Sulh Olmak Nedir

Sulh Olmak Ne Demektir, Anlamı Nedir : Davanın taraflarının aralarında anlaşarak yargılamanın yargılamanın sonlanmasını sağlamasına Sulh Olmak denir.
Dava açmak uzun sürebilecek ve belirli masraflara katlanmayı gerektiren bir süreçtir. Sulh size dava sonunda elde edeceğiniz sonucu; bu uzun ve masraflı yolu geçmeden almanızı sağlayan bir araçtır.

Sulh Olmak İstersem Davada Haksız Olduğumu Kabul Etmiş Olmaz mıyım?

Hayır. Sulh olma çabası, sizin haksız olduğunuzu göstermez. Mahkeme önündeki olayı en kısa yoldan çözmek istediğinizi gösterir. Daha da önemlisi, sulh görüşmeleri sırasında kabul ettiğiniz konular mahkeme önünde geçerli değildir. Yani, sulh pazarlığında kabul etseniz dahi, sulh olamazsanız bu kabul mahkeme önünde muteber değildir.

Davalar Uzun Sürer mi?

Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistlik Genel Müdürlüğü verilerine göre 2007 yılında bir hukuk davasının karara bağlanması ortalama 202 gün almıştır. Bu süre mahkemelere göre değişiklik göstermektedir. Örneğin Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinde bir dava ortalama 619 günde, Asliye Ticaret Mahkemesinde 410 günde, İş Mahkemesinde 441 günde tamamlanmakta iken Aile Mahkemesinde 157 günde, Sulh Hukuk Mahkemesinde 108 günde karara bağlanmaktadır.