Torba Yasa Başvuru ve Ödeme Süreleri

Sunday, January 17, 2021
Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyenler, 1 Aralık 2014 mesai saati bitimine kadar borçlu bulundukları idareye (vergi dairesi-belediye) başvuruda bulunmaları gerekiyor.

Vatandaşlar, 31 Aralık 2014'e kadar peşin ödeme yapılabilecek, taksitle ödeme seçeneğini tercih eden borçluların ilk taksit ödemesi ise yine bu tarihe kadar olacak.

Taksitler ikişer aylık dönemler halinde azami 18 eşit taksitte ödenebilecek, belediyeler yapılandırılan borçlarını 36 taksitte, spor kulüpleri 42 taksitte ödeyebilecek.

Peşin ödemelerde ödenecek tutarda bir artırım olmayacak.

6 taksitte 12 ayda yapılacak ödemelerde 1,05, 9 taksitte 18 ayda yapılacak ödemelerde 1,07, 12 taksitte 24 ayda yapılacak ödemelerde 1,10, 18 taksitte 36 ayda yapılacak ödemelerde ise 1,15 katsayısı esas alınacak.

Borçlular başvuru sırasında altı, dokuz, oniki veya onsekiz eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih edebilecek.

Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerinde borçların, kredi kartıyla da ödenebilmesine de imkan sağlanacak.

Vergi dairelerine ödenmesi gereken taksitler, vergi dairelerinden olan alacaklar ile mahsup edilmek suretiyle de ödenebilecek.

Süresinde ödeme şartı
Tebliğ kapsamında yapılandırılan alacağın, gelir veya kurumlar vergisi, gelir (stopaj) vergisi, kurum (stopaj) vergisi, katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi olması halinde, bu vergi türleri ile ilgili olarak kanuni süresinde verilen beyannameler üzerine tahakkuk eden bu vergilerin süresinde ödenmesi şartı aranacak. Cari ödemeler için getirilen bu şart, ödemelerde çok zor duruma düşen mükellefler için aranılmayacak.

Kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar

Kurumlar vergisi mükelleflerine, işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklarını gerçek duruma uygun hale getirilmelerine imkan veriliyor.

Bilanço esasına tabi kurumlar vergisi mükellefleri 31 Aralık 2013 itibarıyla işletmede olmayan kasa mevcutlarını ve ortaklardan alacak/ortaklara borç hesapları arasındaki net alacak tutarını düzeltebilecek.

Düzeltilen tutarlar için 31 Aralık 2014'e kadar beyanda bulunulacak ve beyan edilen tutarlar üzerinden yüzde 3 oranında hesaplanan vergi, aynı sürede ödenecek. Ödenen vergiler, gelir veya kurumlar vergisinden mahsup edilmeyecek ve gider olarak dikkate alınmayacak.

2014 Torba Yasa Linkler

Yorum ve sorularınızı buradan paylaşabilirsiniz :

Yorum ve sorularınızı buradan paylaşabilirsiniz :

"Turkiye-Rehberi.Net"'i Sosyal Medya'da Takip Et;

WhatsApp Paylaşım Facebook Paylaşım Twitter Paylaşım Google+ Paylaşım Youtube Paylaşım LinkedIn Paylaşım Vimeo Paylaşım Pinterest Paylaşım Dailymotion Paylaşım