Askerlik Sevk İşlemleri

Friday, February 28, 2020
Askerlik Sevk İşlemleri hakkında bilgileri ASAL'dan öğrenebilirsiniz.

1.       Yedek subay aday adayları celp dönemleri:

CELP DÖNEMLERİ

ASKERLİK ŞUBELERİNDEN SEVK EVRAKLARINI ALACAKLARI EN SON TARİH

TEST VE MÜLAKAT TARİHLERİ

ŞUBAT (TIP DR.)

31 OCAK

01,02 ŞUBAT

NİSAN (KRŞ.SNF/TIP DR.)

31 MART

01,02,03 NİSAN

HAZİRAN (TIP DR.)

31 MAYIS

01,02 HAZİRAN

AĞUSTOS(KRŞ.SNF/TIP DR.)

31 TEMMUZ

01,02,03 AĞUSTOS

EKİM (TIP DR.)

30 EYLÜL

01,02 EKİM

ARALIK (KRŞ.SNF./TIP DR.)

30 KASIM

01,02,03 ARALIK

   Yedek subay aday adayı yükümlüler sınıflandırma işlemleri için askerlik şubelerince test ve mülâkat merkezlerine sevk edilmektedirler. Bunların celp dönemlerine göre sevk evrakını alacakları en son tarih ile test ve mülâkata merkezlerine katılacakları tarihler TRT aracılığı ile yapılır. Yapılan bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir.

     2. Sevke tâbi yükümlülerin askerlik şubesi başkanlıklarından sevk evrakını alacakları en son tarihler yukarıdaki tabloda gösterilmiştir. Sevk evrakı en yakın askerlik şubesi başkanlığından alınabilir. Sevk evrakını alan yükümlüler askerlik şubesi başkanlıkları tarafından kendilerine tebliğ edilen tarihlerde (mesai saatleri içinde) test mülakat merkezlerine zorundadırlar.

SEVK SIRASINDA SAĞLIK İŞLEMLERİ

1. Sevkleri sırasında veya sevk evrakını alıp test ve mülakata katılmadan rahatsızlığını beyan edenlerin işlemleri askerlik şubelerince, test ve mülakata katılarak tebliğ/tebellüğ ve idari izin belgelerini alanların hastaneye sevk işlemleri ise, garnizon veya merkez komutanlıklarınca yürütülür.

2. Sevk sırasında rahatsızlığı olanların en yakın askerlik şubesine müracaat etmeleri gerekir.

     3. Askerlik şubesi başkanlığı tarafından sevk edildikleri sağlık kuruluşları tarafından tanzim edilen raporlara göre;

          a. Sevkine mani hali olmadığı tespit edilenler, sevke tabi oldukları celp döneminde test ve mülakat merkezine sevk edilirler.

          b. Haklarında istirahat raporu düzenlenen ve bu istirahatları test ve mülâkat tarihlerinden sonra sona erenler takip eden ilk yedek subay celbinde sevk edilirler. Asker hastanesi sağlık kurullarınca askerliğe elverişli olmadıklarına karar verilenler, askerlik hizmetinden muaf tutulurlar.

Yedek Subay İşlemleri İlgili Linkler

Askerlik İlgili Linkler
Yorum ve sorularınızı buradan paylaşabilirsiniz :

Yorum ve sorularınızı buradan paylaşabilirsiniz :

"Turkiye-Rehberi.Net"'i Sosyal Medya'da Takip Et;

WhatsApp Paylaşım Facebook Paylaşım Twitter Paylaşım Google+ Paylaşım Youtube Paylaşım LinkedIn Paylaşım Vimeo Paylaşım Pinterest Paylaşım Dailymotion Paylaşım