ASAL

Wednesday, August 5, 2020
MSB'ye bağlı ASAL, Askeralma Daire Başkanlığı Yoklama İşlemleri, er işlemleri, yedek subay işlemleri, personel işlemleri, sivil memur işlemleri, madalya işlemleri, celp dönemi işlemleri konularında uygulamaları gerçekleştiren askeri kurumdur.

ASAL Haritası, İletişim, Yol Tarifi ve Adresi Nerede

ASAL Haritadaki Konumu

ASAL (Askeralma Dairesi Başkanlığı) Tarihçe

Geçmişi çok eski çağlara dayanan Askeralma Teşkilatı, Osmanlı İmparatorluğu döneminde daimi ordunun teşkilinden sonra, II.Abdulhamit zamanında 25 Kasım 1886 tarihinde yayınlanan fermanla Kolordularda Ahz-i Asker Riyaseti Kalemi, tümenlerde Ahz-i Asker Kalemi, tüm imparatorluk sınırları dahilinde de yurda dağılmış olarak bulunan Askerlik Şubeleri şeklinde kurulmuştur. Osmanlı İmparatorluğunun I. Dünya harbinde 13. Kolordu riyaseti, 35 Ahz-i Asker Kalemi ve bunlara bağlı olarak da 262 Askerlik Şubesi bulunmakta idi.

Ulu Önder Atatürk, Kurtuluş Savaşını yurt sathına yayılmış olarak faaliyet gösteren aynı Askeralma Teşkilatı ile başlatmış ve yürütmüştür. Kuvayi Milliye Hareketi içerisinde, özellikle halkın teşkilatlandırılarak düşmana karşı direnmesi, haberleşme ve ikmal faaliyetlerinde aktif görevler yapan Askerlik Şube Başkanları, Türk Kurtuluş Savaşında unutulmaz efsaneler yaratmıştır.

Türk İstiklal Harbinin zaferle sona ermesini müteakip, 1927 yılında çıkarılan 1111 Sayılı Askerlik Kanunu ile bugünkü Asal Teşkilatının temeli atılmıştır. Bu kanuna göre; TÜRKİYE Kolordu bölgelerine, Kolordu bölgeleri Askeralma Bölgelerine, Askeralma Bölgeleride Askerlik Şubelerine ayrılmıştır. Askeralma hizmetini vatandaşın ayağına götürerek gençlerin zorlanmadan askere alınmasını sağlamak maksadıyla; ihtiyaç duyulan yerleşim birimlerine askerlik şubeleri açılmaya devam edilmiş ve 1970 yılına kadar faaliyete geçirilen askerlik şube sayısı 262'den 668'e ulaşmıştır.

Bugün yaklaşık her ilçede bir askerlik şubesi açılmış durumdadır. 1949 yılına kadar Kolordu Komutanlıkları kanalıyla Milli Savunma Bakanlığına bağlı olan ASAL Teşkilatı, 1 Temmuz 1949 tarihinden itibaren Kara Kuvvetleri Komutanlığının yeniden teşkilatlanması kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığı kuruluşuna dahil edilmiştir.

1970 yılında çıkarılan ve Milli Savunma Bakanlığının görev ve yetkilerini belirleyen 1325 sayılı kanunun 2 nci maddesinde yer alan "Milli Savunma Bakanlığının görevi; Silahlı Kuvvetlerin Bakanlar Kurulunca kararlaştırılacak savunma politikası çerçevesinde, Genel Kurmay Başkanlığı tarafından tespit olunacak ilke, öncelik ana programlarına göre, barışta ve savaşta askeralma hizmetlerini yürütmektir." ifadesinden anlaşılacağı üzere ASAL Teşkilatı Milli Savunma Bakanlığı bünyesine alınmıştır.

ASAL İlgili Linkler
Yorum ve sorularınızı buradan paylaşabilirsiniz :

Yorum ve sorularınızı buradan paylaşabilirsiniz :

"Turkiye-Rehberi.Net"'i Sosyal Medya'da Takip Et;

WhatsApp Paylaşım Facebook Paylaşım Twitter Paylaşım Google+ Paylaşım Youtube Paylaşım LinkedIn Paylaşım Vimeo Paylaşım Pinterest Paylaşım Dailymotion Paylaşım