Gelir Testi Başvurusu Nasıl ve Nereye Yapılmalı

Friday, June 5, 2020
Gelir testi için öncelikle ilgili kişinin Vakfa başvurması gerekmektedir. Herhangi bir başvuru olmadan kimsenin gelir testi yapılmaz. Başvuru işleminin kişinin adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde kayıtlı ikametgâhının bulunduğu il veya ilçe idarî sınırları içerisindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılması gerekmektedir.

GSS Borç Sorgulama

GSS Borç Sorgulama

Başvuru matbu olarak hazırlanmış olan Hane Başvuru Formu ve Gelir Tespiti Başvuru Formu doldurularak yapılır. Gelir testine tabi tutulacak kişinin bizzat kendisinin Vakfa başvuruda bulunması gerekmektedir. Ancak, acil durumlarda Vakfa gelme imkanı olmayanların başvuruları, birinci derecek yakınları tarafından Hane Başvuru Formu ve Gelir Tespiti Başvuru Formu ile de yapılabilir.

Aynı aileden birden fazla kişinin gelir testine tâbi tutulacak kişi olması hâlinde aynı form ile başvuru yapılır. Aynı aileden bir veya birkaç kişi başvuruda bulunsa bile, başvuru formunda aynı hanede yaşayan tüm fertlere ait bilgiler yer alır.

Başvurunun kanuni temsilciler tarafından yapılması halinde mahkeme kararı örneği, vekil tarafından başvuru yapılması halinde vekaletname örneği başvuru formuna eklenir.

Başvuruda bulunan kişiye Gelir Tespiti Başvuru Formunun altında yer alan Gelir Tespiti Başvurusu Alındı Belgesi verilir. Başvuruda bulunan kişiden başvuru formları haricinde herhangi bir belge talep edilmez, kişilerden araştırmada kullanılacak bilgilerin tespiti için hiçbir kurum ve kuruluşa gitmesi istenemez.Yorum ve sorularınızı buradan paylaşabilirsiniz :

Yorum ve sorularınızı buradan paylaşabilirsiniz :

"Turkiye-Rehberi.Net"'i Sosyal Medya'da Takip Et;

WhatsApp Paylaşım Facebook Paylaşım Twitter Paylaşım Google+ Paylaşım Youtube Paylaşım LinkedIn Paylaşım Vimeo Paylaşım Pinterest Paylaşım Dailymotion Paylaşım