Gelir Testi Niçin Yapılmaktadır

Friday, September 18, 2020
Sosyal Güvenlik Kurumundan gelir veya aylık alanlar ile başkasının üzerinden sağlık yardımlarından yararlananlar, herhangi bir prim ödemeden genel sağlık sigortasından yararlanmaktadır. Sigortalı olanların genel sağlık sigortası primi ise Kuruma bildirilen prime esas kazançları üzerinden alınmaktadır.

GSS Borç Sorgulama

GSS Borç Sorgulama

SGK KREDİ KARTI TAHSİLAT UYGULAMASI

Ancak, Kurumdan gelir veya aylık almayan, bakmakla yükümlü olunan kişi kapsamında annesi, babası, eşi veya çocuğu üzerinden sağlık yardımı alma hakkı bulunmayan, 4/a – 4/b – 4/c veya isteğe bağlı sigorta kapsamında sigortası da olmayan kişilerin, genel sağlık sigortalısı olmaları zorunlu olduğundan, Sosyal Güvenlik Kurumu bu kişileri re’sen (otomatik olarak) Genel Sağlık Sigortası kapsamına almakta (GSS’li olarak tescil etmektedir).

Bu aşamadan sonra bu kişilerin prim ödeyip ödemeyeceğinin, ödeyeceklerse ne kadar ödeyeceklerinin bilinmesi için, bunların aylık kazançlarının tespiti gerekmektedir. Nitekim, 5510 sayılı Kanunun “Prime esas kazançlar” başlıklı 80 inci maddesinin dördüncü fıkrasında; 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılanlar için Kurumca belirlenecek test yöntemleri ve veriler kullanılarak tespit edilen aile içindeki gelirin kişi başına düşen aylık tutarına göre prime esas kazancın belirleneceği öngörülmüştür.

Buna istinaden de Sosyal Güvenlik Kurumu re’sen GSS kapsamına aldığı kişiye durumu bildirir bir yazı göndererek (yazının örneği en altta yer almaktadır), kendisinin GSS kapsamına alındığını, bir ay içerisinde gelir testi için başvuruda bulunması gerektiğini yazıda bildirmektedir. Dolayısıyla gelir testi ve tespiti buna dayanmaktadır. Bu konudaki örnek yazı en sonda yer almaktadır.
Yorum ve sorularınızı buradan paylaşabilirsiniz :

Yorum ve sorularınızı buradan paylaşabilirsiniz :

"Turkiye-Rehberi.Net"'i Sosyal Medya'da Takip Et;

WhatsApp Paylaşım Facebook Paylaşım Twitter Paylaşım Google+ Paylaşım Youtube Paylaşım LinkedIn Paylaşım Vimeo Paylaşım Pinterest Paylaşım Dailymotion Paylaşım