Yeni Torba Yasa'da Öğrenim Kredilerine Af Var

Turkiye-Rehberi.Net Pinterest Turkiye-Rehberi.Net WhatsApp Turkiye-Rehberi.Net Facebook Turkiye-Rehberi.Net Twitter Turkiye-Rehberi.Net LinkedIn Turkiye-Rehberi.Net Çıktı Al Turkiye-Rehberi.Net Gmail Turkiye-Rehberi.Net Email Gönder
Yeni Torba Yasa'da Öğrenim Kredilerine Af Var mı? 2014 torba yasa ile kredi yurtlar kurumu'ndan harç ve öğrenim kredisi kullananların borcu siliniyor mu? Öğrenci harç ve öğrenim kredisi gecikme faizleri siliniyor mu?
Binlerce üniversite öğrencisinin kullandığı harç ve öğrenim kredileri için bir af var mı torba yasa'da.

Okul bitip de kredilerin geri ödemesi gelince genelde aksatılıyor. İşe girmek, askere gitmek, evlenmek derken bu borçlar ve onlara ait bilgiler unutulup gidiyor. Ancak kredileri veren kurum, alacağını unutmuyor. Özellikle endeksleme yapıldıktan sonra ciddi bir meblağ tutan bu alacaklar için vergi daireleri vasıtasıyla tek tek ödeme emirleri çıkarılıyor.

Geçtiğimiz günlerde çıkarılan torba kanunla bu borçlara yönelik bir af uygulaması getirildi. Yükseköğretim Kanunu'na eklenen geçici maddeye göre birikmiş borçlarını ödemek isteyenlerin ödeme tercihlerine göre gecikme zammının yüzde yetmiş beşine kadarlık kısmı silinecek. Borç aslında ise herhangi bir af söz konusu olmayacak. Sadece borçların üstesinden gelinmesini imkansız kılacak şekilde artmasına sebep olan gecikme zamlarının bir kısmından vazgeçiliyor. Kuruma borcu olanların bu imkandan faydalanıp hacze muhatap olmaktan kurtulmalarını tavsiye ederim.

Kredi numarasını hatırlamayanlar veya Ankara dışında olduğu için zaman ayıramayacağını düşünenler için de çare düşünülmüş. Kurumun internet adresinden hem kredi numarası öğrenilebiliyor, hem de varsa harç ve öğrenim kredisi borcunun miktarı, borcun ne aşamada olduğu öğrenilebiliyor. Ayrıca internet üzerinden yapılan müracaatla aftan faydalanabilmek de mümkün.

Birikmiş kredi borcundan dolayı takibe alınmış olanların, borcunu üç ay içerisinde kuruma başvurarak ödeme taahhüdünde bulunmaları halinde kendilerine yeni bir ödeme planı çıkarılıyor. Taksitli ödemeler başvuru tarihini takip eden aydan itibaren başlıyor. Aylık taksitler aksatılmadan ödenirse, bu kanunun yürürlük tarihinden itibaren gecikme zammı uygulanmayacak. Aylık taksitler süresinde ödenmezse af uygulaması bozulacak. Silinen gecikme zamları yeniden borçludan aranacak.

Öğrencilere taksit kolaylığı

BORCUN tamamının üç ay içinde ödeneceği taahhüt edilirse bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar hesaplanan gecikme zammının yüzde yetmiş beşi silinip, sadece yüzde yirmi beşinin ödenmesi istenecek.

BORCUN tamamının on iki ay içinde eşit taksitler halinde ödenmesi durumunda kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar hesaplanan gecikme zammının yüzde ellisi silinip kalan yarısının ödenmesi istenecek.

BORCUN tamamının yirmi dört ay içinde eşit taksitler halinde ödenmesi durumunda hesaplanan gecikme zammının yüzde yirmi beşi silinip yüzde yetmiş beşi borçludan aranacak.

SON OLARAK borcun tamamının otuzaltı ay içinde eşit taksitler halinde ödenmesi durumunda hesaplanan gecikme zammının yüzde onu silinecek, yüzde doksanının ödenmesi istenecek.