Serbest mali müşavirler SSK'lı olabilirler

Wednesday, May 27, 2020
Sosyal Güvenlik Kanunları uyarınca yasak yok. Bürosu olan muhasebeci ve mali müşavir sadece bu sıfatlarıyla başka bir işveren yanında SSK’lı olamaz ama başka sıfatla her zaman SSK’lı olabilirler. Odalarınız ise ketum bir tutumla olmaz deyip disipline konu edebilir ama yargı yolu açık.
Ali bey, yaklaşık 20 yıldan beri bürosu olan Mali Müşavirim. Aynı zaman çok iyi yabancı dil bilgim olduğundan bazı görüşmelerde tercümanlık yapmak üzere beni işe almak isteyen şirket var. Şimdi boş zamanlarımda o şirkette tercümanlık yapmak istiyorum ama odadan gelen mesajda yasaktır yapamazsın daha doğrusu SSK'lı olamazsın, Bağ-Kur'lu olmak zorundasın diyor. Konuyu değerlendirmeniz mümkün mü? İsmi Saklı

Sayın okurum, bildiğiniz üzere son çıkan 6111 sayılı Torba Kanun ile 5510 sayılı Kanun'un 53 üncü maddesinde yapılan değişiklik ile Bağ-Kur'lu olmayı gerektiren vergi kaydı veya şirket ortaklığı olanların, bir başka işveren yanında işe girmeleri halinde SSK'lı olma hakkı başlatıldı.

Mali müşavirler SSK'lı olabilir

Torba Kanun öncesi uygulamada, bir kişi üzerinde hem SSK'lı bir çalışma hem de Bağ-Kur'lu bir çalışma mevcut ise sosyal güvenliğin tekliği ve zorunluluğu ilkeleri gereğince önce başlayan kesintiye uğrayıncaya kadar sonra başlayan sigortalılık yürürlüğe girmiyordu. Bu durum 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun "Sigortalılık hallerinin birleşmesi" başlıklı 53 üncü maddesine şöyle açıklanıyordu. Ancak, 6111 sayılı Kanun ile değiştirilen 53 üncü maddeye göre artık Bağ-Kur'lular bir başka işyerinde SSK'lı olabilecekler ve Bağ-Kur'a prim ödeme mükellefiyetleri sona erecek.

Torba Kanun ile sigortalılık çeşitleri üstünlük stratejisine göre düzenlenmektedir. Olumlu bir düzenlemedir. Buna göre, önceden başlayan sigortalılık geçerli olur ilkesi terkedildi. Sigortalılığın üstünlüğü ilkesi benimsendi. Üstünlük sıralaması, 4/c ) (Emekli Sandığı) sonra 4/a (SSK) ve en son 4/b (Bağ-Kur) olarak düzenlenmektedir. Düzenleme isabetli olmakla birlikte sadece bundan sonrası için değil geçmişe de şamil olmalı. Zira, SGK her zaman yaptığı gibi tutucu davranıp yürürlüğü kanunun resmi gazetede yayınlandığı tarih olarak uygular. Ayrıca, bu düzenleme sadece 5510 sayılı Kanun değil eski 506, 1479, 5434, 2925, 2926 sayılı kanunlardaki sigortalılık çatışmaları için de uygulanmalıdır. Sadece bu sorun sebebiyle SGK'ya karşı açılmış binlerce dava devam etmektedir.

Mali Müşavirlere Odaları disiplin soruşturması açabilir

6111 sayılı Kanun ile değişik 5510 sayılı Kanun'un 53 üncü maddesi gereğince, kendi bürosu olduğu için Bağ-Kur'lu olan mali müşavirler, mali müşavir veya muhasebeci sıfatı değil ama başka bir unvan veya sıfatla SSK'lı işe girebilirler. Sosyal Güvenlik uygulaması gereğince bu tamamen yasaldır.

Ancak, 3568 sayılı Kanunun "Yasaklar" başlıklı 45. maddesi; "Serbest Muhasebeciler, serbest muhasebeci mali müşavirler bu unvanla, yeminli mali müşavirler ise bu unvan ve tasdik yetkisiyle; 2. maddede yazılı işlerin yürütülmesi amacıyla gerçek ve tüzel kişilere tabi ve onların işyerlerine bağlı olarak hizmet akdi ile çalışamazlar, ticari faaliyette bulunamazlar, meslekle ve meslek onuru ile bağdaşmayan işlerle uğraşamazlar…" düzenlemesini getirmiştir.

Madde metnine bakarsanız ön şart, "bu unvanla" ibaresi vardır. Yani, meslek mensupları serbest çalışıyorsa, bu sıfatları ile işverene bağlı olarak çalışamaz ama başka sıfatla mesela sizin gibi tercüman sıfatıyla çalışabilirler. SSK'lı da olabilirler.

Yönetmelik yasaya aykırı

Öte yandan, yasada "bu ünvanla" çalışamazlar kısıtı var iken, Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik madde 44'de; "Serbest Muhasebeciler, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler gerçek ve tüzel kişilere tabi ve onların işyerlerine bağlı olarak hizmet akdi ile çalışamazlar" denilmiştir.

Görüldüğü üzere yasada var olan (bu ünvanla) kısıtı, ön şartı yönetmelikte yoktur. Bu sebeple yönetmelik yasaya aykırıdır. Odanız sizin SSK'lı çalışmanız sebebiyle disiplin soruşturması yapıp ceza da verebilir ama yargı bu cezanızı kaldıracaktır.

Kaynak:Ali TezelYorum ve sorularınızı buradan paylaşabilirsiniz :

Yorum ve sorularınızı buradan paylaşabilirsiniz :

"Turkiye-Rehberi.Net"'i Sosyal Medya'da Takip Et;

WhatsApp Paylaşım Facebook Paylaşım Twitter Paylaşım Google+ Paylaşım Youtube Paylaşım LinkedIn Paylaşım Vimeo Paylaşım Pinterest Paylaşım Dailymotion Paylaşım