Askeralma İşlemleri

Monday, September 16, 2019
Askeralma İşlemleri MSB Askeralma Daire Başkanlığı tarafından Yoklama İşlemleri, er işlemleri, yedek subay işlemleri, personel işlemleri, sivil memur işlemleri, madalya işlemleri gibi konuları kapsar.

Askeralma İşlemleri Gerekli Belgeler

Askerlik şubesine gitmeden önce, size uygun olan belgeleri ilgili yerlerden almanız ve yanınızda bulundurmanız gerekmektedir.

ERLER İÇİN:

Son Yoklama Gününden Önce;

Verem savaş dispanserine giderek, verem taraması yaptırıp sonuç belgesini alınız.

Son Yoklamaya Gelirken;

Nüfus hüviyet cüzdanınızı,

2 adet fotoğrafınızı,

Öğrenim durumunuzu gösterir belgenin aslı ve fotokopisini,

Verem savaş taraması sonuç belgesi

Meslek veya sanatınıza ait belgeleri,

Sporcu lisansınızı,

Sürücü belgenizin aslı ve fotokopisini (varsa) mutlaka yanınızda bulundurunuz.

Öğrenci, hapis, yurtdışında işçi veya işveren olarak veya hastanede bulunuyor iseniz, ilgili kuruluşlardan veya konsolosluklardan alacağınız bu durumunuzu belirten belgeleri 31 Ekim tarihinden önce askerlik şubesine gönderiniz veya gönderilmesini sağlayınız.

ERKEN SİLAHALTINA ALINMAK İÇİN NE YAPMALIYIM?

Sevke tabi celp döneminden önce silahaltına alınmak isteyen yükümlüler celp tercihi yapmaları gerekmektedir. Celp tercihi yapabilmek için;

Son yoklamasını yaptırmamış yükümlüler; en yakın askerlik şubesinden son yoklamasını yaptırarak celp tercihinde bulunabilirler.

Öğrenci olarak erteli olanlar; en yakın askerlik şubesinden son yoklamasını yaptırarak celp tercihinde bulunabilirler.

Lise/yüksekokul mezunları ile fakülte/yüksekokul terklerden erteli durumda bulunanlar ise en yakın askerlik şubesine dilekçe ile müracaat ederek ertelemelerini iptal ettirmeleri durumunda celp tercihinde bulunabilirler.

Celp tercihinde bulunabilmek için yükümlünün cezalı (yoklama kaçağı/bakaya) durumunda olmaması gerekmektedir.

Erken silahaltına alınmak için celp tercihi yapmamış yükümlülerin en yakın askerlik şubesinden veya PTT Merkezlerinden alacakları şifre ile e-Devlet üzerinden celp tercihi yapmaları gerekmektedir. Celp tercihlerinin sonucunu her celp döneminden iki hafta önce askerlik şubelerinden veya e-Devlet üzerinden öğrenilebilir.

Askerlik şubesinin celp döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerin celp tercihi yapmamaları gerekmektedir.

YEDEK SUBAY ADAYLARI İÇİN :

YÜKÜMLÜLERİN ASKERLİK ŞUBELERİNE MÜRACAATLARINDA TALEP EDİLEN BELGELER

Yükümlülerin askerlik şubelerine gelmeden önce; aşağıdaki belgeleri hazırlamaları ve dilekçe ile sağlık bilgi formunu çıktı alarak doldurmaları askerlik şubesinde harcayacakları zamanı kısaltacaktır.

1. SON YOKLAMA ESNASINDA İSTENEN BELGELER

a. Dilekçe (Çıktı almak için tıklayınız)

b. Diploma veya mezuniyet (çıkış) belgesi aslı ve üç adet fotokopisi,

c. Nüfus cüzdanı aslı,

ç. 2 Adet vesikalık fotoğraf,

d. KKTC’deki üniversiteler dahil yurtdışındaki yurt üniversitelerden mezun olanlardan; dört yıl ve daha fazla süreli yüksek öğrenim gördüklerine dair Yükseköğrenim Kurumu (YÖK) Başkanlığınca verilen ve üzerinde soğuk damga bulunan “Diploma Denklik Belgesi” veya “Mezuniyet Geçici Denklik Belgesi” ile diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ve noter tasdikli Türkçe tercümesinden üçer suret

e. Sağlık Durumu Hakkında Bilgi Formu (Çıktı almak için tıklayınız)

2. SEVK ESNASINDA İSTENEN BELGELER

a. 2 Adet lisans diploma sureti

b. EK-A öğretmen bildirim çizelgesi aslı (MEB kadrolarında fiilen öğretmenlik yapanlar için )

c. Akademik kariyer belgesi aslı ve 2 adet fotokopisi (doktora, yardımcı doçent, doçent, profesör varsa )

ç. Son 5 yıla ait yabancı dil sınav belgeleri aslı veya çıktısı (kpds/üds/toefl varsa)

d. Yüksek lisans belgesi aslı ve 2 adet fotokopisi (sadece tıp, eczacılık, diş hekimliği, veteriner, fakülteleri ile sağlık eğitimi veren fakülte/yüksekokullardan mezun olanlar için)

e. 3 yıldız balık adam, cankurtaran eğitim veya sertifikası aslı (varsa)

f. Güverte için asgari uzak yol vardiya zabitliği aslı (varsa)

g. Makine için asgari uzak yol vardiya mühendisliği ehliyeti aslı (varsa)

3. BAKAYALIK İÇİN İSTENEN BELGELER

Cezai işlemler bölümündeki 1111/47 maddede belirtilen mazeretlerle ilgili belgeler (varsa)

KİMLİK KARTI ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kimlik kartı beyannamesi (Askerlik Şubesinde mevcuttur)

Nüfus cüzdanı sureti

Eski askeri kimlik kartı sureti

Vukuatlı nüfus kayıt örneği

Öğrenci belgesi (orta öğretimde 20 , yüksek öğretimde 25 yaş)

2' şer adet fotoğraf

Emekli maaşı cüzdanı fotokopisi

Sıhhi kurul raporu (çalışamaz, hayatını. kazanamaz raporu)

Silah ruhsatı fotokopisi

Emekli OYAK üye kartı fotokopisi ( OYAK üyesi ise)

GÜNÜ BİRLİK GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER
Vukuatlı nüfus kayıt örneği

Beyanname sahibinin 2 fotoğrafı (hak sahibi birden fazla ise birer arttırılarak alınır.)

Hak sahiplerinin 2' şer adet fotoğrafı

Evlenme cüzdanı sureti ( evli olan hak sahipleri için )

Beyanname sahibinin askeri kimlik kartı fotokopisi )

Nüfus cüzdanı suretleri ( beyanname ve hak sahiplerine ait )

Makbuz sureti ( Saraçoğlu Ziraat Bankasından)

Askerlik İlgili LinklerYorum ve sorularınızı buradan paylaşabilirsiniz :

Yorum ve sorularınızı buradan paylaşabilirsiniz :

"Turkiye-Rehberi.Net"'i Sosyal Medya'da Takip Et;

WhatsApp Paylaşım Facebook Paylaşım Twitter Paylaşım Google+ Paylaşım Youtube Paylaşım LinkedIn Paylaşım Vimeo Paylaşım Pinterest Paylaşım Dailymotion Paylaşım