4 B 4 Haziaran 2011 tarihinden önce atanan ancak çalışmayan sözleşmeli personel kadroya geçer mi

Sunday, February 23, 2020
Ben 3 Haziranda SGK ya sözleşmeli programcı olarak atandım. 7 Haziranda sözleşme imzalayacağım. 8 inde iş başı yapacağım. Atamamın 4 Haziran tarihinden önce olması sebebiyle sormak istediğim şu 4 B'den 4 A'ya geçiş ben ve benim gibileri kapsıyor mu?
Cevap: 02/06/2011 tarihli ve 632 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü Maddesinin (B) Fıkrası ile 4924 sayılı Kanun Uyarınca Sözleşmeli Personel Pozisyonlarında Çalışanların Memur Kadrolarına Atanması Amacıyla Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname 04/06/2011tarihli ve 27954 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmış bulunmaktadır.

Anılan 632 sayılı Kanun hükmünde kararname ile 657 sayılı Kanuna eklenen Geçici 37 inci madde de "Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar ile yükseköğretim kurumlarının araştırma-geliştirme projelerinde proje süreleriyle sınırlı olarak çalışanlar hariç olmak üzere, 4 üncü maddenin (B) fıkrası ve 10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca vizelenmiş veya ihdas edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarında bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte çalışmakta olan ve 48 inci maddede belirtilen genel şartları taşıyanlardan otuz gün içinde yazılı olarak başvuranlar, pozisyonlarının vizeli olduğu teşkilat ve birimde, bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan memur kadrolarına, bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı memur kadrosu olmaması halinde, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan kadro unvanlarıyla sınırlı olmak ve sözleşmeli personel pozisyonlarına ilişkin vize cetvellerindeki nitelikler dikkate alınmak suretiyle Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca müştereken belirlenen memur kadrolarına, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altmış gün içinde kurumlarınca atanırlar." hükmü yer almaktadır.

Anılan hüküm uyarınca memur kadrosuna atanabilmek için; 632 sayılı KHK yürürlük tarihi olan 04/06/2011 tarihinde 4/B'li çalışıyor olmak gerekmektedir.

Burada en önemli husus şudur. Kurum, SGK'ya 1 gün önceden bildirilmek ve ertesi gün sözleşme imzalamak suretiyle sözleşmeli personeli göreve başlatabilmektedir.

Yukarıda yer verilen açıklamalar uyarınca;
632 sayılı HKH yürürlük tarihi olan 04/06/2011 tarihinde çalışmayan, sigorta başvurusu yapılmamış ve fiilen çalışmaya başlamamış, işbaşı yapmamış personelin memur kadrosuna geçirilmesi kanunen mümkün bulunmamaktadır.

4 B Yorumlar

peki askerde atananlar içinde mi bu prosudur işler.yoksa onlar kadroya gecebılecekmı.hala askerım ama martta atandım.bızlere kadro verılecekmı?

15 Haziran 2011 18:05artık-34da-veteriner

acaba aynı şey yarısından fazlası başlayan az bir kısmı başlatılamayan Adalet bakanlığı zabıt katipliği alımları içinde geçerli olur mu? bilgisi olan olursa paylaşırsa sevinirim

15 Haziran 2011 17:20lhlamur

25 Mayısta Sözleşmeli Tar-Gel personeli olarak atamamız yapıldı.4 Haziranda KHK yayınlandı. 6 haziranda göreve başladım. Cuma Günü Başlamayıp P.tesi günü başladığımız için sözleşmeli olarak çalışacağız. :(

15 Haziran 2011 08:28mehmetvet

Burda aynı sınava gıren postadakı gecıkmeden dolayı veya sız şımdı gıdın toplu halde sızle torenle sozleşme ımzalanacak dıyerek ınsanların magdur olmasıdır.

işin bir tuhaf yanıda şudur ben atandım ama sozleşme ımzalamadım eger işe başlamak veya sozleşme ımzalamak krıter alınıyorsa ben sozleşme imzalamadanda yalnızca atandıgım için bana 1 yıl 4b lı atamaya gırmeme crzası veryor yanı sozleşme ımzalamışım iş başı yapmışım gıbı dusunuyor.Burdada buyuk bır tutarsızlık var.Ozaman bana 1 yıl cezada verme bu khk cok çabuk hazırlanmış ve bazı kazalara sebep olmustur bunun duzeltılmesı gerekmektedır

15 Haziran 2011 01:33moypat21

Çıkartılan KHK açık. Belirtilen tarihte fiilen görevde olanlar başvuru yapabiliyorlar. Kalanlara yok.

Ancak tüm evraklarını hazırlayıp "biz evraklarımızı tamamladık ne yapmamız gerekiyor" diye kazandıkları ili ayın 3 ünden önce telefonla arayıpta "sizler için tek tek işlem yapmayacağız ayın 14 ünde kazanan tüm arkadaşların işlemlerini toplu olarak aynı gün yapacagız. onun için siz şimdi gelmeyin ayın 14 ünde geleceksiniz." denildiği için kurumuna gitmeyen, daha sonra ayın 4 ünde KHK yi görüp apar topar kurumuna gidenler var. Kurumundan kendisine söylenene itibar ederek bu tarihten sonraya kalanlar ne olacak.

14 Haziran 2011 16:53oguzsahin

sözleşmeli den kadrıya geçen öğretmenler bizim bu ayki maaşlar ne olacak lütfen bilgi verin ona göre hazırlık yapalım

4 B Hakkında daha fazla bilgi için
Yorum ve sorularınızı buradan paylaşabilirsiniz :

Yorum ve sorularınızı buradan paylaşabilirsiniz :

"Turkiye-Rehberi.Net"'i Sosyal Medya'da Takip Et;

WhatsApp Paylaşım Facebook Paylaşım Twitter Paylaşım Google+ Paylaşım Youtube Paylaşım LinkedIn Paylaşım Vimeo Paylaşım Pinterest Paylaşım Dailymotion Paylaşım