SİSBİS İhbar Sorgulama

Sigorta Suistimalleri Bilgi Paylaşım Sistemi (SİSBİS) ekranında Bildirim No ve Kullanıcı Sorgu Şifre girdikten sonra "Ara" butonuna tıklayın. SİSBİS İhbar Sorgulama için.

SİSBİS İhbar Sorgulama Ekranı

SİSBİS İhbar Sorgulama

SİSBİS Nedir?

Sigorta Suistimalleri Bilgi Paylaşım Sistemi (SİSBİS), Üçüncü şahıslardan ve sigorta şirketlerinden sağlanan "yanlış sigorta uygulamaları" ve sigorta suistimaline konu olabilecek verilerin tutulduğu merkezi bir veri tabanıdır.

SİSBİS oto, sağlık, hayat ve diğer tüm sigorta dallarını kapsar.

SİSBİS'in Amacı Nedir?

Sigorta Şirketleri İçin;

 • Sahtekarlık ilave maliyetinin azaltılması.
 • Risklerin teminat kapsamına alınıp alınmaması.
 • Risklerin fiyatlanması konusunda daha doğru karar alma imkanı sağlaması.

Sigortalılar İçin;

 • Dürüst sigortalının haklı menfaatlerinin korunması.
 • Prim maliyetlerinin düşürülmesi.

Sigorta Şirketlerinin Paylaşabileceği Sigorta Sahtekarlığı Durumu Örnekleri

 • Mahkemede karara bağlanmış suistimal durumları.
 • Savcılık soruşturmasına konu hasar başvuruları durumları.
 • Şirketçe ortaya çıkarılan suistimal durumlarında sigortalıdan feragatname alındığı durumlar.
  • Sahte Belgeli hasar başvuruları.
  • Gerçek dışı beyana dayalı şüpheli hasar başvuruları.
  • Hasardan sonra poliçe düzenlenmesi durumu.
 • Sahte hasar şüphesi ile reddedilen ve sigortalının şirketi dava ettiği durumlar. Alkollü araç kullanımına ilişkin durumlar (Alkollü araç kullanımı nedeniyle reddedilen durumlarda Sürücü riski bilgileri paylaşımı).
 • Sürücü Bilgilerine İlişkin durumlar, (Yetersiz Sürücü belgesi nedeniyle reddedilen durumlarda sürücü riski bilgileri paylaşımı).
 • Şirketlerin Sahtekarlık Şüphesiyle ek araştırma gereksinimi duyduğu durumlar.

Yanlış Sigorta Uygulamaları Bilgilendirmesi Hakkında

Sigortalı/Sigorta Ettiren/lehdar/Hak Sahibi sıfatına haiz olduğunuz sigorta ilişikisinde tarafınıza ya da üçüncü şahıslara haksız menfaat sağlamaya yönelik herhangi bir eyleme sebebiyet vermeniz durumunda tazminatı eksik alma veya alamama halleri ortaya çıkabileceği gibi Türk Ceza Kanunu ile 30 Nisan 2011 tarih ve 27920 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde işlem tesis edilecektir.

İlgili Online İşlemler

Üçüncü Şahıslar Suiistimal İhbar Sorgula

Üçüncü Şahıslar Suiistimal Girişi