SGK e Ödenek ile 50 Milyon TL Tasarruf Etti

Saturday, January 25, 2020
SGK Merkez Bina Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2012 yılında hemen hemen bütün işlemlerini elektronik ortama taşıdı. Bunlardan E-Ödenek programı ile 12 milyon 4/a sigortalının istirahat raporlarına Kurum ünitelerinin ve işverenlerin ulaşması sağlandı. E-Ödenek programının kuruma 1 yıllık kazancı 50 milyon TL oldu. Bu program gibi E-Bildirim programı ile de önemli suistimallerin önüne geçildi.
Edinilen bilgiye göre Kurum'un son yıllarda birçok uygulamasını elektronik ortama taşıması beraberinde tasarrufu da yanında getirdi. İstirahat raporlarının Kurum ünitelerine ve işverenlere elektronik ortamda gönderilmesini sağlayan e-ödenek programı 16 Temmuz 2012 tarihinde işleme geçti. E-Ödenek programı ile daha önce kâğıt ortamında işlemleri yapılan toplam 12 milyon 4/a sigortalısına yıllık ortalama 5 milyon adet istirahat raporunun hastanelerde elektronik ortamda doğru bir şekilde düzenlenerek Kurum ünitelerine ve işverenlere elektronik ortamda ulaştırılması sağlandı. Söz konusu programın yararlarından bazıları şöyle açıklandı:

1-Her bir rapor 3 nüsha düzenlendiğinden raporların hastanelerden Kurum ünitelerine elektronik ortamda ulaştırılması ile yaklaşık 15 milyon sayfa kâğıttan tasarruf sağlanmıştır.

2-Raporların yanlış ve eksik düzenlenmesi önlenmiş, bürokratik yazışmalar sona ermiş, elektronik ortamda yapılan kontroller ile yersiz rapor ödemeleri engellenmiştir.

3- Kurum tarafında yaklaşık 500 personelden ve bunlara ödenen yaklaşık olarak yıllık 18 milyon TL maaş giderinden tasarruf edilmiştir.

4- Sigortalıların geçici iş göremezlik ödeneklerini kısa sürede almaları sağlanmış bu hususta yaşanan şikâyet ve sızlanmalar sona ermiştir.

5- Raporların hastanelerden işverenlere gönderilmesi için ödenen posta giderlerinden tasarruf edilmiştir. Yıllık yaklaşık 5 milyon x 6 = 30 milyon TL dolaylarında.

6- Yasal mevzuatın uygulanmasında birlik ve yeknesaklık sağlanmıştır.

E-ÖDENEK'TE İKİNCİ VERSİYON

Öte yandan E-Ödenek birinci versiyon programında anlaşmalı sağlık tesislerince istirahatli bırakılan sigortalılara ait raporlar MEDULA sistemi üzerinden düzenlenmekte ve yazılım firmaları tarafından yapılan ara yüz yazılımları aracılığı ile yine MEDULA programı üzerinden Kurum'a gönderiliyor. Bu durum özellikle analık vaka türünde ve kontrollü rapor düzenlenmesi sırasında hastane ara yüz yazılımlarından kaynaklı hatalı rapor kayıtları oluşmasına ve sigortalıların sosyal güvenlik il müdürlükleri/sosyal güvenlik merkezlerine gelmelerine yol açıyordu. Ayrıca MEDULA sistemine entegre olmayan pek çok sağlık hizmet sunucusu bu sebeple E-Ödenek sistemini kullanamadığı belirlendi.

Söz konusu sorunları gidermek amacıyla MEDULA sistemi dışında elektronik rapor düzenlenmesine imkan sağlayan 2. Versiyon programının Eylül 2013 tarihinde işletime alınmasıyla sorunların ortadan kaldırıldığı ifade edildi. Ayrıca işyeri hekimleri, aile hekimleri, toplum sağlığı merkezleri, belediye ve askeri hastaneleri gibi sağlık hizmet sunucularının da e- ödenek programına dahil olmasına imkan tanındığı vurgulandı.

E-BİLDİRİM'İN KAZANIMLARI

İş kazası ve meslek hastalığı bildirim formunun işverenler tarafından Kurum ünitelerine gönderilmesini sağlayan E-Bildirim isimli, bilgisayar programı ise Şubat 2012 tarihi itibariyle tamamlanarak uygulamaya açıldı. E-Bildirim programı ile işverenlerin Kurum ünitelerine gelmeden iş kazası ve meslek hastalığı bildirim formunu internet üzerinden Kuruma elektronik ortamda göndermeleri sağlandı.

Bu uygulama sayesinde iş kazası ve meslek hastalıkları istatistiklerinin daha doğru ve gerçekçi bir şekilde ve on-line olarak alınmaya başlandığına dikkat çekilirken, işverenlerin Kurum ünitelerine gelmeden iş kazası ve meslek hastalığı bildirimlerini yapabildikleri kaydedildi. Dolayısıyla işverenlere ve Kurum'a emek ve zamandan tasarruf sağlandığı aktarıldı. Bildirimlerin elektronik ortamda yapılması ile yıllık 240 bin sayfa kağıttan tasarruf edildiğinin altı çizildi.

SİSTEMLER ENTEGRE EDİLEREK SUİSTİMALLERİN ÖNÜNE GEÇİLDİ

Son yapılan düzenleme ile e-Bildirim programı ile e-Ödenek programı entegre edilerek maluliyet sigorta kolundan aylık bağlanan sigortalıya iş göremezlik ödeneği ödenmemesi için sistemde kontrol imkanı sağlandı. Bu sayede de iş kazası bildirimini yapmayan işverenden Kurumca sigortalıya ödenen iş göremezlik ödeneklerinin ve sağlanan sağlık yardımlarının işverenden geri alınması işlemlerinde kolaylık sağlandığı dile getirildi.Yorum ve sorularınızı buradan paylaşabilirsiniz :

Yorum ve sorularınızı buradan paylaşabilirsiniz :

"Turkiye-Rehberi.Net"'i Sosyal Medya'da Takip Et;

WhatsApp Paylaşım Facebook Paylaşım Twitter Paylaşım Google+ Paylaşım Youtube Paylaşım LinkedIn Paylaşım Vimeo Paylaşım Pinterest Paylaşım Dailymotion Paylaşım