UYAP Portalı Kurum Girişi

Tuesday, June 2, 2020
UYAP Portalı Kurum Girişi sayfasında UYAP Kurum Portalı, kurum veya özel şirket yetkililerinin internet üzerinden e-imza ile UYAP bilişim sistemine erişerek, Kurum/Şirketlerinin tarafı olduğu dava ve takip (icra-iflas) dosyaları içeriklerine erişebilmelerini sağlayan bir e-devlet uygulamasıdır.

UYAP Portalı Avukat Girişi

UYAP Portalı Avukat Girişi

UYAP Kurum Portal sayesinde kurum/şirketler, tarafı oldukları davaları bir bütün halinde kolayca takip edebilmekte ve avukatlarından ayrıca bilgi toplamalarına gerek kalmamaktadır. Özellikle büyük ölçekli kurum veya şirket yetkililerinin, onlarca şehirde, onlarca adliye binasında ve onlarca mahkeme birimindeki binlerce dava ve takip dosyalarına zaman ve mekan sınırlaması olmadan iş yerlerinden, evlerinden ya da internet olan herhangi bir yerden ulaşabilmeleri, takip edebilmeleri ve sorgulayabilmeleri sağlanmaktadır.

Yine bu sistem sayesinde kurum/şirket avukatları ve temsilcilerinin dosyaların takibi için adliyelere gitmelerine ihtiyaç kalmadığından, kurumlar, gereksiz harcadıkları emek, zaman, yol, konaklama vb. masraflardan tasarruf sağlamakta ve bu maksatla kullandıkları yazılımları idame etmek ve veri girişi yapmak için personel, finans ve kırtasiye gibi kaynak harcamasına ihtiyaç kalmamaktadır.

Gerçek ve tüzel kişilerin yargıya erişimini kolaylaştırmak ve yargı hizmetlerinden daha etkin faydalanmalarını sağlamak UYAP'ın öncelikli hedefleri arasında olup bu amaçla UYAP Kurum Bilgi Sistemi (Kurum Portal) hazırlanarak uygulamaya konulmuştur. UYAP Kurum Portalı, kamu ve özel kurum yetkililerinin internet üzerinden e-imza ile UYAP’a erişerek çalıştıkları kurumla ilgili icra ve iflas ile dava dosyalarını takip edebilmelerini sağlayan uygulama yazılımıdır.


Yorum ve sorularınızı buradan paylaşabilirsiniz :

Yorum ve sorularınızı buradan paylaşabilirsiniz :

"Turkiye-Rehberi.Net"'i Sosyal Medya'da Takip Et;

WhatsApp Paylaşım Facebook Paylaşım Twitter Paylaşım Google+ Paylaşım Youtube Paylaşım LinkedIn Paylaşım Vimeo Paylaşım Pinterest Paylaşım Dailymotion Paylaşım