Vergi İndirimi Bulunan Engelli Erken Emekli Olur

Engelli olması veya kanuni anlamıyla sakatlığı sebebiyle vergi indirim belgesine sahip olanlar, gerek SSK'dan, gerek Bağ-Kur'dan, gerekse de Emekli Sandığı'ndan yaşa bağlı olmadan erken emekli olurlar.
"1990 yılında sağ bacağımı dizüstünden kaybettim. O sırada henüz SSK'lı değildim. İlk SSK girişim 5 Eylül 1994 yılında yapıldı. 1994-2006 yılı arası normal SSK'lı olarak çalıştım. 2006 yılında SSK'lı olarak çalışırken İzmir Defterdarlığı'na sakatlık indirimi için başvurdum. Defterdarlığın sevk ettiği hastane '% 60 oranında sürekli özürlü' raporu verdi ancak defterdarlık bunu % 50 özürlü olarak onayladı.

Ancak sizin ekranlarda ve yazılarınızda belirttiğiniz "VERGİ İNDİRİM BELGESİ" almadım. 2006 yılından bugüne kadar 3. derece sakatlık indiriminden yararlanarak çalışıyorum. Bu arada, 2007 yılında kendime araba alırken OTV ve KDV indiriminden yararlanabilmek için yine hastane raporu aldığımda, hastane aynı durum için bana özürlülerin özür tespit oranlarının değiştiğini belirterek bu kez % 36 oranında bir özürlü raporu verdi. Bu raporu araba alırken kullandım. Yani 2006'da % 60 oranında özürlü oranı tespit eden hastane 2007 yılında tamamen aynı uzuv eksikliği ile ilgili bu kez % 36 oranında rapor verdi. Acaba, emekli olurken SGK benden yeni bir özürlü tespit raporu isteyecek mi ve hangi oran göz önüne alınacak? Murat ÖZLÜ
SSK sorgulama
Defterdarlığın "Vergi indiriminden yararlanır" belgesi, bizim dile getirdiğimiz "vergi indirim belgesi"dir, yani elinizde bu belge var. Bu belgeyle de 05.09.1994 işe giriş tarihinize göre 17 yıllık sigortalılık süresi ve bu süre içinde en az 3920 günle SSK'dan emekli olmaya hak kazanıyorsunuz. 05.09.2011 günü tamamlayınca işinizden ayrılıp SSK'dan emekli olabilirsiniz. Sizin durumunuzda olan SSK'lıların işe giriş ve sigorta başlangıç tarihleri ile emeklilik şartları aşağıdaki tablodaki gibidir.

Sendikalar yetkisizlikten bir kez daha kurtuldu

Resmi Gazete'nin, dünkü sayısında yayınlanan 6236 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu'na Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun ile yetki alma hakkını elde ettiler. 2822 Sayılı Kanun'a eklenen aşağıdaki ibareyle SGK'nın gerçek işçi sayıları yerine belirsiz bir tarihe kadar Çalışma Bakanlığı'nın işçi sayıları geçerli olacak. "GEÇİCİ MADDE 2Bu kanunun 12'nci maddesi gereğince yayımlanması gereken istatistikler 31/12/2011 tarihine kadar yayımlanmaz. Bu tarihten sonraki ilk istatistik yayımlama dönemine kadar Bakanlıkça yayımlanmış bulunan en son işçi ve üye istatistikleri geçerli sayılır."