Hastaneler, İstirahat Raporlarını 3 Gün İçinde SGK'ya Bildirecek

Friday, February 28, 2020
SGK Sosyal Güvenlik Kurumu Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ilgi yazısında; 5510 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılar için, SGK ile anlaşmalı sağlık tesislerince düzenlenen geçici iş göremezlik belgeleri ile sağlık kurulu raporlarının elektronik ortamda gönderildiği,

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

Sayı : 96773357-045/ 2013
Konu : İstirahat Raporlarının 3 İş Günü İçerisinde Gönderilmesi Hakkında

KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİNE

İlgi : Sosyal Güvenlik Kurumu Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 05.12.2013 tarihli ve 25027492-1093-37/283-19545355 sayılı yazısı.

Sosyal Güvenlik Kurumu Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ilgi yazısında; 5510 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılar için, SGK ile anlaşmalı sağlık tesislerince düzenlenen geçici iş göremezlik belgeleri ile sağlık kurulu raporlarının elektronik ortamda gönderildiği,

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin "Sigortalılara verilecek istirahatlar" başlıklı 39 ncu maddesinin sekizinci fıkrasında; Kurumla sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularınca, geçici iş göremezlik belgeleri ile sağlık kurulu raporlarının birer nüshasının düzenlendiği tarihten itibaren üç is günü içinde sigortalının işyerinin kurulu bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkezlerine, sözleşmeli ülke sigortalısının belgelerinin ise sağlık yardımı belgesini düzenleyen sosyal güvenlik il müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkezlerine gönderileceğinin öngörüldüğü,

Ancak, anılan Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bendi kapsamındaki sigortalılar için elektronik olarak düzenlenemeyen ve bu nedenle de manuel olarak düzenlenen istirahat raporlarının biriktirilerek toplu olarak sosyal güvenlik il müdürlükleri/sosyal güvenlik merkezlerine gönderildiğinin gelen şikayetlerden anlaşıldığı,

Belirtilmekte olup, söz konusu sigortalılara manuel olarak düzenlenen istirahat raporlarının biriktirilmeden Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin ilgili maddesi uyarınca üc is günü içinde sigortalının işyerinin kurulu bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüklerine sosyal güvenlik merkezlerine, sözleşmeli ülke sigortalısının belgelerinin ise sağlık yardımı belgesini düzenleyen sosyal güvenlik il müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkezlerine gönderilmesi için gerekli titizliğin gösterilmesi hususunda, Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Yorum ve sorularınızı buradan paylaşabilirsiniz :

Yorum ve sorularınızı buradan paylaşabilirsiniz :

"Turkiye-Rehberi.Net"'i Sosyal Medya'da Takip Et;

WhatsApp Paylaşım Facebook Paylaşım Twitter Paylaşım Google+ Paylaşım Youtube Paylaşım LinkedIn Paylaşım Vimeo Paylaşım Pinterest Paylaşım Dailymotion Paylaşım