Bağkur Affı ve Bağkur Borç Sorgulama

Sunday, July 12, 2020
Bağkur Affı ve Bağkur Borç Sorgulama Bağkur borç sorgulama, e-SGM ssk prim sorgulama, bağkur prim affı ve hazırlanan torba yasada yeniden düzenlenmekte. 4/1-b (Bağ-Kur) sigortalılarının prim borçlarının silinmesi, taksitlendirilmesi gündemde.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çalışmaları sürdürülen, son olarak Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda da görüşülen, yetişirse bu ayın sonuna kadar, yetişmezse önümüzdeki Şubat ayında Meclis’e sunulması planlanan Torba Kanun Tasarısıyla ilgili olarak her gün yazılı ve görsel basında çok sayıda haber çıkıyor. Tasarı Meclis’e sunulup, görüşmeler tamamlanıp kanun haline gelene kadar da bu tür haberler çıkmaya devam edecek.

Şuan torba yasada yer alacak bazı düzenlemeler aşağı yukarı netleşmiş durumda. Bunlar;

  • 4/1-b (Bağ-Kur) sigortalılarının prim borçlarının silinmesi, taksitlendirilmesi,
  • Genel sağlık sigortası prim borcu olanların borçlarının yapılandırılması, taksitlendirilmesi.
  • Ayrıca taşeron işçilerle ilgili olarak da 1 yıllık sözleşme süresinin 3 yıla çıkarılması, böylece taşeron işçilerin kendilerini az da olsa güvende hissetmelerinin sağlanması,
  • İşçi alacaklarının, işveren borçları arasında Maliye Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu gibi kamu alacakları ile banka alacaklarından daha öncelikli hale getirilmesi, böylece taşerondan ücret, kıdem tazminatı gibi alacaklarını alamayan işçilerin bu alacaklarını kolayca alabilmelerinin sağlanması,

Bagkur Borç Sorgulama

SSK Prim Sorgulama

ŞİMDİ TORBA İLE 20.04.1982’YE KADAR GİDİLEBİLECEK
Torba Yasa içinde girecek madde ile 20.04.1982 ile 1.10.2008 arasındaki vergi kaydı ve şirket ortaklığı sebebiyle Bağ-Kur’lu olması gerektiği halde olamayanlar yeni bir hak getiriliyor. Artık, 20.04.1982 ye kadar gidebilecekler. Binlerce vergi mükellefi, esnaf oda-dernek üyesi ile şirket ortakları geçmiş yıllarını Bağ-Kur’a borçlanabilecekler.

Ak Parti Bursa Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyon üyesi Hüseyin Şahin bu yasanın çıkması için kanun teklifi verdiklerini ve Torba yasaya ekleyeceklerini söylemiş.
Çalışma Bakanı Faruk Çelik bu yasayı hazırlattığını ve torba yasada çıkaracağını söylemiş.

Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin’in teklif maddesi şöyle;

“5510 Sayılı Sigortalar ve Genel Sağlık sigortası hakkında Kanunun geçici madde 13’ten sonra gelmek üzere aşağıdaki 14’eklenmiştir.

“Geçici madde 14- Bu kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin 4 numaralı alt bendi hariç diğer bentlerine göre sigortalı sayılanların 31/12/2000 tarihinden önce vergi mükellefiyet süreleri bulunmak kaydı ile sigortalının bu kanun yürürlük tarihinden itibaren 6 ay içinde talepte bulunması halinde vergi mükellefiyet sürelerinin tamamı için 80 inçi maddenin ikinci fıkrasının (a) bendine göre talep tarihindeki prime esas kazancının %32’si üzerinden borçlanma tutarı hesaplanır ve sigortalıya tebliğ edilir.
Borç tutarının bu süre içerisinde tam olarak ödenmemesi halinde bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilemez ve ödenen tutar bu kanunun 89 uncu maddesine göre iade edilir. Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer””

- Evlerde temizlikçi – hizmetli gibi süreksiz olarak çalışan kişilerden ayda 10 günün altında çalışanların 15 gün üzerinden prim ödemeleri halinden bunun her ay 30 gün olarak sayılması,
- İşe iade davasını kazanan işçilerden, İŞKUR’un geri ödenmesini istediği işsizlik ödeneğinin en fazla dört aylık olarak sınırlandırılması,

yine torba yasada yer alması beklenen düzenlemeler.
Torbaya yasaya girme ihtimali olan bazı düzenlemeler de var. Bunlar kamuda, 4/C kapsamında çalışan memurların kadroya alınması, hizmet alım ihaleleri kapsamında kamuda çalışan taşeron işçilerinin kadroya alınması konuları. Ancak bu konularla ilgili olarak henüz netleşmiş bir düzenleme yok.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, söz konusu torba yasa çalışmaları tamamlanıp Meclis’e tasarı olarak sunulduktan sonra, yapılacak düzenlemeler az çok netleşeceği gibi, tasarının Komisyonlarda veya Genel Kurulda görüşülmesi sırasında da birçok konuda değişiklikler yapılabileceğinden, yeni düzenlemeler yer verilebileceğinden, bu torba yasa düzenlemesi her an yeni sürprizlerin ortaya çıkması muhtemel bir düzenleme olacaktır. Düzenleme Meclis’te kabul edilip yasalaştıktan sonra ancak yapılan düzenlemeler netleşmiş ve kesinleşmiş olacaktır.
Yorum ve sorularınızı buradan paylaşabilirsiniz :

Yorum ve sorularınızı buradan paylaşabilirsiniz :

"Turkiye-Rehberi.Net"'i Sosyal Medya'da Takip Et;

WhatsApp Paylaşım Facebook Paylaşım Twitter Paylaşım Google+ Paylaşım Youtube Paylaşım LinkedIn Paylaşım Vimeo Paylaşım Pinterest Paylaşım Dailymotion Paylaşım