Askerlik Sık Sorulan Sorular

Sunday, March 29, 2020
Askerlik Sık Sorulan Sorular sayfasında Öğrenci İşlemleri, Sporcu Erteleme İşlemleri, Vatandaşlık İşlemleri, Şikayet ve İhbarlar Hakkında, Sağlık İşlemleri, Kardeş Erteleme İşlemleri, Kardeş Muhafiyeti Hakkında, 35/G Yurtdışı Erteleme İşlemleri, Dövizle Askerlik İşlemleri, Celp ve Sevk İşlemleri, Sınıflandırma İşlemleri ve Yedek Subay İşlemleri Hakkında bilgileri bulabilirsiniz.

Askerlik ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

ÖĞRENCİ İŞLEMLERİ

2 Yıllık yüksekokul mezunlarının askerlik hizmet sürelerinin kısaltılması ile ilgili bir çalışma yapılıyor/varmıdır?

Dört yıl ve daha fazla süreli yüksek okul mezunlarının askerlik hizmet süreleri 1076 Sayılı Yedek Subay ve Yedek Askeri Memurlar Kanunuyla düzenlenmiştir. Bunlardan yedek subay olanların hizmet süreleri on iki ay, kısa dönem erbaşların ise altı aydır.

Dört yıldan daha az süreli yüksek okul mezunları ise 1111 Sayılı Askerlik Kanununa tabidirler ve askerlik hizmet süreleri on beş aydır. Bakanlığımızca askerlik hizmet süresinin değiştirilmesi hususunda bir çalışma bulunmamaktadır. Askerlik hizmet sürelerinin uzatılıp kısaltılması Bakanlığımız sorumluluk alanında değildir.

Öğrencilerin askerlikleri kaç yaşına kadar ertelenmektedir?

Öğrencilerin askerlikleri, Askerlik Kanununun 35/C maddesi gereğince en fazla 29 yaşına kadar ertelenmektedir. (2009 yılında 1981 doğumluların askerlikleri son kez 31 Ekim 2010 tarihine kadar ertelenecektir.)

Silahaltında iken açıköğretim fakültesi veya herhangi bir sınava girebilirmiyim?

Silâh altına alınan erbaş ve erlerin eğitim ve öğrenimleri ile sivil hayatta mesleki gelişimlerine yardımcı olunması maksadıyla, sınav belgelerini ibraz etmeleri halinde kanuni izinlerine mahsuben izin verildiğinden, sınava girmeniz mümkündür.

Er statüsünde askerlik yaparken, lisans düzeyinde (dört yıl ve daha yukarı) bir okuldan mezun olduğum takdirde yedek subay olarak askerlik yapabilirmiyim?

Er statüsünde askerlik hizmetini yapmakta iken, lisans düzeyinde (dört yıl ve daha yukarı) bir yüksek öğretim kurumundan mezun olanlardan yedek subay statüsüne geçmek isteyenler, dilekçe, diplomalarının veya mezuniyet belgelerinin noter tasdikli üç sureti ve noterce düzenlenmiş taahhütname ile birlikte birlik komutanlıklarına müracaat etmeleri halinde, birlik komutanlıklarınca geçici terhisleri yapılmakta ve haklarında alınan karar yedek subay olarak tadil edilmektedir.

Er statüsünde iken geçici terhisim yapıldıktan sonra yedek subay adayı olarak sevk edilirsem önceki yaptığım askerlik sayılır mı?

Sevk edildikleri test ve mülakat merkezlerince yapılacak seçim sonucunda kısa dönem ere ayrılanların, daha önceden er olarak yaptığı askerlik yapacağı askerlikten düşülmektedir. Yedek subay seçilenlerin ise önceden yaptıkları askerlikleri dikkate alınmamaktadır.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinin intibak (Lisans Öğrenimine Hazırlık) programına kayıtlı olanların askerlikleri öğrenci olarak erteleniyor mu?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinin “Lisans Öğrenimine Hazırlık Programı” nı tamamlayarak sevk edileceği tarihe kadar 3’üncü sınıfa kayıt yaptıranların askerlikleri ertelenmektedir.

31 Aralık 2010 tarihine kadar askere sevkim tehir edildi ve yoklama kaçağı olarak son yoklamam yapıldığı için 02 Ocak 2011 tarihinde sevke tabi tutuldum. Ancak, 2011 yılında Açıköğretim Fakültesinin “Lisans Öğrenimine Hazırlık” programını tamamlayarak 3’üncü sınıfa kayıt yaptırmaya hak kazandım. Kayıt yaptırabilmem için askerliğim Kasım 2011 celbine ertelenir mi?

02 Ocak 2011 tarihinden sonraki herhangi bir tarihte 3’üncü sınıfa kayıt yaptırmaya hak kazanmanız nedeniyle sevkinizin Kasım 2011 celbine bırakılması veya okula kayıt yaptırabilmeniz için öğrenci durum belgesi verilmesi mümkün değildir.

02 Ocak 2011’dan itibaren bakaya olarak aranmaktayım. 2011 yılında ÖSYS sınavına girerek bir üniversiteye kayıt hakkı kazandım. Okula kayıt yaptırabilirmiyim? Kayıt yaptırdığım takdirde askerliğim ertelenir mi?

Bakaya kaldıktan sonra üniversite kazananların askerlikleri ertelenmemektedir. Askerde iken veya kaydınızı dondurarak terhisinizden sonra öğreniminize devam edebilmeniz için sevk evraklarınızı alarak şartlı askerlik durum belgesi alabilirsiniz.

Aynı anda iki yükseköğretim kurumunda okuyanların askerlik ertelemeleri hangi okula göre yapılmaktadır?

Aynı anda iki yükseköğretim kurumunda okuyanların askerlik ertelemeleri, 29 yaş sınırı içerisinde olmak kaydıyla hangi okul yükümlünün lehine ise ona göre yapılmaktadır.

Bir yükseköğretim kurumundan mezun olanların, ÖSYM ile yeniden yükseköğretime kayıt yaptırmaları halinde askerlikleri erteleniyor mu?

Bitirdiği okulun daha alt seviyesinde veya eşitine göre (lisans ise lisans veya iki yıllık yüksek okula, yüksek okul ise yeniden yüksekokula) yerleştirilmesi halinde öğrenciliğinden dolayı askerliği ertelenmemektedir. Yerleştirildiği okulun, öğrenim düzeyi bitirdiği okuldan daha yukarı seviyede ise askerliği okulun azami öğrenim süresi kadar ertelenir. Açıköğretimde okuyanlar aynı sınıfta üst üste iki yıl kalmamak kaydıyla askerlikleri ertelenmektedir.. Yurtdışında önlisans/lisans öğrencisiyim. Askerliğimi öğrenciliğimden dolayı erteletmem için ne yapmalıyım? Yurtdışı yükseköğretim kurumlarında öğrenim görenlerin öğrencilikleri nedeniyle askerliklerinin ertelenebilmesi için, öğrenciliklerinin Millî Eğitim Bakanlığınca veya yurtdışı temsilciliklerimizce tanınması gerekmektedir. Yurtdışı temsilciliklerimize müracaat ederek öğrenciliğinizi tanıttırma işlemlerini yaptırdıktan sonra yurtdışı temsilciliklerince tanzim edilen “Öğrenci Durum Belgesinin” askerlik şubesi başkanlığına gönderilmesi gerekmektedir.

Çift anadal programına kayıtlıyım. Birinden mezun olmama rağmen diğerinden son sınıfa geçtim. Askerliğim çift anadaldan dolayı ertelenir mi?

Çift anadal programına kayıtlı öğrencilerin askerlikleri, bir anadal lisans programından mezun olmalarını müteakip diğer anadaldan henüz mezun olmamaları durumunda iki dönem daha ertesi yıla bırakılmaktadır.

Bozok Üniversitesinin iki yıllık meslek yüksekokulundan 2008 yılında mezun oldum. 2009 yılında girdiğim ÖSYS sonucu Açıköğretim Fakültesinin iki yıllık Sosyal Bilimler bölümüne yerleştirildim. Öğrenciliğimden dolayı askerliğim ertelenir mi?

Bitirdiği eğitim-öğretim kurumunun dengi veya daha aşağı seviyede (fakülte mezunu iken yüksek okula, yüksek okul mezunu iken yeniden yüksek okula) bir okula yeniden kayıt yaptıranların askerlikleri ertesi yıla bırakılmamaktadır.

30 yaşındayım. 5806 Sayılı Af Kanunundan yararlanarak ilişiğimin kesildiği okula kayıt yaptırdım. Ancak, okulum bana doğrudan öğrencilik hakkı verdi. Öğrenciliğim nedeniyle askerliğim ertelenir mi?

Askerlik Kanununun 35/C maddesi gereğince 29 yaşından büyük yükümlülerin askerliği ertelenmediğinden, 5806 sayılı Kanundan yararlanarak kayıt yaptırdığınız okuldan dolayı askerliğinizin ertelenmesi mümkün değildir. 5806 Sayılı Kanun, derhal askere alınması gerekenlerin, kayıtlarının dondurularak dönüşlerinde öğrenimlerine imkan tanımaktadır.

25 yaşındayım. 5806 Sayılı Af Kanunundan yararlanarak ilişiğimin kesildiği okula kayıt yaptırdım. Ancak, okulum bana doğrudan öğrencilik hakkı verdi. Öğrenciliğim nedeniyle askerliğim ertelenir mi?

29 yaşından küçük olduğunuz için, okulunuzca verilecek yeni azami öğrenim süresi ve 29 yaşını geçmemek üzere (açıköğretim programlarında okuyanların yeniden iki yıl üst üste aynı sınıfta kalması şartıyla) askerliğiniz öğrenci olarak ertelenebilir.

1983 doğumluyum. Afyon Kocatepe Üniversitesinin 2 yıllık meslek yüksekokuluna 20 Eylül 2003 tarihinde kayıt yaptırdım. Azami öğrenim süresi sonuna kadar (31 Ekim 2007) mezun olamadığımdan 25 Ekim 2009 tarihinde ilişiğimi kestirdim. Yoklama için askerlik şubesine müracaat edersem sevkim ne zamana kadar tehir edilir?

Fakülte/yüksekokulda öğrenim görmekte iken, okulun azami öğrenim süresi içerisinde mezun olamadıklarından ilişiğini kestirenlerin askere sevkleri azami öğrenim süresi sonu dikkate alınarak bir yıl süreyle tehir edilmektedir. Bu nedenle sevk tehiriniz okulun azami öğrenim süresi olan 31 Ekim 2007 tarihi dikkate alınarak 31 Aralık 2009 tarihine kadar tehir edilebilecektir.

1988 doğumluyum. Afyon Kocatepe Üniversitesinin 2 yıllık meslek yüksekokuluna 20 Eylül 2008 tarihinde kayıt yaptırdım ve okuldan 25 Ekim 2009 tarihinde ilişiğimi kestirdim. Yoklama için askerlik şubesine müracaat edersem sevkim tehir edilir mi?

Fakülte/yüksekokulda öğrenim görmekte iken, okulun azami öğrenim süresi içerisinde okuldan ilişiği kesilenlerin sevkleri, ilişiklerinin kesildiği tarihe itibarıyla bir yıl süreyle tehir edilmektedir. Bu nedenle sevkinizin 31 Aralık 2011 tarihine kadar tehir edilmesi gerekecektir.

1988 doğumluyum. Afyon Kocatepe Üniversitesinin 2 yıllık meslek yüksekokuluna 20 Eylül 2008 tarihinde kayıt yaptırdım. 25 Ekim 2010 tarihinde mezun oldum. Yoklama için askerlik şubesine gidersem sevkim ne zamana kadar tehir edilir?

Yüksekokuldan mezun olanların askere sevkleri okulun azami öğrenim süresi dikkate alınmaksızın, mezun oldukları tarih itibarıyla bir yıl süreyle tehir edilmektedir. Bu nedenle, hakkınızda Askerlik Kanununun 86’ncı maddesi gereğince karar alınması ve 31 Aralık 2012 tarihine kadar sevkinizin tehir edilmesi gerekmektedir.

Öğrencilerin askere sevkleri hangi şartlarda, ne zamana kadar ertelenmektedir?

Öğrencilerin askerlikleri, 29 yaş sınırını geçmemek üzere ilk olarak okulun azmi öğrenim süresi kadar bir defada azami öğrenim süresi sonuna kadar yıllık ertelenir. Açık öğretim programlarında okuyanlar ayrıca, bulundukları sınıfta üst üste iki yıl kalmamak şartıyla ertesi yıla bırakılmaktadır.

Kasım 2010 celbinde sevke tabiyim. KPSS sınavını kazandım. Aday memur olarak Ocak 2011 ayında işe başlayacağım. Sevkimi Şubat 2012 celbine ertelettirebilir miyim?

Aday memur olarak yerleştirildiğinize dair elinizde belgeniz varsa sevkinizin Şubat 2012 celbine bırakılması için şubenize müracaat edin. Ataması ne zaman yapılacağı belli olmayan veya göreve başlayacağına dair elinde belge olmayanların sevkleri geri bırakılmamaktadır.

Aday memurların askerlikleri erteleniyor mu? Nereye müracaat etmeliyim?

Yoklama kaçağı veya bakaya kalmadan önce aday memur olarak göreve başlayanların askerlikleri, bağlı bulunduğu bakanlığın, Bakan, Müsteşar veya Müsteşar Yardımcıları tarafından teklif edilmesi halinde aday memurlukları süresince ertelenmektedir. Müracaatınızı bağlı bulunduğunuz kuruma yapmanız gerekmektedir.

Aday memurların adaylıkları süresince ertelemeleri kim tarafından yapılmaktadır?

Aday memurların ertelemeleri nüfusa kayıtlı bulundukları askerlik şubesi başkanlıklarının bağlı bulunduğu Askeralma Bölge Başkanlıklarınca yapılmaktadır.

Sporcu Erteleme İşlemleri Hakkında

Hangi sporcuların askerlikleri ertelenmektedir?

   a) Olimpiyat Oyunları, Dünya ve Avrupa Şampiyonaları ile uluslararası müsabakalarda ilk üç dereceye giren sporcular ile bu dereceleri alan takımların kadrolarında yer alan,

   b) A/Büyükler Millî Takım kadrolarında yer alan,

   c) Türkiye profesyonel 1 inci ve 2 nci futbol liginde yer alan takımların kadrolarında bulunan,

   ç) Üç ve daha fazla ligi bulunan spor dallarında, en üst iki ligde yer alan takımların kadrolarında bulunan,

   d) En az iki ligi bulunan spor dallarında, en üst ligde yer alan takımların kadrolarında bulunansporcuların askerlikleri uluslararası kuralların öngördüğü sayıdaki miktarı aşmamak üzere Millî Savunma Bakanlığı Sevk Tehiri İşlemleri Yönetmeliğinde belirtilen esaslar çerçevesinde, 38 yaşını doldurdukları yılın sonunu geçmemek üzere ertelenmektedir.

 Sporcu olarak askerlik ertelemesi için her hangi bir şart var mıdır?

   a) Olimpiyat Oyunları, Dünya ve Avrupa Şampiyonaları ile uluslararası müsabakalarda ilk üç dereceye giren sporcular ile bu dereceleri alan takımların kadrolarında yer alan sporcular için;

       1) İlk defa yapılacak sevk tehirinde; son bir yıl içerisinde yapılan Olimpiyat Oyunları, Dünya ve Avrupa Şampiyonaları ile uluslararası müsabakalarda sporcunun ilk üç dereceye girmesi veya ilk üç dereceyi alan takımların kadrosunda bulunması,

       2) Müteakip sevk tehirlerinde; bir önceki sevk tehiri dönemi içerisinde yapılan Olimpiyat Oyunları, Dünya ve Avrupa Şampiyonaları ile uluslararası müsabakalarda ilk üç dereceye girmesi veya ilk üç dereceyi alan takımların kadrosunda bulunması gerekmektedir.

   b) A/Büyükler Millî Takım kadrolarında yer alan sporcular için;

       1) İlk defa yapılacak sevk tehirinde; son bir yıl içerisinde en az bir kez A/Büyükler Millî Takım kadrosunda yer alması,

       2) Müteakip sevk tehirinde; bir önceki sevk tehiri dönemi içerisinde yapılan uluslararası müsabakaların en az birinde Millî Takım kadrosunda bulunması gerekmektedir.

   c) Türkiye Profesyonel 1 inci ve 2 nci futbol liglerinde yer alan takımların kadrolarında bulunan profesyonel futbolcular için;

       1) İlk defa yapılacak sevk tehirinde; Türkiye Profesyonel 1 inci ve 2 nci futbol liginde yer alan takımlardan birisi ile sözleşmesinin bulunması,

       2) Müteakip sevk tehirlerinde; bir önceki sevk tehiri döneminde 1 inci ve 2 nci futbol liginde bulunan takımının yapmış olduğu müsabakaların en az ⅓’ünde takım kadrosunda bulunması gerekmektedir.(3’üncü kaleciler için ⅓ şartı aranmaz.)

   ç) Üç ve daha fazla ligi bulunan diğer spor dallarında, en üst iki ligde yer alan takımlar ile en az iki ligi bulunan spor dallarında, en üst ligde yer alan takımların uluslararası kuralların ön gördüğü sayıdaki sporcular için,

       1) İlk defa yapılacak sevk tehiri işleminde; üç ve daha fazla ligi bulunan spor dallarında en üst iki ligde yer alan takımlar ile en az iki ligi bulunan spor dallarında en üst ligde yer alan takımlardan birisi ile profesyonel sözleşmesinin bulunması veya o takımın kadrosunda yer alması,

       2) Müteakip sevk tehirlerinde; takımının, bir önceki sevk tehiri döneminde yapmış olduğu resmî müsabakaların en az yarısında, takım kadrosunda bulunması gerekmektedir.

 2’nci ligde profesyonel futbolcuyum. Sporcu olarak hiç tecil yaptırmadım. Askerliğimi tecil ettirmek için nereye müracaat etmeliyim?

 Kulübünüz aracılığıyla Futbol Federasyonuna, Futbol Federasyonunca da şartlarınız uygunsa Millî Savunma Bakanlığına erteleme teklifi yapılması gerekmektedir.

 Yoklama kaçağıyım. Sporcu olarak sevkimi tehir ettirebilir miyim?

 Yoklama kaçağı kalmadan önce erteleme kapsamında bulunan bir takımla sözleşme imzalamış ve teklif tarihine kadar şartlarınız uygunsa, askerliğinizin ertelenmesi mümkündür. Bu durumda yoklama kaçağı kalmadan önce imzalamış olduğunuz, sözleşme ile teklif tarihine kadar imzalamış olduğunuz sözleşme ve müsabaka belgeleri (sözleşme ve müsabaka belgelerinin hepsinin erteleme kapsamındaki kulüplerle olması gerekmektedir.) ile en yakın askerlik şubesine müracaat ederek askerliğinize karar aldırmanız gerekmektedir. Askerliğinize karar aldırdıktan sonra askerliğinizin iki ay süreyle geçici olarak ertelenmesi, bu süre içerisinde de bağlı bulunduğunuz federasyon tarafından erteleme teklifinizin yapılması gerekmektedir.

 Askerliğim sporcu olarak erteli iken rahatsızlığım nedeniyle müsabakalara katılamadım. Askerliğim ertelenir mi?

Rahatsızlığını en az üç ay süreli heyet raporu ile belgeleyenlerin, takımının yapmış olduğu müsabakalarda belli bir oranda takım kadrosunda bulunma şartı aranmamaktadır. Rahatsızlığınızı belirtir en az üç ay süreli heyet raporu varsa, raporunuzla birlikte askerliğinizi ertelettirmek için kulübünüz aracılığıyla ilgili federasyona müracaat etmeniz gerekmektedir.

 Askerliğim tecilli iken tek tabip tarafından altı aylık raporum var. Askerliğim ertelenebilir mi?

 Tek tabip 20 günden fazla rapor veremediği için, tek tabip tarafından verilen 20 günden fazla raporlar dikkate alınmamaktadır. Bu nedenle tek tabip tarafından verilen altı aylık raporunuzdan dolayı askerliğiniz sporcu olarak ertelenemez.

 Erteleme kapsamındaki x kulüple 31 Mayıs …. tarihine kadar sözleşmem var. Ancak sözleşme imzaladıktan sonra 3’üncü lig takımlarından x kulüple geçici sözleşme imzaladım ve bu takımın yapmış olduğu müsabakalara katılıyorum Erteleme kapsamındaki takımla olan sözleşmem nedeniyle askerliğim ertelenir mi?

 Milli Savunma Bakanlığı Sevk Tehiri İşlemleri Yönetmeliği gereğince, yükümlünün fiilen müsabakalara katıldığı takım dikkate alınmaktadır. Geçici sözleşme imzaladığınız takımdan lisans çıkartarak bu takımın yapmış olduğu müsabakalara katılıyorsanız askerliğinizin ertelenmesi mümkün değildir.

 Sevkim tehirli iken dört aylık hak mahrumiyeti cezası aldım. Askerliğim ertelenir mi?

 Bir defada üç aydan fazla hak mahrumiyeti alan sporcuların sevk tehirleri iptal edilmekte ve bunlar hakkında bir daha sevk tehiri teklifi yapılmamaktadır.

 Askerliğim sporcu olarak erteli iken, yurtdışındaki bir takımla anlaşarak sözleşme imzaladım. Dönüşümde askerliğim sporcu olarak ertelenir mi?

 Sezon içerisinde veya sonunda, yurt dışındaki bir başka takıma transfer veya geçici transfer nedeniyle gidenlerden, bir sefere mahsus olmak üzere bir önceki sevk tehiri dönemindeki 1 inci ve 2 nci futbol ligi müsabakalarının en az ⅓, diğer spor dalları resmî müsabakalarının en az yarısında takım kadrosunda bulunma şartı aranmamaktadır. Ancak, bunların yurtdışına gittiğinde Türk temsilciliğine giderek işçi ertelemesi yaptması gerekmektedir.

 Sevkim tehirli iken sözleşmemi feshettim/sözleşmem sona erdi. Askerliğimin ertelemesi devam eder mi?

 Sevk tehiri süresi içerisinde sözleşmesi sona eren ve ilk transfer döneminin sonuna kadar yeni sözleşme yapmayan sporcuların sevk tehirleri ilgili federasyonca Milli Savunma Bakanlığına bildirilmekte ve Millî Savunma Bakanlığınca da sevk tehirleri iptal edilmektedir.

Profesyonel futbolcuyum. Kulübüm, aramazda olan anlaşmazlık nedeniyle (para, transfer, sözleşme feshi, yeni sözleşme imzalatma vb.) sevk tehir teklifimi yapmıyor. Ne yapmalıyım.

1111 Sayılı Askerlik Kanunu’nun 35/E maddesi gereğince, Askerlik işlemlerinin yürütülmesine ilişkin görevlerini veya sorumluluklarını zamanında yerine getirmediği tespit edilenler hakkında, Askerlik Kanunu’nun 92, 93 veya 100 ncü maddeleri gereğince kocuşturma başlatılmaktadır. (Askerlik Kanunu’nun 100’üncü maddesi gereğince, askere gitmesi gerekenleri tecil ettirenler, tecil edilmesi gerekenlerin askere sevkine sebep olanlar askeri mahkemeye verilmektedir. Bu nedenle, erteleme şartlarınızın uygun olması halinde kulübünüzün sevk tehir teklifinizi yapması, erteleme şartlarını taşımıyorsanız kulüpten ilişiğinizi keserek askere sevkinizi sağlaması yasal zorunluluktur.)

 Sevkim profesyonel futbolcu olarak tehirli iken, sevk tehirimin uzatılması için hangi tarihte müracaat etmem gerekir?

 Sevk tehiri uzatma teklifleri, ani gelişen durumlar hariç, ilgili federasyonlar tarafından, sevk tehir bitim tarihinden en az bir ay önce sevk Askeralma Dairesi Başkanlığına gönderilmesi gerekmektedir.  

 Sevkim tehirli iken, çeşitli nedenlerle federasyonum tarafından sevk tehir teklifi zamanında gönderilmedi. Ancak, sevk tehirim bittikten sonra müracaat ettiğimde şartlarım uygun olmasına rağmen federasyon benden askerlik durum belgesi istedi. Önceki sevk tehirimin bitmesi nedeniyle askerlik şubem belge vermedi. Arada kaldım. Askerlik tecilimi uzattırmam için ne yapmalıyım?

 Sevki tehir edilenlerden çeşitli nedenlerle sevk tehiri geciktirilenlerin erteleme şartlarının (⅓, ½ kadroda bulunmak, erteleme kapsamında bulunmayan kulüp dışına gitmemek, hak mahrumiyeti cezası almamak, sevki tehirli iken sözleşmesi bitenlerin veya sözleşmesi feshedilenlerin ilk transfer dönemi sonuna kadar erteleme kapsamındaki bir takımla sözleşme yapmak, sevki tehirli iken yapılan dünya ve Avrupa Şampiyonalarında ilk üç dereceye girmek, A/Büyükler Milli Takım olarak yapılan son bir yıl içerisinde Millî Takım kadrosunda bulunmak, vb.) uygun olması halinde, askerlik durum belgesi olmadan teklifin yapılması gerekmektedir. Şartlarınız uygunsa kulübünüzün federasyonunuza teklif yaptırması gerekir.

Vatandaşlık İşlemleri Hakkında

Türkiye’de askerlik hizmetimi yerine getirmediğimden dolayı aranıyorum, aynı zamanda Almanya vatandaşıyım burada da askerlik hizmetini yerine getirmedim. Türk vatandaşlığından çıkmak istiyorum.

Türk vatandaşlığına alınma ve çıkma işlemleri İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün görev alanına girmektedir. Müracaatınızı konsolosluğunuz aracılığı ile bu kuruma yapmanız gerekmektedir. 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunun 25’inci maddesi gereğince Türk vatandaşlığından çıkmak için izin isteyen kişilerin diğer şartların yanında askerlik hizmeti nedeniyle aranan kişilerden olmamaları gerekmektedir.

Türk vatandaşlığından çıkmıştım yeniden alınırsam askerlik yapar mıyım?

Yeniden Türk vatandaşlığına alınabilmeniz için, yurt dışında bölgesinde bulunduğunuz Türk Konsolosluğuna, yurt içinde ise, mahallin en büyük mülki amirliğine müracaat etmeniz gerekmektedir. Askerlik hizmetinizi yerine getirmeden Türk vatandaşlığından çıkmış iseniz Türk vatandaşlığına yeniden alınmanız halinde, askerlik hizmetinizi yerine getirmeniz gerekecektir.

Türk vatandaşlığına alınan yabancılar Türkiye’de askerlik yapar mı?

Türk vatandaşlığına alınma işlemleri İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Yabancı statüsünde Türk vatandaşlığına alındığınız takdirde askerlik işlemleriniz 1111 Sayılı Askerlik Kanununa göre yürütülmektedir.

1111 Sayılı Askerlik Kanununun 2’nci maddesi “...Kanunen muhacir tanınmıyan mülteciler ve ecnebilerden Türk vatandaşlığına girenler vatandaşlığa alındıkları tarihte hangi yaşta iseler o yaştaki yerli erbaş ve er gibi askerliklerini yaparlar. ...” hükmünü taşımaktadır. Kanun hükmüne göre yabancı statüsünde Türk vatandaşlığına alınanlar emsallerinin ilk celb grubu terhis edilmişse Türkiye’deki askerlik hizmetinden muaf tutulmakta, diğerleri gelmiş oldukları ülkedeki askerlik durumlarına bakılmaksızın statüsüne göre Türkiye’de askerlik hizmetine tabi tutulmaktadırlar.

Türk vatandaşlığına alınan göçmenler Türkiye’de askerlik yapar mı?

Türk vatandaşlığına alınma işlemleri İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Göçmen statüsünde Türk vatandaşlığına alındığınız takdirde askerlik işlemleriniz 1111 Sayılı Askerlik Kanununa göre yürütülmektedir. Göçmen statüsünde Türk vatandaşlığına alınan yükümlülerin askerlik işlemlerinde yurda geldiği tarih esas alınmaktadır. Yurda geldiği tarihte 22 yaşını tamamlamış yükümlüler Türkiye’deki askerlik hizmetinden muaf tutulmaktadırlar. Yurda girdiği tarihte 19-22 yaşları arasında olupta gelmiş oldukları ülkede askerlik hizmetini yaptıklarını belgeleyenler (geldiği ülkede askerlik yapmış ise terhis belgeleri ile birlikte en yakın askerlik şubesine başvurmaları halinde durumları incelenecektir), 19 yaşından küçük olanlarla 19-22 yaşları arasında olup gelmiş oldukları ülkede askerlik hizmeti yapmayanlar Türkiye’de askerlik hizmetine tabi tutulmaktadır.Yorum ve sorularınızı buradan paylaşabilirsiniz :

Yorum ve sorularınızı buradan paylaşabilirsiniz :

"Turkiye-Rehberi.Net"'i Sosyal Medya'da Takip Et;

WhatsApp Paylaşım Facebook Paylaşım Twitter Paylaşım Google+ Paylaşım Youtube Paylaşım LinkedIn Paylaşım Vimeo Paylaşım Pinterest Paylaşım Dailymotion Paylaşım