4:00 AM

Eski sistemde SSK'ya prim ödeyenler, yeni yapıda SGK kapsamında olanlara 4 A'lı denir. 657 sayılı kanunun 4 A maddesine tabi Kadrolu Memurlar yine 4A'lı olarak tanımlanır. 4A Memurlar sendikal haklara sahip olmasına karşın, 4 A'lı memurlar grev hakkı olmayan çalışanlardır. 4A hakkında daha fazla bilgi için 4 A Nedir sayfasını da ziyaret edebilirler.
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun yarın tümüyle yürürlüğe girmesiyle sosyal güvenlik alanında yeni bir dönem başlayacak. Bundan böyle SSK'lılar 4/a'lı, Bağ-Kur'lular 4/b'li ve Emekli Sandığı iştirakçileri 4/c'li olarak anılacak. Yeni yasanın getirdikleri özetle şöyle:

Emekli aylığına refah payı verilmeyecek

 • Emekli aylıkları, enflasyon değişim oranı kadar artırılacak, emeklilere refahtan pay verilmeyecek.
 • Bağ-Kur'luların prim oranı azalacak, cenaze yardımı, emzirme ve evlenme ödeneğinden yararlanmaları sağlanacak.
 • 1 Ekim'den sonra ilk defa sigortalı olanlar, emeklilikten sonra çalıştıklarında aylıkları kesilecek.
 • Askerlik borçlanması tutarı artacak, ödeme süresi kısalacak.

Özürlünün annesi erken emekli olacak

 • Kadın sigortalılar, doğumdan sonra işten ayrılmış olmaları ve çocuğun yaşaması şartıyla en fazla 2 defa azami 4 yılı borçlanabilecek.
 • Sürekli bakıma muhtaç derecede özürlü çocuğu bulunan kadın sigortalılara kanundan sonra geçen hizmet sürelerinin dörtte birinin hem prim ödeme gün sayılarına eklenmesi hem de emeklilik yaşı indirilmesi sağlandı.
 • 18 yaşından küçükler, herhangi bir şart aranmaksızın sağlık hizmetlerinden yararlanacak.
 • 1 Ekim'den sonra 18 yaşını dolduran kız çocukları, anne-babalarının sağlık yardımından yararlanamayacak. Halen anne-babasının sigortalılığından yararlanan kız çocukları, durumları değişmediği sürece bu haktan yararlanmaya devam edecek.

Yoksulun primini devlet ödeyecek

 • Aile içindeki kişi başı geliri 212 YTL'den az olanlar, vatansız ve sığınmacılar, 65 yaş veya özürlü aylığı alanlar, şeref, vatani hizmet aylığı ve gazi aylığı alanlar, Çocuk Esirgeme Kurumu'nca bakılan çocuklar, köy korucuları ile olimpiyat şampiyonlarının genel sağlık sigortası primleri devletçe karşılanacak.
 • Aylık geliri 212-638.7 YTL arasında olanlar 25-55 YTL, 638.7-1277 YTL arasında olan 73 YTL, 1277 YTL'den fazla olanlar 146 YTL ödeyerek sağlık hizmetinden faydalanacak.

Malul aylığı genişleyecek

 • Türkiye ile sosyal güvenlik sözleşmesi yapmamış ülkelere götürülen işçiler ve ailelerine sağlık hizmetlerinden yararlanma imkanı sağlanacak.
 • Bağ-Kur'lular için geçici iş göremezlik ödeneği verilecek. İş kazası ve meslek hastalığı ile analık halinde ayakta tedavilerde günlük kazancın 2/3'ü, yatarak tedavide 1/2'si kadar geçici iş göremezlik ödeneği alabilecek.
 • Malul aylığı için daha önce aranan en az yüzde 66 meslekte kazanma veya çalışma gücü kaybı oranı yüzde 60'a indi.

İşsiz kalana 90 gün tedavi imkânı

 • Tarım Bağ-Kur'lularından ve köy muhtarlarından 15 günlük prim almak suretiyle 30 gün hizmet alma imkânı getirildi.
 • Bağkur'luların sağlık hizmetlerinden yararlanmaları için gerekli olan 240 günlük prim gün, SSK çalışanlarının aile fertleri için gerekli 120 gün prim gün sayısı 30 güne iniyor.
 • Bağ-Kur'luların 60 günlük prim borcu olsa dahi sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek.
 • İşten ayrılanlar, prim borcu olup olmadığına bakılmaksızın 90 gün daha sağlık hizmetlerinden yararlandırılacak.
 • İşkur

Hastane farkına yüzde 30 sınırı

 • Bağ-Kur'luların yol ve refakatçi giderlerini Sosyal Güvenlik Kurumu karşılayacak.
 • Tüm genel sağlık sigortalılarının ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin yurtiçinde yapılamayan tetkiklerinin yurtdışında yapılabilmesi sağlanacak.
 • Sağlık hizmeti sunucularının vatandaşlardan alabilecekleri fark ücretine yüzde 30 sınırlama getirildi.
 • Acil durumlarda 18 yaşından küçükler, bakıma muhtaç olanlar, ve iş kazası, meslek hastalıkları ve bulaşıcı hastalıklarda hiçbir şart aranmadan sağlık hizmeti alabilecek.

4 A Soru Cevap

Soru: arkadaşlar ben öğretmenin eşim yeni khk ya göre kadroya geçiyor ve 4. yılını doldurdu. ilk il dışı tayin dönemi ne zaman bilen var mı? yardımcı olursanız sevinirim...

Cevap: arkadaşım eylülde tayinler açılacak ağustosun sonu gibi
yani sonuçlar tam olarak ne zaman açıklanıyor. çünkü öğetmenlerin de eş durumu tayinleri ağustosta. bir de sadece yılda 1 kere mi tayin hakkı var hemşirelere... bu konuda bilgisi olan var mı?

mart haziran eylül aylarında 3 kez