4 C Nedir

Bu sayfada 4 C Nedir, 4 C ne demektir gibi sorularınıza cevaplar bulabilirsiniz. 4 C; 657 sayılı kanunun 4/C maddesine tabi Mevsimlik İşçilerdir. 4C'li personelin emekli oluncaya kadar istihdam garantisi olmayıp, her yıl Bakanlar Kurulu, o yıl için istihdam edilecek azami 4 C'li sayısını belirler.
57 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre, memurlar ile sözleşmeli ve geçici personeller A, B, C fıkralarıyla tanımlanıyor.

C fıkrası, özelleştirmelerden dolayı başka kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirilecek geçici personeli kapsıyor. C statüsünü tanımlayan ilk koşul, 1 yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olması. İşte, bu şekilde çalışanlara 4-C'li deniyor. Peki TEKEL işçileri için bu uygulama ne anlama geliyor?

Bu maddeye göre, bir işçi en çok 10 ay çalışabiliyor, bu süre 4 aya kadar inebiliyor.

Geçici personellere tahsil dereceleri dikkate alınarak belirlenecek brüt aylık ücretler ödeniyor.

Özelleştirilen işyerlerindeki birçok işçi 4-C kapsamına da alınmadı. İşsiz kalan işçi sayısı onbinlerle ifade ediliyor.

Hizmet sözleşmesi feshedilen işçilere kıdem ya da ihbar tazminatı da ödenmiyor.

Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinde “Kamu hizmetlerinin (a) Memurlar,(b) Sözleşmeli Personel, (c) Geçici Personel ve (d) İşçiler tarafından” yürütüleceği belirtiliyor.
4’üncü maddenin c fıkrasında geçici personel’in tarifi veriliyor: “Geçici personel, bir yıldan daha az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Bakanlar Kurulu’nca karar verilen görevler ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kişilerdir.”
Özelleştirmede işsiz kalacaklar hakkındaki karar nedir?
Bakanlar Kurulu, 2004 yılında özelleştirme ile işsiz kalanların ve daha sonra kalacakların 4c maddesine göre “geçici personel” olarak çalıştırılmalarını kararlaştırdı.
Özelleştirme sonucu iş akdi feshedilenler, 30 gün içerisinde başvururlar ise, bir mali yıl içinde on ayı geçmeyecek şekilde istihdam ediliyorlar.

Yıllık Geçici Personel Kararnamesi nedir?
Her yılın başında Resmi Gazete’de bir yıllık uygulamayı düzenlemek için geçici personel ile ilgili bir Bakanlar Kurulu kararı yayımlanıyor.
Bu yılın Bakanlar Kurulu kararı 4 Şubat Perşembe günü yayımlandı ve bu yılın kararında direnişteki TEKEL işçilerinin talepleri de dikkate alınarak bazı iyileştirmeler yapıldı.

Kıdem ve ihbar tazminatı yok
İşçiler neden geçici personel olmak istemiyor?
Sosyal güvenlik konularının uzmanı Ali Tezel Hoca’ya yeni kararın özelleştirme sonu işsiz kalanlara ve kalacaklara ne haklar getirdiğini sordum. Bana anlattığına göre: Geçici personelin 4c statüsünde çalıştığı sürece kıdem tazminatı, ihbar tazminatı gibi haklardan yararlanamıyor. Eksik emeklilik sürelerini tamamlama imkânları yok. Fakat sosyal güvenlik kurumunun sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam ediyorlar. Ve de daha önemlisi devamlı iş garantisine ve sendikaya üye olma hakkına sahip değiller.

Hükümet kararname ile neler verdi?
Yeni kararname 4c statüsünde çalışanların ve çalışacakların çalışma şartlarında bazı iyileşmeler getirdi.
-Eskiden 12 ayda 10 ay olan çalışma süresi 11 aya çıkarıldı. (Neden 12 ay değil? Çünkü 12 ay olursa çalışan devamlı personel oluyor.)
Ücretler asgari ücretin üzerinde belirlendi. Yükseltildi. Yükseköğrenim mezunlarına 1219 lira brüt, 875 lira net, lise ve dengi okul mezunlarına 1106 lira brüt, 793 lira net, ilköğretim mezunlarına 991 lira brüt, 711 lira net aylık ödeme yapılacak.
- İş sonu tazminatı getirildi. Ücretli izin süreleri dahil en az 12 ay fiilen çalışanlara çalışılan her bir yıl için, brüt aylık ücret tutarında iş sonu tazminatı ödenecek.
-Ücretli izin hakkı verildi. Hastalık, mazeret ve doğum izinleri artırıldı. Her çalışma ayı için 2 gün olmak üzere 11 aylık mukavele yapana 22 gün yıllık ücretli izin veriliyor. Yılda 30 günü geçmemek üzere ücretli hastalık izni, ihtiyacı olana 3 gün ücretli mazeret izni, kadınlara 16 hafta doğum izni hakkı tanındı.

- İşçiler ne istiyor?
Direnişteki TEKEL işçileri bu iyileştirmeleri kabul etmiyor. Onlar devamlı işçi kadrosuna alınmak istiyorlar ve 2821 sayılı Sendikalar ve 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi ve Grev Lokavt Kanunu’nun tanıdığı hakları talep ediyorlar.

Emekli Sandığı Sorgulama İşlemleri

Emekli Sandığı Sorgulama

Emekli Sandığı Sorgulama ekranında TC Kimlik No ve e-Devlet Şifre'nizi girerek Emekli Sandığı Hizmet Dökümü, Emekli Sandığı Borç Sorgulaması, Emekli Maaşı Sorgulama işlemlerini yapabilirsiniz. Emekli Sandığı Sorgulama için tıklayınız.

Emekli Sandığı Hizmet Dökümü

Emekli Sandığı Hizmet Dökümü bilgilerinizi TC Kimlik No ve E-Devlet şifrenizle online olarak Emekli Sandığı Borç Sorgulama, Emekli Sandığı Gün Sorgulama, emekli maaşı sorgulama yapabilirsiniz. Emekli Sandığı Hizmet Dökümü almak için.

Emekli Maaşı Sorgulama

Emekli Maaşı Sorgulama ekranında TC Kimlik No ve PTT'den aldığınız E-Devlet Şifresi'yle Emekli Maaşınızı, güncel emekli ek ödemelerini, emekli maaşı aylık artış oranlarını öğrenebilirsiniz. Emekli Maaşı Sorgulama yapmak için.