GSS Sorgulama

GSS Sorgulama ekranında (5510 4/c) kanunda kapsamında GSS (Genel Sağlık Sigortası) Tescil ve Sağlık Aktivasyon'u yapabilirsiniz. GSS prim borcunuzu kullanıcı adı ve şifreyle GSS Sorgulama linkini takip edebilir ya da aşağıdaki GSS Sorgulama ekranından da sorgulayabilirsiniz. Şifresiz GSS Sorgulama için SSK Sorgulama sayfasını ziyaret ediniz.

GSS Prim Borcu Sorgulama

GSS Sorgulama için açılan ekranda Kullanıcı Adı ve Şifre girerek SGK sistemine giriş yapabilirsiniz. GSS hakkında ve Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hakkında daha fazla bilgi için.

Genel Sağlık Sigortası Primi GSS primi ne kadar

2012 GSS primleri belli oldu .Kişi başına düşen gelirleri asgari ücretin 1/3 ünden fazla olanlar 2012 yılında aşağıdaki primleri ödeyeceklerdir.ilk 6 ay  En düşük GSS primi 35,46 en yüksek ise 212,76 TL dir .İkinci 6 ayda ise GSS tabanı 37,62 tavanı ise 225,72 dir. Geliri olanlar bu asgari ve azami miktarları ödeyerek sağlık sigortasından yararlanabileceklerdir.


GSS Sorgulama SSK Resmi Ekranı01.01.2012 ile 30.06.2012 tarihleri arası ödenecek genel sağlık sigortası GSS primleri

kişi başına düşen aylık geliri,

295,50 den küçük olanlar prim ödemeyecek

asgari ücretin üçte birinden asgari ücrete kadar olduğu tespit edilenler için,yani 295,50 Tl ile 886,50 TL arasında olanlar için

886,50 TL /3 = 295,50 TL x  % 12 = 35,46 TL

asgari ücretten asgari ücretin iki katına kadar olduğu tespit edilenler için, 886.50 ile 1.773.00 TL  arasında olanlar

886,50 TL x % 12 = 106, 38 TL

Asgari Ücret'in iki katından fazla olduğu tespit edilenler için 1,773.00 TL den fazla olanlar için

886,50 TL  x 2 = 1,773 TL x % 12 = 212,76  TL gss primi ödeme yapacaklar

01.07.2012 ile 31.12.2012  tarihleri arasında ödenecek genel sağlık sigortası GSS  prim tutarları

Kişi başına düşen aylık geliri,

313,50 TL den az olanlar prim ödemeyecek

asgari ücretin üçte birinden asgari ücrete kadar olduğu belirlenenler

940,50 TL/ 3 = 313,50 TL x  % 12 = 37,62  TL

asgari ücretten asgari ücretin iki katına kadar olduğu saptananlar

940,50 TL x % 12 = 112,86 TL

asgari ücretin iki katından fazla olduğu tespit edilenler için,

940,50 TL x 2 = 1,881 TL x % 12 = 225, 72  TL Genek sağlık sigortası primi ödenecek.

Genel sağlık sigortası primi  ödenecektir. Ödenen  prim karşılığı  sigortalı  ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler sağlık hizmetlerinden yararlandırılacaktır

hesaplamalar asgari ücretin değişimine göre güncellenecektir.

01.01.2012 den itibaren yeşil kart dönemi bitiyor.Sadece yeşil kartı olanlar vizesi bitinceye kadar 2012 de devam edecek . genel Sağlık sigortası için gelir testi yapılacak ve ödenecek genel sağlık primi tespit edilecek. Gelir Testi nasıl yapılacak . Bu testi sgk yapmıyor.Aile ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakıflarına başvuracaksınız.Vakıf adresleri aşağıda verilmiştir.  Burada aile içi gelir tespiti yapılacak ayrıca sahip olduğunuz ev araba menkul gayrimenkuller ve tapulara bakılacak . Ek olarak harcamalarınız kontrol edilecek 1.500 Tl ev kirası ödeyen benim gelirim yok diyemeyecek.Kişi başına düşen gelir asgari ücretin üçte birinden düşükse prim ödenmeyecek .Eğer gelir asgari ücrete kadar ise asgari ücretin 1/3 ünün  % 12 si alınacak .Asgari ücretin iki katına kadar geliriniz var ise asgari ücretin 2 katı sağlık primi ödeyeceksiniz.

GSS primi hesaplanması ve tutarları ne kadar olacağı aşağıda açıklanmıştır. 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesine göre genel sağlık sigortalılarının prime esas günlük ve aylık kazançları ile 5510 sayılı  Kanunun  60  ıncı  maddesinin  birinci  fıkrasının  (g)  bendi  kapsamında olanların ödeyecekleri genel sağlık sigortası primi;

Ayrıca GSS mevzuatı için Gelir Testi yazısına bakınız

Genel sağlık sigortası gelir testini nerede yaptıracağım : Başvuru yapılacak   Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakıflarının adres telefon ve iletişim bilgileri aşağıdadır . Devamı yazan sayfaya tıkladığınızda vakıfların ilçede bulunan adreslerini göreceksiniz.

SGK'dan GSS Açıklaması

5510 sayılı Kanunun geçici 12 nci maddesine göre; yeşil kart sahibi olanlar ile yeşil kartlı olmayanlardan herhangi bir sosyal güvencesi olmayanlar, 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren genel sağlık sigortası kapsamına alınacaklardır.

1 Ocak 2012 tarihine kadar yeşil karttan yararlanma hakkı devam edeceğinden yeşil kart almak isteyenler ile yeşil kart sahibi olan ancak vize tarihini 1 Ocak 2012 tarihinden önce dolduranların yeşil kart sağlık yardımlarından yararlanmak için Kaymakamlık ve Valiliklere başvurmaları gerekmektedir.

1 Ocak 2012 tarihinden sonra ise yeşil kartlı olmayanlar ile herhangi bir sosyal güvencesi olmayanların genel sağlık sigortası tescili Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından re’sen yapılacaktır. Bu kişilerin 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren bir ay içinde gelir tespiti için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvurmaları gerekmektedir.

Yapılan gelir tespiti sonucunda; aile içindeki ki şi başına düşen gelir miktarının aylık tutarının asgari ücretin üçte birinden az olması halinde bu kişiler, primleri devlet tarafından karşılanarak Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında tescil edilecektir.

Yapılan gelir testi sonucunda; aile içindeki kişi başına düşen gelir miktarının aylık tutarının asgari ücretin üçte birinden fazla olması halinde ise bu kişiler, Kanunun 60 ıncı maddesinin (g) bendi kapsamında tescil edilecektir. Bu kapsamda tescil edilen kişilerden aile içindeki kişi başına düşen gelir miktarının aylık tutarı;

Asgari ücretin üçte birinden asgari ücrete kadar olduğu tespit edilenler asgari ücretin üçte biri,

Asgari ücretten asgari ücretin iki katına kadar oldu ğu tespit edilenler asgari ücret,

Asgari ücretin iki katından fazla olduğu tespit edilenler asgari ücretin iki katı,

üzerinden %12 oranında genel sağlık sigortası primi ödeyecektir.  1 Ocak 2012 tarihinden sonra yeşil kart vizesi dolanların ise vize tarihinin dolduğu tarihten itibaren bir ay içinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına müracaat ederek gelir tespiti talebinde bulunmaları gerekmektedir.

Gelir tespiti için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına ya da Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurmayanlardan ise asgari ücretin iki katı tutarı üzerinden hesaplanan genel sağlık sigortası primi alınacaktır.

Genel Sağlık Sigortası primi sorgulama öğrenme hesaplama


E. Çağrıcı

E-posta Adresi : [email protected] - Çağrıcı Google+ Yazıları İçin »
SEO Uzmanı Yazar E. Çağrıcı'nın sorgulama ile ilgili yazılarını ve Youtube sayfalarından takip edebilirsiniz.
DMCA - GSS Prim

GSS Borç Sorgulama, SGK Gelir Testi, Yeşil Kart

SGK Genel Sağlık Sigortası GSS Gelir Testi Video

Genel Sağlık Sigortası Video

Gelir Testi yaptırmayan ayda 213 lira ödeyecek Video

GSS Hakkında Tüm Bilinmeyenler