Elektronik İmza

Elektronik imza, e-imza ya da sayısal imza, başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veridir. Elektronik ortamlarda imza yerine kullanılabilen yasal kimlik doğrulama sistemidir.

E-imza Kapsamı

  • kişilerin elle atmış olduğu imzaların tarayıcıdan geçirilmiş hali olan
  • sayısallaştırılmış imzaları,
  • kişilerin göz retinası
  • ses
gibi biyolojik özelliklerinin kaydedilerek kullanıldığı biyometrik önlemleri içeren elektronik imzaları veya bilginin bütünlüğünü ve tarafların kimliklerinin doğruluğunu sağlayan sayısal imzaları içermektedir.

Sayısal imza, imzalanan metine göre farklılık gösterir ve içeriğin matematiksel fonksiyonlardan geçirilerek eşsiz olduğu düşünülen bir değer bulunması sureti ile elde edilir. Yani kişilerin, elle atılan imzada olduğu şekilde tek imzası yoktur; bunun yerine imzalamada kullanılan anahtarları vardır.

Türkiye'de sayısal imza

Türkiye'de 23 Ocak 2004 tarihli Resmi Gazete'de ilan edilen 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda ve bu metinde geçen "elektronik imza" kavramı sayısal imzayı işaret etmektedir. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın Cybersoft tarafından geliştirilen Dahilde İşleme Rejimi projesi, 1 Ağustos 2005 günü, TÜBİTAK Kamu Sertifika Hizmet Sağlayıcısı'nın lanse edildiği basın toplantısının hemen ardından Bakan Kürşat Tüzmen tarafından açılmıştır. Hammadde ithal eden, üretimi ise doğrudan ihraç eden 2000'i aşkın kurum dahilde işleme rejimi (DIR) ile ilgili tüm işlemlerini e-Güven ve TURKTRUST dan aldıkları sayısal imza sertifikaları ile gerçekleştirmektedir.

turkiye.gov.tr websitesinde e-imza kullanımı

e-İmzanızı kullanabilmek için aşağıda belirtilen sistem özelliklerini sağlıyor olmanız gerekmektedir. Lütfen kontrol ederek gerekli yazılımları yükleyiniz.
  • Java Runtime Environment (JRE) 1.6 veya üzeri.
  • Internet Explorer 6.0 veya üzeri, Firefox 2.0+, Opera, Safari, Chrome.
  • Windows 2000/2003/XP/Vista/7 32 bit, Linux, MacOsX, Solaris Sparc.
  • T.C. sınırları içinde geçerli elektronik imza sertifikası.
  • e-İmza sağlayıcınızdan temin edebileceğiniz Akıllı Kart Sürücüsü
  • İşletim sisteminizin, sistem dizinine yüklenmesi gereken kütüphane. Windows işletim sistemi için gerekli kütüphane otomatik olarak yüklenmektedir, diğer işletim sistemleri için gerekli kütüphaneleri aşağıdaki listeden temin edebilirsiniz.
İşletim Sistemleri için gerekli Yazılım Kütüphaneleri İşletim sistemi 
Kütüphane 	Yükleme Yeri 	 
Linux 	libpkcs11wrapper.so 	/usr/lib 	İndir
Linux x64 	libpkcs11wrapper.so 	/usr/lib 	İndir
Linux 	libpkcs11wrapper.so 	/usr/lib 	İndir
MacOS X 	libpkcs11wrapper.jnilib 		İndir
Solaris Sparc 	libpkcs11wrapper.so 	/usr/lib 	İndir
Solaris Sparc V9 	libpkcs11wrapper.so 	/usr/lib 	İndir
Windows 	pkcs11wrapper.dll 	C:\WINDOWS\system32 	İndir