Gelir Testini Hangi Kurum Yapar

Genel sağlık sigortasıyla ilgili tüm işlemleri Sosyal Güvenlik Kurumu yürüttüğünden, aslında ilk başlarda gelir testi uygulamasının da Kurum tarafından yürütülmesi planlanmıştır.

GSS Borç Sorgulama

GSS Borç Sorgulama

Ancak, Kurum bünyesinde bu işlemi yapacak birimler olmadığı gibi, yeşil kart uygulaması ve sosyal yardımlar kapsamında sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları kişilerin gelirlerinin araştırılması ve tespiti işlemlerini yıllardır yaptıklarından, gelir testi ve tespiti işlemlerinin de bu vakıflar tarafından yapılması uygun bulunmuş bu doğrultuda 662 sayılı KHK ile genel sağlık sigortalılığının tespitinde esas alınacak gelir tespit ve testini yapma görevi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına verilmiş ve yönetmelik de bu doğrultuda çıkarılmıştır.

Dolayısıyla gelir testi ve tespiti işlemlerini, geliri tespit edilecek kişinin adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde kayıtlı bulunduğu yerdeki yani adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde kayıtlı ikametgâhının bulunduğu il veya ilçe idarî sınırları içerisindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yapmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu gelir testiyle ilgili olarak herhangi bir işlem yapmamaktadır. En fazla gelir testi yaptıracak kişinin başvurusunu alarak ilgili sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına göndermektedir. Ancak kişilerin gelir durumu tespit edildikten sonra tescil ve prim tahsil işlemleri SGK tarafından yürütülür.

Kişiler Doğrudan Gelir Testi Başvurusunda Bulunabilir mi

Kişinin gelir testine başvurması için, mutlaka SGK’dan kendisine gelir testi yaptırması gerektiğine dair yazı gelmesi şart değildir. Aşağıda Kimler Gelir Testi Yaptırmak Zorundadır? başlıklı bölümde gelir testi yaptırması gerektiği belirtilen kişiler, SGK’dan gelir testi yaptırması gerektiğine dair yazı gelmesini beklemeden gelir testi için başvurabilirler. Hatta bu durum kendi menfaatlerine de olur. Çünkü SGK yazı gelmesini beklerlerken, bu yazının ellerine geçmemesi durumunda bu kişiler daha sonra birikmiş GSS prim borcu ile karşılaşabilirler.

Kimler Gelir Testi Yaptırmak Zorundadır?

Yönetmeliğin 4 üncü maddesi uyarınca; “Genel sağlık sigortalısı ya da genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi statüsünde olmayanlar ile genel sağlık sigortalılığı ya da genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi statüsü sona eren kişiler, SGK tarafından re’sen tescil edilir. Ayrıca, gelir tespitini yaptırmak üzere bir ay içinde vakıflara başvurması gerektiği SGK tarafından re’sen tescil edilen kişilere bildirilir. Dolayısıyla bu kişilerin gelir testi yaptırması gerekir.

Bu kapsama; Kurumdan gelir veya aylık almayan, bakmakla yükümlü olunan kişi kapsamında annesi, babası, eşi veya çocuğu üzerinden sağlık yardımı alma hakkı bulunmayan, 4/a – 4/b – 4/c veya isteğe bağlı sigorta kapsamında sigortası da olmayan, 2022 sayılı Kanun kapsamında 65 yaş, özürlü aylığı almayan kişiler girmektedir. Daha açık bir anlatımla, aşağıda Gelir Testi Kapsamına Girmeyenler başlıklı bölümde belirtilenler dışında kalan kişilerin gelir testi yaptırması gerekmektedir.