Kayseri Vergi Dairesi

Friday, June 5, 2020
K A Y S E R İ V E R G İ D A İ R E S İ B A Ş K A N L I Ğ I B İ R İ M A D R E S V E T E L E F O N L A R I

Kayseri Vergi Dairesi Haritası, İletişim, Yol Tarifi ve Adresi Nerede

Kayseri Vergi Dairesi Haritadaki Konumu
V E R G İ   D A İ R E S İ   B A Ş K A N I
BAŞKAN POSTA KODU DİREKT TEL SEKRETERLİK FAKS E-MAİL
 Niyazi ÖZKÖK 38010   0-352-231 46 83 0-352-231 47 26 niyazi.ozkok@kayserivdb.gov.tr
0-352-231 46 87
Adresi : Gevher Nesibe Mahallesi Tekin Sokak No:8 Kocasinan / KAYSERİ
M Ü K E L L E F   H İ Z M E T L E R İ   G R U P   M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü 
GRUP MÜDÜR V. POSTA KODU DİREKT TEL SEKRETERLİK FAKS E-MAİL
 İmdat UYAR 38010 0-352-222 09 60 0-352-222 09 60 0-352-231 47 26 imdat.uyar@kayserivdb.gov.tr
0-352-231 46 83
Adresi : Gevher Nesibe Mahallesi Tekin Sokak No:8 Kocasinan / KAYSERİ
D E N E T İ M   G R U P   M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü
GRUP MÜDÜRÜ POSTA KODU DİREKT TEL SEKRETERLİK FAKS E-MAİL
 Kazım KARACA 38010 0-352-222 09 60 0-352-222 09 60 0-352-231 47 26 kazim.karaca@kayserivdb.gov.tr
0-352-231 46 83
Adresi : Gevher Nesibe Mahallesi Tekin Sokak No:8 Kocasinan / KAYSERİ
İ N S A N   K A Y N A K L A R I   V E   D E S T E K   H İ Z M E T L E R İ  G R U P   M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü
GRUP MÜDÜR V. POSTA KODU DİREKT TEL SEKRETERLİK FAKS E-MAİL
 İmdat UYAR 38010 0-352-222 09 60 0-352-222 09 60 0-352-231 47 26 imdat.uyar@kayserivdb.gov.tr
0-352-231 46 83
Adresi : Gevher Nesibe Mahallesi Tekin Sokak No:8 Kocasinan / KAYSERİ
V E R G İ   V E  A N L A Ş M A L A R   U Y G U L A M A   M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü
MÜDÜR V. POSTA KODU DİREKT TEL SANTRAL FAKS E-MAİL
S.Mesut SARIOĞLU  38010 0-352-222 37 73 0-352-231 02 40 0-352-222 67 54 mesutsarioglu@hotmail.com
Adresi : Gevher Nesibe Mahallesi Tekin Sokak No:8 Kocasinan / KAYSERİ
M Ü K E L L E F   H İ Z M E T L E R İ   V E   U S U L   M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü
MÜDÜR V. POSTA KODU DİREKT TEL SANTRAL FAKS E-MAİL
Necati EROĞLU 38010 0-352-231 49 38 0-352-231 02 40 0-352-222 67 54 mukellefhizmetleri.mud@kayserivdb.gov.tr
Adresi : Gevher Nesibe Mahallesi Tekin Sokak No:8 Kocasinan / KAYSERİ
T A H S İ L A T   M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü
MÜDÜR V. POSTA KODU DİREKT TEL SANTRAL FAKS E-MAİL
Necati EROĞLU 38010   0-352-231 02 40 0-352-222 67 54 tahsilat.mud@kayserivdb.gov.tr
Adresi : Gevher Nesibe Mahallesi Tekin Sokak No:8 Kocasinan / KAYSERİ
H U K U K   B Ü R O S U
HAZİNE AVUKATI POSTA KODU DİREKT TEL SANTRAL FAKS E-MAİL
Hacer EROĞLU 38010   0-352-222 08 04  0-352-222 08 04  
Adresi : Serçeönü Mah. Ahmetpaşa Cad.  Kocasinan / KAYSERİ
 V E R G İ   D E N E T M E N L E R İ   B Ü R O   B A Ş K A N L I Ğ I 
BAŞKAN POSTA KODU DİREKT TEL SANTRAL FAKS E-MAİL
Cengiz SAZAK 38010 0-352-221 00 49 0-352-232 23 90   0-352-231 02 43 cengizsazak@kayserivdb.gov.tr
0-352-232 23 92
Adresi : Gevher Nesibe Mahallesi Tekin Sokak No:8 Kocasinan / KAYSERİ
D E N E T İ M  K O O R D İ N A S Y O N   M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü
MÜDÜR V. POSTA KODU DİREKT TEL SANTRAL FAKS E-MAİL
Mevlüt YOLDAŞ 38010 0-352-231 49 38 0-352-232 54 90 0-352-232 51 05 mevlutyoldas@kayserivdb.gov.tr
Adresi : Gevher Nesibe Mahallesi Tekin Sokak No:8 Kocasinan / KAYSERİ
S T R A T E J İ  M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü
MÜDÜR  POSTA KODU DİREKT TEL SANTRAL FAKS E-MAİL
Turgut ÇELİK 38010 0-352-231 02 46 0-352-222 08 04 0-352-222 08 04 strateji@kayserivdb.gov.tr
Adresi : Serçeönü Mah. Ahmetpaşa Cad.  Kocasinan / KAYSERİ
İ N S A N   K A Y N A K L A R I  M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü
MÜDÜR V. POSTA KODU DİREKT TEL SANTRAL FAKS E-MAİL
Muhammet ÖZYİĞİT 38010 0-352-231 46 68 0-352-231 45 67  0-352-231 45 67 insankaynaklarimud@kayserivdb.gov.tr
Adresi : Gevher Nesibe Mahallesi Tekin Sokak No:8 Kocasinan / KAYSERİ
İ D A R İ   V E   M A L İ   İ Ş L E R   M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü
MÜDÜR V. POSTA KODU DİREKT TEL SANTRAL FAKS E-MAİL
Muhammet ÖZYİĞİT 38010 0-352-231 46 68 0-352-231 45 67  0-352-231 45 67 insankaynaklarimud@kayserivdb.gov.tr
Adresi : Gevher Nesibe Mahallesi Tekin Sokak No:8 Kocasinan / KAYSERİ
G E V H E R   N E S İ B E   V E R G İ   D A İ R E S İ   M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü
MÜDÜR  POSTA KODU DİREKT TEL SANTRAL FAKS E-MAİL
Talat KÖSEOĞLU 38010 0-352-222 99 90 0-352-222 99 91  0-352-232 11 90 koseoglutalat@hotmail.com
0-352-222 09 10    
Adresi : Gevher Nesibe Mahallesi Tekin Sokak No:8 Kocasinan / KAYSERİ
E R C İ Y E S  V E R G İ   D A İ R E S İ   M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü
MÜDÜR  POSTA KODU DİREKT TEL SANTRAL FAKS E-MAİL
Mevlüt Sedat BİLGİN 38010 0-352-222 37 63 0-352-222 37 61  0-352-231 03 18 msbilgin42@hotmail.com
0-352-222 37 64
Adresi : Serçeönü Mah. Ahmetpaşa Cad.  Kocasinan / KAYSERİ
M İ M A R S İ N A N  V E R G İ   D A İ R E S İ   M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü
MÜDÜR  POSTA KODU DİREKT TEL SANTRAL FAKS E-MAİL
Yusuf MALKOÇ 38010 0-352-222 99 94       0 352 232 21 93 0-352-222 99 92 0-352-222 99 93 yusufmalkoc63@hotmail.com
 0 352 232 21 93
0-352-222 95 53
Adresi : Serçeönü Mah. Ahmetpaşa Cad.  Kocasinan / KAYSERİ
K A L E Ö N Ü  V E R G İ   D A İ R E S İ   M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü
MÜDÜR  POSTA KODU DİREKT TEL SANTRAL FAKS E-MAİL
Belgin AKYÜZ 38010 0-352-336 42 79 0-352-336 42 45 0-352-336 43 82 belginakyuz@gmail.com
      0-352-336 42 81  
      0-352-336 42 82  
Adresi : Hacısaki Mah. Okur Sk.  Kocasinan / KAYSERİ
T R A F İ K   T E S C İ L   Ş U B E  M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü  Ş U B E S İ
MÜDÜR  POSTA KODU DİREKT TEL SANTRAL FAKS E-MAİL
      0-352-339 95 92 / 59 32 0-352-231 47 26  
Adresi : Erkilet Bulvarı Sümer Mah. Kayseri İl Emniyet Müd. Hizmet Binası KAYSERİ
D A İ M İ   T A K D İ R   K O M İ S Y O N U   B A Ş K A N L I Ğ I
MÜDÜR V. POSTA KODU DİREKT TEL SANTRAL FAKS E-MAİL
Mustafa DEMİREL 38010   0-352-222 08 04 0-352-222 08 04  
Adresi : Serçeönü Mah. Ahmetpaşa Cad.  Kocasinan / KAYSERİ
 B Ü N Y A N   V E R G İ   D A İ R E S İ  M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü
MÜDÜR V. POSTA KODU DİREKT TEL SANTRAL FAKS E-MAİL
Gülhan ÖZER 38600 0-352-712 32 33 0-352-712 17 33 0-352-712 16 56  
Adresi : Sağlık Mah. Şehit Aziz Bayram Erciyes Cad. No:21 Bünyan 
D E V E L İ   V E R G İ   D A İ R E S İ  M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü
MÜDÜR V. POSTA KODU DİREKT TEL SANTRAL FAKS E-MAİL
Ali ER 38400 0-352-621 66 42 0-352-621 63 64 0-352-621 66 42  
Adresi : Camicedit Mah. Cumhuriyet Cad. No:94 Develi
P I N A R B A Ş I  V E R G İ   D A İ R E S İ  M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü
MÜDÜR V. POSTA KODU DİREKT TEL SANTRAL FAKS E-MAİL
Semra VURDEM 38700 0-352-512 13 30 0-352-512 23 56 0-352-513 13 29  
Adresi : Hükümet Caddesi Pınarbaşı
A K K I Ş L A  M A L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü
MÜDÜR V. POSTA KODU DİREKT TEL SANTRAL FAKS E-MAİL
Yusuf BOZKURT 38830 0-352-591 31 96 0-352-591 32 36 0-352-591 31 95  
Adresi : Yenimahalle Akkışla
H A C I L A R   M A L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü
MÜDÜR  POSTA KODU DİREKT TEL SANTRAL FAKS E-MAİL
Dursun DENİZ 38210 0-352-442 32 42 0-352-442 17 71 0-352-442 12 96  
Adresi : Cumhuriyet Mah. Hükümet Konağı Hacılar
İ N C E S U  M A L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü
MÜDÜR V. POSTA KODU DİREKT TEL SANTRAL FAKS E-MAİL
Şerafettin EŞGİN 38560 0-352-691 30 10 0-352-691 30 86 0-352-691 30 10  
Adresi : Bahçelievler Mah. Atatürk Cad. No:1 İncesu
Y A H Y A L I  M A L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü
MÜDÜR V. POSTA KODU DİREKT TEL SANTRAL FAKS E-MAİL
Ertuğrul BÜBER 38500 0-352-611 87 47 0-352-611 34 80 0-352-611 30 78  
Adresi : Hükümet Konağı Kayseri Cad. Yahyalı
T O M A R Z A  M A L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü
MÜDÜR V. POSTA KODU DİREKT TEL SANTRAL FAKS E-MAİL
Mesut ELKIRAN 38900 0-352-661 50 08 0-352-661 52 99 0-352-661 50 07  
Adresi : Yavuz Selim Mah. Develi Cad. Hükümet Konağı Tomarza
Y E Ş İ L H İ S A R  M A L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü
MÜDÜR V. POSTA KODU DİREKT TEL SANTRAL FAKS E-MAİL
Akif KIRMIZIBAYRAK 38800 0-352-651 30 28 0-352-651 34 74 0-352-651 32 75  
Adresi : Hükümet Konağı  İdris Mah. Kat:1 Yeşilhisar
S A R I O Ğ L A N  M A L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü
MÜDÜR V. POSTA KODU DİREKT TEL SANTRAL FAKS E-MAİL
Mehtap KARA 38820 0-352-811 20 26 0-352-811 20 53 0-352-811 23 47  
Adresi :  Kayseri Cad. Hükümet Konağı  Sarıoğlan 
F E L A H İ Y E  M A L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü
MÜDÜR V. POSTA KODU DİREKT TEL SANTRAL FAKS E-MAİL
Tekin TOPALOĞLU 38750 0-352-791 20 19 0-352-791 24 93 0-352-791 20 19  
Adresi : Kale Mah. Hastane Cad. Felahiye
S A R I Z  M A L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü
MÜDÜR V. POSTA KODU DİREKT TEL SANTRAL FAKS E-MAİL
Halil KAYA 38660 0-352-561 20 13 0-352-561 21 03 0-352-561 20 13  
Adresi : Bankalar Cad. Hükümet Konağı Kat:3 Sarız
Ö Z V A T A N  M A L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü
MÜDÜR V. POSTA KODU DİREKT TEL SANTRAL FAKS E-MAİL
Cemal ERDOĞANOĞLU 38770 0-352-781 29 03 0-352-781 50 51 781 29 03  
Adresi : Kale Mah. Hükümet Konağı Kat: 3 ÖzvatanYorum ve sorularınızı buradan paylaşabilirsiniz :

Yorum ve sorularınızı buradan paylaşabilirsiniz :

"Turkiye-Rehberi.Net"'i Sosyal Medya'da Takip Et;

WhatsApp Paylaşım Facebook Paylaşım Twitter Paylaşım Google+ Paylaşım Youtube Paylaşım LinkedIn Paylaşım Vimeo Paylaşım Pinterest Paylaşım Dailymotion Paylaşım