2014 Bağkur ve GSS Affı Ne Zaman Çıkacak

Sunday, July 12, 2020
Bağkur affı için geriye sayım bayramdan sonra da kaldığı yerden devam ediyor. Yapılandırma için bekleyiş sürüyor.
Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen kamuya olan borçların yeniden yapılandırılmasına ilişkin teklifin mali tablosu ortaya çıktı. 75 milyarı Maliye Bakanlığı, 85 milyarı SGK'nın olmak üzere toplam 160 milyar liralık borç yeniden yapılandırılacak. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşmeleri devam eden kamuya olan vergi, idari ve SGK borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin teklif Meclis tatile girmeden önce çıkarılacak.

Matrah artırımına ilişkin düzenlemenin de pakete eklenmesi için baskılar var ancak hükümet direniyor. Bu konuda son kararı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan verecek. Devletin verilerine göre vergi ve idari cezalar ile ilgili yeniden yapılandırma tablosu şöyle:

Yeniden yapılandırma Maliye Bakanlığı için 75, SGK için 85 milyar lirayı kapsayacak.Yeniden yapılandırılacak vergi ve idari para cezalarında bin liranın altında kalan dosya sayısı 8 milyon 672 bin. Bunun toplam borç içindeki oranı yüzde 65. Bu borçların büyük bölümünü trafik para cezaları oluşturuyor.

Bin -5 bin lira arasındaki dosya sayısı 2 milyon 972 bin, oranı ise yüzde 22.5 ila 7 bin lira arasında borcu olanlar ile ilgili dosya sayısı bir milyon 201 bin, toplam borca oranı yüzde 9.20-50 bin lira arasında borcu olan mükellefler ile ilgili dosya sayısı 283 bin.50 ila 100 bin lira arası dosya sayısı 92 bin.100-500 bin lira arası dosya sayısı 66 bin.500 bin-bir milyon lira arası borcu olanların sayısı 6 bin 691.Bir milyon lira üstü dosya sayısı ise 5 bin 504.

Son yılların en büyük affında yeni gelişme: Hükümetin üzerinde çalıştığı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması paketi TBMM Başkanlığına verildi. Ödenmemiş olan sigorta primi, emeklilik keseneği, kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi için TEFE-ÜFE oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin ve arkadaşlarının imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunulan Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması ve bazı Kanun ve KHK'larda değişiklik öngören teklife göre, kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar hakkında yeni hükümler getiriyor. Buna göre, bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri, 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla düzenledikleri bilançolarında görülmekle birlikte, ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarlarının, bu kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar vergi dairelerine beyan ederek kayıtlarını düzeltebilecek.Yorum ve sorularınızı buradan paylaşabilirsiniz :

Yorum ve sorularınızı buradan paylaşabilirsiniz :

"Turkiye-Rehberi.Net"'i Sosyal Medya'da Takip Et;

WhatsApp Paylaşım Facebook Paylaşım Twitter Paylaşım Google+ Paylaşım Youtube Paylaşım LinkedIn Paylaşım Vimeo Paylaşım Pinterest Paylaşım Dailymotion Paylaşım