SGK'dan Yalanlama 'Sağlık Bilgilerinin Yüksek Fiyatla Satıldığı'

Monday, January 20, 2020
SGK Sosyal Güvenlik Kurumu Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (SGK), vatandaşlara ait sağlık bilgilerinin yüksek fiyatla satıldığı yönünde basında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. SGK'dan yapılan açıklamada, vatandaşlara ait sağlık bilgilerinin...
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (SGK), vatandaşlara ait sağlık bilgilerinin yüksek fiyatla satıldığı yönünde basında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

SGK'dan yapılan açıklamada, vatandaşlara ait sağlık bilgilerinin yüksek fiyatla satıldığı yönünde basında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulanarak, "Bazı basın- yayın organlarında dün İstanbul Tabip Odası'nca düzenlenen bir toplantıda Türk Tabipler Birliği Kişisel Sağlık Verileri Çalışma Grubu adına söz alan Dr. Hasan Doğan'ın sözlerine atıfta bulunularak, Kurumumuzun vatandaşlara ait sağlık bilgilerini yüksek fiyata sattığı, söz konusu bilgilerin nasıl ve ne amaçla satıldığı ve bu bilgilere herkesin ulaşabilir hale geldiğine dair ifadeler gerçeği yansıtmamaktadır" ifadesi kullanıldı.

Kişisel ve ticari sır niteliğindeki verilerin korunmasıyla ilgili olarak, Genel Sağlık Sigortalısına ait sağlık bilgilerin gizliliği esas olup sağlık verilerinin paylaşımında Anayasa'da, kanunlarda ve uluslararası sözleşmelerde yer alan özel hayatın gizliliğine ve ticari sır niteliğindeki verilerin korunmasına ilişkin hükümlerin esas alındığını kaydedilerek, "5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 78 inci ve 100 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanan "Genel Sağlık Sigortası Verilerinin Güvenliği ve Paylaşımına İlişkin Yönetmelik", 11.07.2012 tarihli ve 28350 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır" denildi.

"Verilerin paylaşılıp paylaşılamayacağına ve paylaşılması halinde ise sözleşme yapılarak belirlenen ücret karşılığında veri paylaşımı yapılmasına yukarda belirtilen mevzuata istinaden yürürlüğe konulmuş olan 'Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Verilerinin Güvenliği ve Paylaşımına İlişkin Usul ve Esaslar' çerçevesinde oluşturulan Veri Paylaşımı Kurulunca karar verilmektedir" denilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türk Kalp ve Sağlık Vakfı ile 21.03.2013 tarihinde Ortak Çalışma Sözleşmesi imzalandığı hatırlatılarak "Buna ek olarak Genel Sağlık Sigortası Verilerinin Güvenliği ve Paylaşımına İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında oluşturulan Veri Paylaşım Kurulunca 3 firmaya ait talep daha kabul görmüş ve sözleşme imzalanmak üzere ilgili firmaların evraklarını tamamlaması beklenmektedir. Bu konuda kullanım haklarının tek bir kişi ya da şirkete verildiği herhangi bir "ihale" süreci söz konusu değildir. Mevzuatta yer alan gereklilikleri yerine getiren gerçek yada tüzel tüm kişiler ile sözleşme yapılabilmektedir. Mahkeme talepleri, soruşturmalar ya da kişilerin kendi bilgilerini talep etmeleri gibi mevzuatta sayılan durumlar haricinde hiçbir durumda sigortalılara ait kişisel veriler üçüncü taraflarla paylaşılmamaktadır. Şirketlere ya da ilaçlara ait veriler ise yalnızca ilgili ürün sahibi ile ya da muvafakatı çerçevesinde üçüncü kişilerle ücretli olarak paylaşılabilmektedir."Yorum ve sorularınızı buradan paylaşabilirsiniz :

Yorum ve sorularınızı buradan paylaşabilirsiniz :

"Turkiye-Rehberi.Net"'i Sosyal Medya'da Takip Et;

WhatsApp Paylaşım Facebook Paylaşım Twitter Paylaşım Google+ Paylaşım Youtube Paylaşım LinkedIn Paylaşım Vimeo Paylaşım Pinterest Paylaşım Dailymotion Paylaşım