Gelir Testi Kapsamına Kimler Girmez

Sunday, July 5, 2020
Gelir Testi Kapsamına Girmeyenler – Gelir Testi Yaptırmak Zorunda Olmayanlar:

GSS Borç Sorgulama

GSS Borç Sorgulama

4/a (işçi-SSK), 4/b (bağ-kur), 4/c (memur) kapsamında sigortalı olanlar,

- İsteğe bağlı sigortaya prim ödeyenler,

- SGK’dan yaşlılık, malullük, ölüm, dul, yetim aylığı – geliri alanlar,

- 442 sayılı Kanununun 74 üncü maddesine göre geçici köy korucusu olarak görevlendirilenler ile ek 16 ncı maddesine göre aylık alanlar,

- 2022 sayılı Kanun hükümlerine göre aylık alanlar (65 yaş aylığı, engelli aylığı v.s.),

- Yurkarıda belirtilenlerden herhangi birinin bakmakla yükümlü olduğu kişi durumunda olanlar, yani eşi – çocuğu – anne – babası üzerinden sağlık yardımı alma hakkı bulunanlar,

- Bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret, odaları, sanayi odaları, borsalar veya bunların teşkil ettikleri birliklerin personeli,

- Tutuklu ve hükümlüler,

- Er ve erbaşlar,

gelir testi kapsamına girmemektedir.

Ayrıca, aile içinde kişi başına düşen gelirinin asgarî ücretin iki katından fazla olduğunu beyan edenler için gelir testi yapılmaksızın, beyan edilen gelir esas alınarak genel sağlık sigortası tescili yapılır ve bu durumdaki kişinin her ay brüt asgari ücretin iki katının % 12’si tutarında (01/07/2013 – 31/12/2013 dönemi için 245,16 TL) genel sağlık sigortası primi ödemesi gerekir.

İstisna: Ancak 4/a (SSK) kapsamında sigortalı olanlardan ev hizmetlerinde ayda 30 günden az çalışanlarla 4857 sayılı İş Kanunu'nun 13 ve 14 üncü maddesi kapsamında kısmi zamanlı (part-time) çalıştığı için ayda 30 günden az gösterilenlerin, genel sağlık sigortası primini her ay 30 güne tamamlamaları gerektiğinden, bunların gelir testi yaptırması gerekmektedir.

Kimlerin Gelir Testi Başvurusu Reddedilir ?

Vakıf tarafından kişinin gelir testi işlemlerine başlanmadan önce, sistem üzerinden ön inceleme yapılır, gelir testi yapılacak kişinin genel sağlık sigortalılığına ilişkin durumu kontrol edilir, kişi eğer yukarıda Gelir Testi Kapsamına Girmeyenler başlıklı bölümde belirtilen kişilerden biriyse, yani sistemde “provizyon vardır” veya “müstehaktır” bilgisi çıkıyorsa, kişinin gelir testi başvurusu reddedilir. Kişi hakkında “kapsam dışı” veya “60/g sigortalısı” bilgisi çıkıyorsa gelir testi başvurusu kabul edilir.

Ayrıca başvuru sırasında formlara aylık gelir durumu yazılması gerektiğinden, aile içinde kişi başına düzen gelirin brüt asgari ücretin iki katından fazla olduğunu beyan eden kişiler için gelir testi yapılmaz, bunların gelir durumu sisteme “brüt asgari ücretin iki katından fazla” şeklinde kaydedilir.Yorum ve sorularınızı buradan paylaşabilirsiniz :

Yorum ve sorularınızı buradan paylaşabilirsiniz :

"Turkiye-Rehberi.Net"'i Sosyal Medya'da Takip Et;

WhatsApp Paylaşım Facebook Paylaşım Twitter Paylaşım Google+ Paylaşım Youtube Paylaşım LinkedIn Paylaşım Vimeo Paylaşım Pinterest Paylaşım Dailymotion Paylaşım