Memuriyeti sona erenlere iyi haber

1999-2005 arasında disiplin cezası sonucu memuriyetleri sona erenlerin, boşta kaldıkları sürelerine ilişkin sosyal güvenlik primleri, son çalıştıkları kurum tarafından karşılanacak.

1999 ile 2005 tarihleri arasında disiplin cezası nedeniyle memuriyetten çıkarılanlar, boşta kaldıkları sürelere ilişkin sosyal güvenlik primlerinin kurumları tarafından ödenmesi için 12 Ekim tarihine kadar v'na (SGK) müracaat edecek.
Böylece söz konusu kişilerin boşta kaldıkları süreler de memuriyette geçmiş gibi kabul edilecek.

23 Nisan 1999 ile 14 Şubat 2005 tarihleri arasında tabi oldukları personel mevzuatına göre aldıkları disiplin cezası sonucu memuriyetleri sona erenlerin haklarında verilmiş disiplin cezaları bütün sonuçlarıyla, 22 Haziran 2006 tarihli ve 5525 sayılı Memurlar İle Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun, uyarınca ortadan kaldırılmıştı.

Boşta kalınan süre için belirlenen tutarlar, kişilerin halen veya kamu görevlisi olarak en son çalıştıkları kamu idarelerine bildirilecek. Tutarlar, tebliğ edildiği tarihten itibaren üç ay içinde kamu idareleri tarafından SGK'nın hesabına yatırılacak.

SGK'nın söz konusu kişilerin boşta kaldıkları her ay için kurumlardan ortalama 500 TL prim tahsil edeceği belirtiliyor.