Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler

Turkiye-Rehberi.Net Pinterest Turkiye-Rehberi.Net WhatsApp Turkiye-Rehberi.Net Facebook Turkiye-Rehberi.Net Twitter Turkiye-Rehberi.Net LinkedIn Turkiye-Rehberi.Net Çıktı Al Turkiye-Rehberi.Net Gmail Turkiye-Rehberi.Net Email Gönder
BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER HAKKINDA DUYURU 2015/6
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan “Ödeme
Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönerge”nin 10 uncu maddesi ve Sağlık
Uygulama Tebliği’nin 4.4.2.nci maddesi gereği “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi”nde yapılan
düzenlemeler ekte yer almaktadır.
Bu düzenlemeler 05.02.2015 tarihinde yürürlüğe girecektir.
Tüm ilgililere duyurulur.
Ek:
1) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesine (EK-4/A) eklenen ilaçlar
2) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) düzenlenen ilaçlar
3) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) bant hesabına dahil ilaçlar
4) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) bant hesabından çıkarılan ilaçlar
5) Hastalığa Özel (Doğuştan Metabolik Hastalıklar, Kistik Fibrozis ve İnek Sütü Alerjisi) Diyet
Ürünleri ile Tıbbi Mamalar Listesinde (Ek-4/B) bant hesabından çıkarılan ilaçlar
6) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) aktiflenen ilaçlar
7) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinden (EK-4/A) çıkarılan ilaçlar

Kaynak : SGK - GSS Duyuru