Tekirdağ Vergi Dairesi

Friday, June 5, 2020
Vergi dairesi başkanlıkları; yetki alanı içindeki mükellefi tespit eden, vergi ve benzeri mali yükümlülüklere ilişkin tarh, tebliğ, tahakkuk, tahsil, terkin, tecil, iade, ödeme, muhasebe ve benzeri işlemleri yapan, bu işlemlere ilişkin olarak yaratılan ihtilaflarla ilgili yargı mercileri nezdinde talep ve savunmalarda bulunan, gerektiğinde itiraz, temyiz ve tashihi karar talebinde bulunan, yargı kararlarının uygulanması işlemlerini yürüten, vergi uygulamalarını geliştiren ve iyileştiren, mükelleflere kanunların uygulanması ile ilgili görüş bildiren, mükellefleri hak ve ödevleri konusunda bilgilendiren ve uygulamalarında mükellef haklarını gözeten, mükellef hizmetleri ile bilgi işlem, istatistik, bilgi toplama, insan kaynakları yönetimi, satın alma, kiralama, vergi inceleme ve denetim, uzlaşma, takdir ve benzeri görevleri ve işlemleri yürüten dairelerdir. Vergi dairesi başkanlığı; 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre “Vergi Dairesi”, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre de “Tahsil Dairesi”dir.

Tekirdağ Vergi Dairesi Haritası, İletişim, Yol Tarifi ve Adresi Nerede

Tekirdağ Vergi Dairesi Haritadaki Konumu
TEKİRDAĞ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TELEFON NUMARALARI
ADI SOYADI UNVANI TELEFON NUMARASI FAX NUMARASI
ABDULKAYYUM KARAYEL VERGİ DAİRESİ BAŞKANI 0(282) 261 49 12 0(282) 261 20 68
APTULHAMİT ATLI GRUP MÜDÜRÜ 0(282) 262 98 58 0(282) 261 20 68
ERDAL FIRAT GRUP MÜDÜRÜ V. 0(282) 261 41 16 0(282) 261 20 68
KADRİYE ÇETİN MÜK.HİZ.USUL MÜDÜRÜ V. 0(282) 263 39 50 0(282) 262 94 70
KADRİYE ÇETİN VERGİ UYGULAMA MÜDÜR V.  0(282) 262 62 60  
VEDAT ALTINDAL VERGİ DENET. BÜRO  BAŞKANI 0(282) 261 21 91 0(282) 263 90 14
VEDAT ALTINDAL DENETİM KOOR. MÜDÜR V. 0(282) 262 77 34 0(282) 261 49 17
KADRİYE ÇETİN STRATEJİ MÜDÜR V. 0(282) 262 62 60  
SİBEL KARAALİ İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ V. 0(282) 261 15 96 0(282) 262 31 80
HÜSEYİN ÖZDEMİR İDARİ VE MALİ İŞLER MÜDÜRÜ V. 0(282) 262 82 59 0(282) 261 21 50
MEHMET EYÜPOĞLU DAİMİ TAKDİR KOM. BAŞKANI 0(282) 262 82 59  
ŞENER TEKNELİ NAMIK KEMAL V.D. MÜDÜRÜ 0(282) 261 23 37 0(282) 261 21 92
ZÜLEYHA POLAT SÜLEYMANPAŞA V.D. MÜDÜRÜ 0(282) 263 89 62 0(282) 262 77 85
ÜMİT SARGIN HAZİNE AVUKATI 0(282) 261 49 22  
SELAHATTİN KUNTER ÇORLU V.D.MÜDÜRÜ V. 0(282) 650 05 38 0(282) 651 10 15
HACI ŞİMŞEK ÇERKEZKÖY V.D.MÜDÜRÜ 0(282) 726 57 45 0(282) 726 57 41
ADEM BOLAT MALKARA V.D.MÜDÜR V. 0(282) 427 02 48 0(282) 427 12 78
NESİMİ KARATOPRAK HAYRABOLU V.D.MÜDÜRÜ 0(282) 315 13 02 0(282) 315 48 38
İBRAHİM GÜNDÜZ MURATLI V.D.MÜDÜRÜ V. 0(282) 361 22 24 0(282) 361 25 99
ÖZGÜR ÖZYURT SARAY MALMÜDÜRÜ V. 0(282) 768 10 09 0(282) 768 10 09
ALİ YUSUF ASLAN ŞARKÖY MALMÜDÜRÜ V. 0(282) 518 10 12 0(282) 518 10 12
A.OĞUZ SITKI M.EREĞLİSİ MALMÜDÜRÜ 0(282) 613 14 89 0(282) 613 13 08
VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI VE MÜDÜRLÜKLER SANTRAL NUMARALARI(Alan Kodu 282)
VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI  261 21 96-261 20 35-261 23 47-261 41 15-
261 10 28-261 22 79-261 23 31-261 20 18
ÇORLU VERGİ DAİRESİ 654 75 54-651 15 52-653 29 39
ÇERKEZKÖY VERGİ DAİRESİ 726 50 05
MALKARA VERGİ DAİRESİ 427 18 95
HAYRABOLU VERGİ DAİRESİ 315 15 47-315 49 20
MURATLI VERGİ DAİRESİ 361 73 89
SARAY MALMÜDÜRLÜĞÜ 768 19 67
ŞARKÖY MALMÜDÜRLÜĞÜ 518 14 12
M.ERĞLİSİ MALMÜDÜRLÜĞÜ 613 13 65Yorum ve sorularınızı buradan paylaşabilirsiniz :

Yorum ve sorularınızı buradan paylaşabilirsiniz :

"Turkiye-Rehberi.Net"'i Sosyal Medya'da Takip Et;

WhatsApp Paylaşım Facebook Paylaşım Twitter Paylaşım Google+ Paylaşım Youtube Paylaşım LinkedIn Paylaşım Vimeo Paylaşım Pinterest Paylaşım Dailymotion Paylaşım