANINDA VERGİ ALINMASI ÖNGÖRÜLMÜŞTÜR

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu'nda yer alan bu düzenlemenin, özünde bir değişikliğe gidilmeksizin aynen Gelir Vergisi Kanunu'nun içine taşınması alternatifinin teknik düzeyde çalışıldığı belirtilen açıklamada, bu çalışmada, Gelir Vergisi Kanunu'nun sistematiğinin, tarife yapısının ve istisna hükümlerinin dikkate alındığı ifade edildi.

Açıklamada, şöyle denildi:

''Başka bir deyişle, söz konusu haberde yer aldığı gibi yeni ve ilk defa bir 'Aile Vergisi' getirilmesi söz konusu değildir. Daha önce, ana, baba, eş ve çocuklar ile kardeşler arasında bedelsiz intikallerde ne kadar vergi alınıyorsa, aynı vergi yükü oranında vergi alınması öngörülmüştür. Veraset ve İntikal Vergisi'ndeki bedelsiz intikallerde uygulanan yüzde 10 - yüzde 30 oranındaki vergi yükünü aynen koruyacak şekilde bedelsiz edinimin bir kısmının istisna edilmesi öngörülmüştür. Bu nedenle bedelsiz edinimlerde yüzde 35 oranında vergi getirilecek ifadesi gerçeği yansıtmamaktadır.

Özetle, uzmanına dayandırılarak yapıldığı ifade edilen haber, kamuoyunu yanıltmaya matuf; eksik veya yanlış anlamaya dayalı bir hatadan kaynaklanmıyorsa, maksatlı; ve her şeyden önemlisi tüm toplum kesimlerinin yıllardır reform niteliğinde sayıp beklediği bir kanun çalışmasını da yıpratmaya dönüktür. Bu sebeple, Bakanlık olarak daha öncede vurguladığımız üzere, uzman olan veya olmayanlarca eksik ve yanlış bilgi ve anlamaya dönük haber ve yorumlara itibar edilmemesi ve Bakanlık tarafından tüm süreçler tamamlandıktan sonra kamuoyunu doğru bilgilendirmeye dönük açıklamaların beklenilmesi gerekmektedir.''