E Yurt

MEB'in e Yurt uygulaması kullanıcı adı ve şifre girerek Ortaöğrenim Yurt ve Burslar Dairesi Başkanlığı e-Yurt yurtlar.meb.gov.tr web adresinde yurt ve burslar hakkında bilgilere ulaşılabilir. E Yurt uygulamasını aşağıda bu sayfadan da çalıştırabilirsiniz.
E-Yurt için.

Eyurt İletişim

MEB - Ortaöğrenim Yurt ve Burslar Dairesi Başkanlığı Telefon : (0312) 417 50 70 Dahili : 4108 - 4142 - 4229
E-Yurt E-Posta : [email protected]

ÖZEL ÖĞRENCİ YURTLARI BİLGİ FORMUNUN DOLDURULMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR !

Özel Öğrenci Yurtları Bilgi Formu İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince doldurulabilecektir.
YURDUN KODU : Yurt kodu Açılış İzin Onayı Bakanlığa geldikten sonra Ortaöğrenim Burs ve Yurtlar Dairesi Başkanlığınca kuruma verilen kod numarasıdır. İlinizde bir yurt açıldığında bu programdan yeni yurt ve müdür bilgilerini kayıt edemezsiniz. Yurt başkanlığımızca açıldıktan sonra açılış onayında yeralan bilgiler dışındaki yurt ve personel bilgilerini bilgi formunda kayıt edebilirsiniz.

BARINAN ÖĞRENCİ SAYISI :Yurtta kayıtlı ve halen barınmakta olan tüm kız ve erkek öğrenci sayıları ayrı ayrı yazılacaktır.

GEÇİCİ BARINAN ÖĞRENCİ SAYISI :Yurt açma izin belgesindeki hizmet türü dışında barınan öğrencilerin sayısı yazılacaktır.

Örneğin: yurt orta öğretim yurdu ise bu yurtta barınan; yüksek öğrenim öğrencileri ile açık öğretim lisesi ve açık öğretim fakültesinde yüzyüze eğitimi gören öğrenciler yazılacaktır.

DİĞERLERİ : Yüksek öğrenime hazırlayıcı dershanelere devam edenler yazılacaktır. Bilgi formunun her satır ve sütunu noksansız olarak doldurulacaktır.
Kısaltmalar doğru, anlaşılır şekilde yazılacaktır.

İLÇE KULLANICILARININ YENİ PERSONEL KAYITLARI İLE İLGİLİ TEKNİK SORUN GİDERİLMİŞTİR.

E-Yurt Programı Kullanıcı Kılavuzu Yenilenmektedir.Kısa bir süre sonra Kullanımda olacaktır.

E-Yurt Ekranı