Rakamlarla Turkcell

Turkcell Grup gelirleri temel olarak, artan mobil internet gelirleri ve Grup şirketlerinin katkısı sayesinde, Türkiye'deki regülasyon kararlarının olumsuz etkisine rağmen artarak 9,0 milyar TL olarak gerçekleşti.
Turkcell Türkiye'nin gelirleri, %74'lük artışla 454 milyon TL'ye yükselen mobil internet gelirleri ve artan faturalı abone bazı sayesinde, önemli regülasyonel değişikliklerin olumsuz etkisine rağmen 8,0 milyar TL olarak gerçekleşti. Mobil internet ve servis gelirlerinin Turkcell Türkiye gelirleri içindeki payı da 4 puan'lık artışla %20'ye yükseldi.

Grup iştiraklerinin gelirlere olan katkısı, özellikle Superonline'ın %33'lik güçlü bir büyüme ile 335,1 milyon TL'ye yükselen gelirleri sayesinde %11'e yükseldi.

Grup iştiraklerinin AVFÖK'e olan katkısı, temel olarak Superonline ve Astelit'in operasyonel performanslarını belirgin biçimde iyileştirmelerinden dolayı 2009 yılındaki %5'lik seviyesinden 2010 yılında %9'a yükseldi.

Grup AVFÖK marjı zorlu pazar koşulları ve regülasyonel değişikliklere rağmen, %33 olarak gerçekleşirken; Grup AVFÖK'ü 2,9 milyar TL oldu.

Grup net kârı %4 artışla 1,8 milyar TL olarak gerçekleşti.

Turkcell, kurulduğu günden bu yana 18 milyar TL, 2010'da ise 1,7 milyar TL yatırım harcaması gerçekleştirdi.

Turkcell, GSM 900 teknolojisini kullanarak hizmet vermektedir. Kurulduğu günden bu yana, lisans bedeli de dahil olmak üzere, yurt içerisinde, 30 Eylül 2005 itibarıyla, yaklaşık 4,5 milyar Amerikan Doları yatırım yaptı. Şirket, abone başına ayda 17.1 Amerikan Doları kâr elde etmektedir. Bir abonenin aylık konuşma oranı 220 dakikayı buluyor. [3]Bu verilere göre Turkcell'in aylık kârı 925 milyon TL'dir.[4] Turkcell, 2011'in ikinci çeyrek sonuçlarına göre gelirlerini yüzde 8 artırarak 2,28 milyar TL'ye çıkardı. Şirketin kârı da yüzde 15 artışla 721 milyon TL'ye yükseldi.

28 Kasım 2008 tarihinde yapılan Üçüncü Nesil A Lisansı ihalesini Turkcell, 358 milyon avro ile kazandı.
Turkcell
Turkcell Kurumsal Logo
"Turkcell'le bağlan hayata"
"Turkcell'iyle konuşmanın en ucuz yolu Turkcell'de"
"Turkcell'linin gücü Turkcell'in çekim gücü"
"Turkcell'le hayat daha fazla hayat"
"Kalite herkesin hakkı"
"Hayat paylaşınca güzel"
Tür Anonim şirket
Endüstri Mobil ağ
Kuruluş 28 Şubat 1994
Genel merkez İstanbul, Türkiye
Önemli kişiler Colin J. Williams (Yönetim Kurulu Başkanı) 
Süreyya Ciliv (CEO)
Ürünler Cep telefonu ve ekipmanları
Gelir Turkcell Artış 5.5 milyar $ (2010)
Kâr Turkcell Artış 1.1 milyar $ (2010)
Sahip(ler) TeliaSonera - Turkcell

Turkcell Sayısal veriler

  • Turkcell, 27 Nisan 1998 tarihinde de Ulaştırma Bakanlığı ile 25 yıllık GSM lisans anlaşması imzaladı.
  • Turkcell'in abone sayısı, 2011 ikinci çeyrek sonuçlarına göre 34.1 milyondur.
  • Turkcell hisseleri, 11 Temmuz 2000 tarihinden itibaren İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) ve New York Stock Exchange'de (NYSE) eşzamanlı olarak işlem görmeye başlamıştır. Turkcell, NYSE'ye kote olan ilk Türk şirketidir.
  • Turkcell'in Fintur aracılığıyla ve TeliaSonera ile ortak olarak sahip olduğu Azerbaycan, Kazakistan, Gürcistan ve Moldova'daki iştirakleri ile Ukrayna'daki iştiraki 31 Eylül 2008 itibarıyla 23,1 milyon aboneye ulaşmıştır.
  • Turkcell, Türkiye'nin ve bölgenin lider operatörü konumuyla 2003 yılı başında GSM Association Yönetim Kurulu'na girmiştir. Bu kurulda, Turkcell ile birlikte Vodafone, Orange, NTT DoCoMo, AT&T Wireless gibi dünyanın dev GSM operatörleri de bulunmaktadır.
  • Turkcell hisselerinin doğrudan ve dolaylı payları dikkate alındığında ortaya çıkan ortaklık yapısını, Çukurova Grubu (%27,05), Sonera Holding (%37,09), Halka Açık (%17,59), Alfa Telekom (%13,22) M.V. Grup (%6,04) ve diğer ortaklar (%0,01) oluşturmaktadır.
  • Turkcell, 31 Mart 2008 itibarıyla Türkiye coğrafyasının %81,10'unu kapsayarak toplam nüfusun %98,12'sini, nüfusu 2.000 ve üzerinde olan yerleşim merkezlerinin %100'ünü, bu merkezlerde yaşayan nüfusun da %99,87'sini kapsama alanı altına almış bulunmaktadır.
  • Turkcell 27 Ocak 2006 tarihi itibarıyla 185 ülkede 491 operatör ile uluslararası dolaşım ve 90 ülkede 240 operatör ile GPRS uluslararası dolaşım hizmeti vermektedir. Aynı tarih itibarıyla dünyanın en geniş GSM ve GPRS uluslar arası dolaşım listesine sahip operatörü de Turkcell'dir.

Bir Turkcell mobil baz istasyonu

Turkcell coğrafi kapsama alanı bakımından Türkiye'nin yüzde 98,96'sında çekmektedir. Turkcell 30 Temmuz 2009 tarihinden itibaren Üçüncü Nesil 3G (Third Generation) teknolojisine geçmiştir ve Türkiye'nin 81 il merkezinde aynı anda başlayan GSM Operatöründen biridir.

Turkcell hisse yapısı son yapılan hisse devirleri ile şu şekilde belirlenmiştir. (Büyükten küçüğe) TeliaSonera : % 47.09 - Çukurova Grubu : 26.98 - Alfa Telecom Turkey Ltd : % 25.93

Turkcell 2011 yılı verlerine göre Türkiye Mobil iletişim pazarınızın 54%'ini kontrol ediyor. Turkcell'i Vodafone 27% ve Avea 19%'lık pazar payı ile takip ediyor.

Turkcell (NYSE)(TKC), New York Borsa'sına kote edilen ilk Türk şirketidir ve aynı zamanda 11 Temmuz 2000'den bu yana da İstanbul Menkul Kıymetler Borsa'sında (IMKB) işlem görmektedir. Turkcell'in sahipleri sırasıyla : 51% Turkcell Holding A.Ş., 0.05% Çukurova Holding A.Ş., 13.07% Sonera Holding B.V., 1.18% MV Holding A.Ş., 0.01% diğerleri, ve 34.69% hisse ise serbest'tir. Çukurova Grubu 18% sermaye payı ile oy hakkına sahiptir. Çukurova Grubu Mart 2005'de hisselerin önemli bir bölümünü TeliaSonera satma konusunda anlaşmıştır.

Turkcell GSM alanında 9.6 milyon abonesiyle Fintur ve iştirakleri TeliaSonera ile Azerbaycan, Kazakistan, Gürcistan ve Moldova'da faaliyetlerini sürdürmektedir, 30 Eylül 2007'den bu yana. Turkcell'in Ukrayna'lı iş ortağı Astelit ise 10.6 million aboneye sahiptir.

Turkcell Kapsama Alanı

Turkcell mobil iletişim Seyitgazi, Kırka'da baz istasyonu mevcuttur. Turkcell 31 Mart 2007 itibariyle nüfusu 3,000'in üzerindeki tüm yerleşim bölgelerini 100% kapsama alanına almıştır. Turkcell kapsama alanı Türkiye toplam nüfusunun %97.21'si ve Türkiye karasal alanının %80.44'ine karşılık gelmekte.

Turkcell Kuzey Kıbrıs

Turkcell Kuzey Kıbrıs'da Turkcell KKTcell adıyla Turkcell Türkiye'den tamamen bağımsız bir mobil operatör olarak hizmet vermekte. KKTcell Kuzey Kıbrıs'ın en büyük mobil ağ operatörüdür, KKTcell 05338XXXXXX şeklinde verilmektedir.

Turkcell Uluslararası Roaming

Turkcell'in Eylül 2008'den bu yada Dünya genelinde 201 ülkede 605 operator ile Uluslararası Roaming anlaşması vardır. Turkcell aynı zamanda GPRS roaming anlaşmasını da 143 ülkede 356 operator 31 Ağustos 2008'den bu yana geliştirmektedir.

Turkcell İlgili Bağlantılar