SGK'dan KPSS ile Yerleşenlerden İstenilen Belgeler

Monday, September 28, 2020
SGK KPSS SGK'dan KPSS ile Yerleşenlerden İstenilen Belgeler; ÖSYM tarafından 28/11/2013 tarihinde açıklanan KPSS 2013-2 sonuçları ile Kurumumuz teşkilatına yerleştirilen adaylardan istenilen belgeler;

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN 2013-2 KPSS SONUÇLARINA İLİŞKİN DUYURU

A- GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

ÖSYM tarafından 28/11/2013 tarihinde açıklanan KPSS 2013-2 sonuçları ile Kurumumuz teşkilatına yerleştirilen adaylardan istenilen belgeler;

1- KPSS Atama Başvuru Formu ( Eksiksiz olarak doldurulacaktır.) (Örnek-1)

2- Mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği. (Aslı gösterilmek kaydıyla Kurumca tasdik edilmiş sureti kabul edilir.) Yurtdışından mezun olanlar için Yüksek Öğretim Kurulundan alacağı Diploma Denklik Belgesi gereklidir. (Ortaokul ve/veya lisede hazırlık okunmuş ya da yüksek lisans/doktorayapılmış ise tasdikli belgesi)

3- 2 adet vesikalık fotoğraf. (4,5 x 6 cm son altı ay içerisinde çekilmiş olacak.)

4- Askerlik durumu gösterir belge (Terhis belgesi, tecilli veya muaf olduklarını gösterir belge.) Müracaat tarihi itibarıyla halen askerlik görevini yapanların asker dönüşü atamaları yapılacaktır. Ancak bu durumda olanların askerde olduklarını beyan etmeleri ve asker dönüşü terhis belgesi ile Kuruma başvurmaları gerekmektedir.

5- Mal bildirim formu. (El yazısı ile eksiksiz olarak doldurulmuş, imzalı ve kapalı zarf içinde) (Örnek-2)

6- Mütercim kadrosuna atanacaklarda, geçerliliği devam eden KPDS/YDS belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği. (Aslı gösterilmek kaydıyla Kurumca tasdik edilmiş sureti kabul edilir.)

7- Avukat kadrosuna atanacaklarda, avukatlık ruhsatnamesi ve Avukatlık staj belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği (Aslı gösterilmek kaydıyla Kurumca tasdik edilmiş sureti kabul edilir.)

8- Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosuna atanabilmek için Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı bilgisayar işletmenliği sertifikası veya örgün eğitim yoluyla zorunlu/ortak/seçmeli bilgisayar dersi aldığına dair belge ya da kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen aynı mahiyetteki kursta başarılı olduğuna dairbelge. (Aslı gösterilmek kaydıyla Kurumca tasdik edilmiş sureti kabul edilir.)

9- Kuruma yerleştirildiğine dair ÖSYM Yerleştirme Sonuç Belgesi,

10- Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi (Örnek-3)

B- BELGELERİN TESLİMİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

1- Adayların KPSS Atama Başvuru Formu ile atamaya esas belgeleri 13/12/2013 Cuma Saat 17:00'a kadar Ziyabey Cad. No:6 06520 Balgat/ANKARA adresinde bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı 5. kat 522, 524 ve 530 nolu odalara elden veya posta ile (postadakigecikmeler kabul edilmeyecektir.) teslim etmeleri gerekmektedir.

2- Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin yerleştirilmeleri geçersiz sayılarak atamalarıyapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında, Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

3- Bu müracaatlarla ilgili olarak tüm duyurular www.sgk.gov.tr internet adresinden yayımlanmak suretiyle ilan edilecek olup, ilgililere bu durum tebliğ edilmiş sayılacaktır.

İlanen duyurulur.

Yorum ve sorularınızı buradan paylaşabilirsiniz :

Yorum ve sorularınızı buradan paylaşabilirsiniz :

"Turkiye-Rehberi.Net"'i Sosyal Medya'da Takip Et;

WhatsApp Paylaşım Facebook Paylaşım Twitter Paylaşım Google+ Paylaşım Youtube Paylaşım LinkedIn Paylaşım Vimeo Paylaşım Pinterest Paylaşım Dailymotion Paylaşım