Milli Piyango İdaresi

Turkiye-Rehberi.Net Pinterest Turkiye-Rehberi.Net WhatsApp Turkiye-Rehberi.Net Facebook Turkiye-Rehberi.Net Twitter Turkiye-Rehberi.Net LinkedIn Turkiye-Rehberi.Net Çıktı Al Turkiye-Rehberi.Net Gmail Turkiye-Rehberi.Net Email Gönder
Türk Hava Kurumu Piyango Genel Direktörlüğü' nün kaldırılarak yerine MP Müdürlüğü'nün kurulmasındaki amaç, her iki düzenekte de net karı Milli Savunma Bakanlığı Hava bütçesine aktarılan piyangoyu daha az masrafla yaparak ve karşılıklarını daha güvenli bir biçimde toplamak üzere daha çok bilet satarak geliri arttırmaktadır.

Milli Piyango İdaresi Haritası, İletişim, Yol Tarifi ve Adresi Nerede

Milli Piyango İdaresi Haritadaki Konumu

Milli Piyango İdaresi Haritası ve Milli Piyango Yol Tarifi

Milli Piyango İdaresi İletişim

Milli Piyango Adresi : Kızılay Mh. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 4, Ankara - Türkiye
Milli Piyango Telefon : (0312) 286 93 06 (PBX) - (0322) 363 34 73 - (0312) 232 61 78
Milli Piyango Faks : 0 (0312) 286 97 88
Milli Piyango İdaresi E-posta : bilgi@millipiyango.gov.tr
Milli Piyango Web Sitesi : www.millipiyango.gov.tr

İstanbul'da çalışan Piyango Genel Direktörlüğü personelinin ortalama aylık ücretler toplamı 7.700 lira idi ve biletlerin dörtte üçünün aracılıklarıyla - iki ay vadeli olarak - pazarlandığı baş bayilere aylık çekilişlerde yüzde 12, Yılbaşı piyangosunda yüzde 8 komisyon ödenmekteydi. (Diğer yollardan yapılan satışlarda, bu oran bir-iki puan daha az oluyordu.) En önemlisi, Tayyare Piyangosunun satıcılarından birikmiş yarım milyon TL kadar (yıllık karın üçte birine yakın) birikmiş alacağı tahsil edilememişti .

Merkezini İstanbul' dan Ankara 'ya taşıyan (ama İstanbul ve İzmir'de de şubeler açan) MPİ, veresiye satış yapılan baş bayilik sistemini kaldırmış; peşin para veya banka teminat mektubu ile doğrudan doğruya bayilere ve Ziraat Bankası örgütü ile PTT Memurları Yardımlaşma Sandığı şubelerine bilet vermeye başlamış; personel aylıkları toplamı ortalamasını 5.200 TL dolayına indirmiş; sınıf tertiplerini 6 yerine 3 aylık çekilişler olarak yeniden düzenlenmiş; elle yapılan çekilişler yerine otomatik makineler kullanmaya başlanmıştır. Bütün bu yenilikler sonucunda, umulan gelir artışı sağlanmıştır.


MPİ'nin sürşarjlı Tayyare Piyangosu biletleriyle yaptığı üç İntikal Planı çekilişi henüz tamamlanmadan bastığı ilk bilet 1940 yılbaşı içindir.
(/10'luk bilet, 10 TL., 1/20'lik bilet 5 TL.)

İDARİ YAPI

İdarenin merkez teşkilatı ana hizmet, danışma ve denetim birimlerinden, Taşra teşkilatı ise 21 ilde 26 şubeden oluşmaktadır.

İdarenin karar organı Yönetim Kuruludur. Yönetim Kurulu Genel Müdür, iki Genel Müdür Yardımcısı, Başbakanın önerisi ile atanan bir, Bakanın önerisi ile atanan iki üye olmak üzere altı kişiden oluşur. Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdürdür. 

Milli Piyango İdaresi, kanunlarla belirlenen faaliyetlere kaynak sağlamak, piyango, hemen-kazan, sayısal loto ve benzeri oyunları tertip etmek ve çekiliş düzenlemek, talih oyunları ve işletmelerini denetlemek, karşılığı nakit olmayan her türlü piyangonun tertip ve çekilişine izin vermek ve denetlemek üzere kurulmuştur. 

HUKUKİ BÜNYE

İdare her türlü tasarrufa ehil, tüzel kişiliği haiz, özel bütçeli bir kamu kuruluşu olup, 320 Sayılı KHK ile saklı tutulan hükümler dışında özel hukuk hükümlerine tabidir. Sayıştayın vize ve denetimine, Muhasebe-i Umumiye Kanununa, Devlet İhale Kanununa tabi olmayan İdare, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun ve TBMM'nin denetimine tabidir.

Milli Piyango