Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır

Thursday, April 2, 2020
Kıdem Tazminatı hesaplamak için İşe Giriş Tarihiniz, İşten Ayrılış Tarihiniz, Aylık Brüt Maaşınız, , Senelik İkramiyenizin Adedi, Senelik İkramiye Tutarı, Aylık Yol Ücretiniz, Aylık Brüt Yemek Ücretiniz, Diğer Gelirlerin Toplamı, Kümüle Gelir Vergisi Matrahınız bilgilerini doldurduktan sonra "Hesapla" butonuna basınız.

Kıdem tazminatı konu başlıkları

Kıdem tazminatı ve ihbar Tazminatı Hesap makinası

Kıdem ve İhbar Tazminatı Hesap Makinası

Kıdem tazminatı Nedir?

Kıdem tazminatı, işçinin çeşitli sebeplerle işyerinden ayrılırken işveren tarafından iş kanunu gereğince işçiye vermiş olduğu bir tazminat şeklidir.
Kendi isteğiyle işten ayrılan işçi kıdem tazminatına hak kazanamaz.
Kıdem tazminatı brüt ücret üzerinden hesaplanır. Yalnızca damga vergisi kesintisi yapılır.

Kıdem tazminatı iş sözleşmesi Yasa'da öngörülen durumlardan birisi ile sona eren ve belirli süre kıdemi bulunan işçiye veya işçinin ölümü halinde mirasçılarına işveren tarafından ödenmesi gereken, işçinin çalışma süresine ve ücretine göre belirlenen parasal haktır..

Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

Kıdem tazminatı hesaplanırken işçiye çalıştığı her bir tam yıl için, giydirilmiş brüt ücretinin otuz günlük tutarı ödenir. Bir yıldan arta kalan süreler için aynı ücret üzerinden oranlama yapılmak suretiyle tazminat tutarı hesaplanır. Giydirilmiş brüt ücretten kastımız işçiye verilen ikramiye, prim, yakacak yardımı vb… çıkarlardır.(Paralarıdır)

Yani yaklaşık her yıl bir bürüt maaş kadar kıdem tazminatı kazanılıyor.

ÖNEMLİ NOT:  Kıdem tazminatında hesaplanabilecek bir maaşın Tavanı vardır. 2012Yılı için kıdem tazminatı tavanı 2.805,04 TL dir. Lütfen dikkate alınız. Yani maaş bu tutardan yüksek olsa bile, bu kadardan hesaplanır.

Bir yıl içerisinde 365 gün çalışmaya karşılık 30 günlük giydirilmiş brüt ücret kadar tazminat ödeniyor ise çalışılan X gün için

(365/30 ) * X gün

formülüyle bulunacak gün sayısı baz alınarak tazminat ödemesi yapılmalıdır.

Örneğin son 30 günlük brüt maaşı 1.955 lira olan 10 yıl çalışan bir işçiye

10 * (30 günlük brüt ücreti) = 10* 1.955 = 19.500 lira + çalıştığı gün varsa orantı ile günlük tazminatı da eklenir - damga vergisi.

Çalıştığı gün orantısı şöyle : TAM YIL İÇİN 1 BRÜT AY ÖDENİR. AY KESİRLERİ İÇİN DE BRÜT TUTAR 12 AYA BÖLÜNECEK VE AY TUTARI BULUNACAK. GÜN HESAPLAMASINDA BULUNAN BU AY TUTARI 30'A BÖLÜNÜP, GÜN TUTARI BULUNACAK. BULUNAN BU GÜN TUTARI GÜN SAYISI İLE ÇARPILICAK ve KÜSÜRAT DA HESAP EDİLMİŞ OLACAK.

Kıdem Tazminatı İhbar Tazminatının Hesaplanması

İhbar tazminatı işçinin kıdemine göre nakden ödenmek suretiyle iş sözleşmesi derhal feshedilebilir.

6 AYA KADAR 2 HAFTALIK, 1.5 YILA KADAR 4 HAFTALIK, 3 YILA KADAR 6 HAFTALIK, 3 YILDAN FAZLA 8 HAFTALIK;

Örneğin 10 yıl süreli boyunca çalışan bir işçiye 56 günlük brüt ücreti kadar ihbar tazminatı ödenmelidir.

Örnek: Aylık brüt kazancı 990,00 YTL olan ve % 20 gelir vergisi matrahı diliminde bulunan 4 yıllık bir işçinin ihbar tazminatı aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.

Aylık brüt maaş/30 gün = 1 günlük kazanç 990,00 / 30 gün= 33 YTL

Günlük kazanç*İhbar bildirimi gün sayısı = Brüt ihbar tazminatı = (33 X 56 gün)= 1.848 YTL

Gelir Vergisi  : 1.848 X 0,15 = 277,2

Damga Vergisi  : 1.848 X 0,006 = 11,09

Ödenecek Net İhbar Tazminatı  : 1.848 - ( 277,2 + 11,09 ) = 1.559,71 YTL olacaktır.
İhbar tazminatı işçiye nakden ödenebileceği gibi işçinin kıdemine göre ön görülen sürelerde işçiye iş sözleşmesinin fesh edileceğinin bildirilmesi suretiyle iş arama izni verilerek de kullandırılabilinir. Yani iki alternatif vardır ya işçiye belirli süre önceden bildirimde bulunup iş arama izni verilir ya da bu süreye karşılık gelen ücret nakden ödenir. İhbar tazminatı bu yönüyle bakıldığında kıdem tazminatından faklıdır. İhbar tazminatı çalışanın işten çıkarılmaktan kaynaklanan mağduriyetinin giderilmesi mantığına dayanır.

Kıdem Tazminatı Kesintiler

Kıdem tazminatından binde 66 yani, %0,66 oranında damga vergisi kesintisi yapılır.

Resmi maaş ile Alınan maaş farklıysa

Resmi maaş düşük gösteriliyorsa

Resmi gözüken rakam ile ele geçen rakam farklı ise kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? Resmi olarak asgari ücret gösterip, bunun iki üç katı hatta daha fazlasına çalıştırılan personeli mevcut olan işletmeler var. Şimdi bu durumda olan çalışanlar merak edip sorabiliyor, tazminatımı hangi rakama göre alacağım. Resmi rakama göre alırsam hakkım hakkımı kaybetmiş olacam, zarara girecem şeklinde.

Bu durumda işletmeler genellikle ele geçen rakam üzerinden hesaplayıp kıdem tazminatını ödemekteler. Onun için fazla bir endişeniz olmasın. Almakta olduğunuz maaşa göre tazminat alırsınız. Bu genellikle böyledir. Zira işletmeler çalışanın tazminatını keserek kar edecem derken, çok daha fazlasına personel çalıştırıp vergi kaçırdığı için bu konuda açılacak davalardan dolayı misliyle cezalandırılacaklardır. Dolayısıyla kimse böyle bir sorunla uğraşmak istemez. İşçi mahkemesine açılacak dava ile personel işletmeyi gerçekten zor durumda bırakabilir ve çok büyük tazminatlar ve vergi ödemelerine mahkum ettirebilir.

Kıdem Tazminatı İlgili KonularYorum ve sorularınızı buradan paylaşabilirsiniz :

Yorum ve sorularınızı buradan paylaşabilirsiniz :

"Turkiye-Rehberi.Net"'i Sosyal Medya'da Takip Et;

WhatsApp Paylaşım Facebook Paylaşım Twitter Paylaşım Google+ Paylaşım Youtube Paylaşım LinkedIn Paylaşım Vimeo Paylaşım Pinterest Paylaşım Dailymotion Paylaşım