SGK'da şefliği bitirmişler

Saturday, May 30, 2020
Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bel kemiği şeflik ve kariyer sistemiydi ancak artık yeni kariyer düzenlemeleriyle şeflik önemsiz hale getirildiği gibi memurların şef olmak için gece gündüz mevzuat öğrenmeye çalışmalarının da bir anlamı kalmadı...

Sosyal Güvenlik Kurumu Şefleri Derneği yöneticileri güzel bir rapor hazırlamışlar ve gönderdiler. Sosyal Güvenlik Kurumu'nda uzun yıllar müfettişlik yaptım, Kurumda en önemli görev şeflikti. Kuruma ilk giren memur, fiş memuru olarak başlar sonra başarılarına göre, dosya memur, uzman yardımcısı ve uzman olduktan sonra da sınava girip şef olurdu. Şef olmak her memurun amacı ve göreviydi. Sonrasında da sınavlara girip müdür yardımcısı ve müdür olmak amacıyla öğrenmeye, iyi çalışmaya ve amirlerinin gözüne girmeye çabalardı.

MÜDÜR OLMAK İÇİN ŞEFLİĞE GEREK YOK

Geçmişte sınavla olunan şef, müdür yardımcısı ve müdürlük için artık sınavlara lüzum kalmadı. Üstelik ara dönemde hülle yoluyla da kariyeri olmayanlar, işi bilmeyenler de siyaseten yönetici yapıldılar.

Bugüne kadar bir süre vekaleten atama yoluyla müdürlük yaptırıldıktan sonra il müdür yardımcılığı kadrosuna atama yapılmış, bundan sonra da, ancak sınavla atanılabilecek olan şube müdürü, merkez müdürü, merkez müdür yardımcısı vb. kadrolarına tenzili rütbe ile asaleten atamalar yapılmıştır. Şeflerimiz de bu kadrolara atanmanın yollarını arar hale gelmişlerdir. Eskiden müdürlüğün yolu şeflikten geçerken şimdi siyasetten geçiyor. Artık memurlar şef olmak için çabalamıyorlar.

Çünkü, son olarak, daha önce sınavlı olan Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü kadroları; Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik'te 27/03/2012 tarihli ve 28246 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren değişiklikle, kapsam dışına çıkarılarak sınavsız hale getirilmiştir. Kurum içi yönetmelik değişikliği yapılınca da bu kadrolara da sınavsız atamalar başlamıştır.

666 sayılı KHK ile halk arasında bilinen adıyla "Eşit İşe Eşit Ücret" denilerek SGK'daki şeflerin ek ödemeleri çok büyük oranlarda düşürülmüştür, özellikle İstanbul ilinde yüzde 50'ye yakın düşürülmüştür. Artık şefler ile emrinde çalışan memurlar arasında maaş farkı kalmadı.

Tablodan görüleceği üzere Temmuz-2012 itibariyla 1 'inci derecenin 4'üncü kademesinden aylık alan şefle memur/VHKİ arasındaki maaş farkı 42 TL iken, şefle müdür arasındaki maaş farkı 845 TL'dir. Yönetim hizmetleri grubunda yer almasına ve idari, mali ve hukuki sorumluluğuna ve işlem hacmine karşın şeflerin memurla eş tutulması, buna karşın müdürle arasındaki maaş farkının açılması sonucunda şef kadrosunun itibarı kalmamıştır.

ŞEFLİK KARİYER MESLEK OLMALIDIR

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun şefleri diğer kamu kurum ve kuruluşlarındaki şeflerle bir tutulamayacak kadar donanımlı ve mevzuata hâkimdir. Normal bir şefin görevi emrindeki memurları yönetmek iken, kanun uygulayıcı kurum olan SGK'nın şefinin görevi hem mevzuatı tam olarak öğrenmek ve sigortalılara-dullara-yetimlere-emeklilere uygulamak hem de memurlarını yönetmektir. Bu sebeple 5502 sayılı kanuna "Sosyal Güvenlik Şefi" kadrosu ihdas edilip sınavla girilen kariyer meslek haline getirilmelidir.

SGK, GSS sorununu hızlı halletmiş

Geçen hafta perşembe günü, "Seve seve GSS sorunları ortaya çıkmaya başladı"başlıklı yazımızdan sonra, Sosyal Güvenlik Kurumu okurumuzun sorununu derhal çözmüş. Bakın okurumuz Hülya Cabak bize ne göndermiş. "Sayın Ali Tezel, öncelikle köşenizde sorunumuza yer verip bize yol gösterdiğiniz için çok teşekkür ederim. Makalenize gazeteden yorum yapmak için saatlerce uğraştım fakat üyelik hatasından dolayı başaramadım. Akşam saatlerinde Ardahan SGK'dan aradılar ve sorunun en kısa sürede kolaylıkla çözülebileceğini belirttiler. bunun sorunumuza köşenizde yer vermenizle alakalı olduğunu düşünüyorum. Sorunumuza bu kadar kısa sürede cevap verdiğiniz için ve yakından ilgilendiğiniz için sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Sizin gibi insanların varlığı bize güven vermektedir. İyi ki varsınız."
Yorum ve sorularınızı buradan paylaşabilirsiniz :

Yorum ve sorularınızı buradan paylaşabilirsiniz :

"Turkiye-Rehberi.Net"'i Sosyal Medya'da Takip Et;

WhatsApp Paylaşım Facebook Paylaşım Twitter Paylaşım Google+ Paylaşım Youtube Paylaşım LinkedIn Paylaşım Vimeo Paylaşım Pinterest Paylaşım Dailymotion Paylaşım