Teşekkür Belgesi

Turkiye-Rehberi.Net Pinterest Turkiye-Rehberi.Net WhatsApp Turkiye-Rehberi.Net Facebook Turkiye-Rehberi.Net Twitter Turkiye-Rehberi.Net LinkedIn Turkiye-Rehberi.Net Çıktı Al Turkiye-Rehberi.Net Gmail Turkiye-Rehberi.Net Email Gönder
Davranış Puanı 100 olan öğrencilerden birinci dönem sonunda ve ikinci dönem sonunda dönem sonu başarı puanı 70,00 ve 84,99 arasında olanlar almaya hak kazanır. Her iki dönemde ayrı ayrı ödüllendirme yapılır. Teşekkür Takdir Hesaplama için.

Teşekkür Belgesi Kimlere verilir?

İlköğretim kurumları yönetmeliğinin 107 maddesine göre:

Okul Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulunca, örnek davranışları ile derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren öğrenciler;

a) (Değişik alt bent : 5.10.2007/26664 RG) 4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda puan ortalaması Türkçe dersinden 55.00, diğer derslerin her birinden 45.00 puandan aşağı olmamak şartı ile tüm derslerin dönem ağırlıklı puan ortalaması 70. 00-84 .99 olanlar "Teşekkür," (Ek alt bent : 05.10.2007/26664 RG) Üç öğretim yılının her döneminde üst üste Teşekkür ya da dönemlerin herhangi birinden veya bir kaçından takdirname, diğerlerinden teşekkür alanlar "Başarı" (EK- 7/1) belgesi ile ödüllendirilir.

Eğitim hayatı boyunca tüm dönemler Teşekkür Belgesi ya da kimi dönem Takdir Belgesi kimi dönem Teşekkür Belgesi alan öğrenci mezuniyetinde Başarı Belgesi ile ödülledirilir. Takdir Belgesi için.

Teşekkür Belgesi Resimler

E-Okul İlgili Bağlantılar