Resen GSS'li Olarak Tescil Edilen ve Bir Ay İçerisinde Başvuru Dilekçe Örneği

Saturday, December 5, 2020
Re’sen GSS’li Olarak Tescil Edilen ve Bir Ay İçerisinde Gelir Testine Başvurması İstenen Kişilere SGK Tarafında Gönderilen Yazı Örneği:

GSS Borç Sorgulama

GSS Borç Sorgulama

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

………….. Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü

…….……  Sosyal Güvenlik Merkezi

 

Sayın;

………………………………

………………………………

………………………………

 

Değerli genel sağlık sigortalımız,

 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince tüm vatandaşlar Kurumumuz tarafından genel sağlık sigortası kapsamına alınmıştır.

Kurumumuz kayıtlarına göre genel sağlık sigortası yardımlarından yararlanma hakkınızın sona erdiği tespit edilmiştir.

…./…./20… tarihi itibariyle 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalılığı tesciliniz re’sen yapılmış olup, tescilinize esas olmak üzere aile içindeki gelirin kişi başına düşen aylık tutarının belirlenmesi için Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı ikametinizin bulunduğu sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına başvurarak gelir testi işlemi yaptırmanız gerekmektedir.

Gelir testi yaptırmanız halinde yapılan gelir testi sonucuna göre prim ödemeden Kurumumuz sağlık yardımlarından faydalandırılmanız ya da tespit edilen aile içindeki gelirin kişi başına düşen aylık tutarı;

  • · Asgari ücretin üçte birinden asgari ücrete kadar olması halinde asgari ücretin brüt tutarının üçte biri,
  • · Asgari ücretten asgari ücretin iki katına kadar olması halinde asgari ücretin brüt tutarı,
  • · Asgari ücretin iki katından fazla olması halinde asgari ücretin brüt tutarının iki katı,

üzerinden %12 oranında prim ödeyerek sağlık yardımlarından faydalanmanız mümkün olacaktır.

Gelir testi yaptırmak istememeniz halinde ise aile içindeki gelirin kişi başına düşen aylık tutarının, asgari ücretin iki katından fazla olduğu kabul edilerek genel sağlık sigortası tescil işleminiz yapılacaktır.

Ödemeniz gereken prim tutarınız, gelir durumunuzda ve asgari ücrette meydana gelen değişikliklere göre değişecektir.

Yukarıda yer alan açıklamalar doğrultusunda, gelir testi yaptırmak için bu yazının tebliğ tarihinden itibaren en geç bir ay içinde ikametinizin bulunduğu il/ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına başvurmanız gerekmektedir.

Bilgilerinize rica ederim.

                    Yetkili İmza

 

Gelir Testi Sonuçlanan Kişilere SGK Tarafından Gönderilen Yazı Örneği:

 

Ek 1

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

………….. Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü

…….……  Sosyal Güvenlik Merkezi

 

Sayı           : ….

Konu        : ….

Sayın: …………………

…………………

 

Hakkınızda aşağıda işaretli olan hüküm uygulanarak işlem yapılacaktır;

1- [ ] …./…./20.. tarihinde …….. sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı tarafından Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) kayıtlarına göre aynı adreste ikamet eden aileniz dikkate alınarak  yapılan gelir testi sonucuna göre aile içinde kişi başına düşen gelirin aylık tutarı, asgari ücretin üçte birinin altında olduğu tespit edilmiş olup Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında………. tarihinden itibaren genel sağlık sigortalısı olarak tescil edilmiş bulunmaktasınız. Prim ödeme yükümlüsü olmadığınızdan dolayı ödeyeceğiniz prim miktarı devlet tarafından karşılanacaktır.

2- [ ]   …./…./20.. tarihinde …….. sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı tarafından Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi  (ADNKS) kayıtlarına göre aynı adreste ikamet eden aileniz dikkate alınarak  yapılan gelir testi sonucuna göre aile içinde kişi başına  düşen gelirin aylık tutarı, …………… tespit edilmiş olup, Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı olarak………. tarihinden itibaren tescil edilmiş bulunmaktasınız. Ödeyeceğiniz prim miktarı …………….TL’dir.

3- [ ] .…./ …./20.. tarihinde tarafınıza genel sağlık sigortası kapsamına alındığınız ve gelir testi için Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde  (ADNKS) yer alan  ikametinizin bulunduğu vakfa giderek gelir testi yaptırmanız gerektiğini belirten tebligata rağmen, tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde  vakfa başvurmadığınızdan dolayı  Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı olarak tescil edildiğiniz, ………. tarihinden itibaren  ödeyeceğiniz prim miktarı …………….TL’dir.

4- [ ] …./…./20.. tarihinde gelir testi yaptırmak istemediğinize ilişkin Kurumumuza yapmış olduğunuz beyanınıza istinaden Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı olarak tescil edildiğiniz ………. tarihinden itibaren  ödeyeceğiniz prim miktarı …………….TL’ dir.

Ödemeniz gereken prim tutarınız, gelir durumunuzda ve asgari ücrette meydana gelen değişikliklere göre değişecektir.

Belirlenen gelir durumunuza göre primlerinizi Kurumumuza yatırarak 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında kendiniz ve Kanunun 3 üncü maddesinin 10 numaralı alt bendinde belirtilen bakmakla yükümlü olduğunuz kişiler sağlık yardımlarından faydalandırılacaktır.

Bilgilerinize rica ederim.

Yetkili İmza

Yorum ve sorularınızı buradan paylaşabilirsiniz :

Yorum ve sorularınızı buradan paylaşabilirsiniz :

"Turkiye-Rehberi.Net"'i Sosyal Medya'da Takip Et;

WhatsApp Paylaşım Facebook Paylaşım Twitter Paylaşım Google+ Paylaşım Youtube Paylaşım LinkedIn Paylaşım Vimeo Paylaşım Pinterest Paylaşım Dailymotion Paylaşım