YGS Sınavı 1 Nisan 2012 Pazar Günü Yapılacak

Tuesday, October 20, 2020
Bu hafta 1 Milyon 800 binden fazla adayı 1 Nisan 2012 Pazar günü yapılacak YGS sınav heyacanı bekliyor. ÖSYM, YGS 2012'ye 1 milyon 860 bin 515 adayın başvuru yaptığı belirtti. Geçtiğimiz yıl 2011 ÖSYS'ye 1,711,254 aday başvurmuştu.

Milyonlarca genç hayata atılmadan önceki son basamak olan ÖSYM sınavlarında velilerle birlikte ter dökecek. Her bakan ve iktidar değişikliğiyle birlikte ortalama 2 yılda bir her kafasına esenin yaz boz tahtası olan sınav sistemimiz hem velileri hem de öğrencileri psikolojik ve maddi açıdan ciddi anlamda yıpratıyor.
Genel anlamda merkezi sınav sistemi uygulamaları Türkiye ile birlikte komunist ve totaliter iki olan Çin ve Rusya'da uygulanıyor.

Açlığın pençesindeki Afrika ülkelerinde dahi eğitim ve sınav sistemi daha istikrarlı. Maalesef eğitim sistemimiz profesyonellerin değil de ustalaların elinde olduğu için bir sonraki gelen kalıp ustası bu sınav kalıbı olmamış ben daha iyisini yaparım diyor ve sistem değişiyor. Ustalardan kurtulduğumuzda biz de Amerika, Almanya, Japonya'yı geçtik en azından Afrika ülkelerindeki kalitede kararlı bir eğitim ve sınav sistemine sahip oluruz.

ÖSYM'nin ( Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi ) verdiği bilgilere göre 2012 YGS ( Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı ) 1 Nisan 2012 Pazar günü günü yapılacak. Üniversiteye yerleştirme puanlarında %40'lık etkiye sahip olan YGS'nin 2012'de son kez yapılması planlanıyor. ÖSYM, YGS'nin yerine olgunluk sınavı adı altında yeni bir sınav sistemini getireceğini duyurdu.

Üniversiteye giriş sisteminde birinci aşama olan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS), Türkiye'de tüm il ve bazı ilçe merkezleri ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da, 160 sınav merkezinde gerçekleştirilecek. 2012 LYS'ye (Lisans Yerleştirme Sınavı ) katılabilmek için YGS'den gerekli puanı almak gerekiyor.

YGS Sınav, 1 Nisan 2012 Pazar saat 10.00'da başlayacak, tek oturum 160 dakika'da tamamlanacak. Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için adayların sınava yerine en geç saat 09.00'da hazır bulunmaları tavsiye ediliyor.

2012 YGS Sınavı Hakkında

YGS Sınav Öncesi Adayların Bulundurmaları Gereken Belgeler

Adayların sınava gelirken yanlarında 2012 YGS Sınava Giriş Belgesi ile Nüfus Cüzdanı veya pasaport bulundurmaları zorunlu tutuluyor. Üzerinde fotoğraf ve TC Kimlik No bulunmayan nüfus cüzdanları ile süresi geçersiz pasaport kabul edilmeyecek. Belirtilen belgeleri yanında bulundurmayan aday, mazereti ne olursa olsun, 2012-YGS'ye alınmayacak.

Adaylar, sınava gireceği yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, TC Kimlik Numarası ve ÖSYM şifresi ile ÖSYM'nin https://osym.gov.tr internet adresinden temin edebilir.

YGS Yasakları

YGS Sınav merkezlerinde hiçbir eşya emanete olarak alınmayacak. YGS'ye girecek adayların sınav binalarına zorunlu belgeler haricinde hiç bir bir eşya yanında getirmemeleri gerekiyor.

YGS Sınavı'nın yapıldığı her salona en az bir duvar saati, adayların sınavda kullanmaları için kalem, silgi, kalemtıraş gibi gereçler, şeker, peçete ÖSYM tarafından sağlanacak. Adaylar sınava şeffaf pet şişe içinde su getirebilirler.

Sınavların yapıldığı binalara girişte adayların ve sınav görevlilerinin üstleri emniyet görevlileri tarafından elle ve dedektörle aranacak.

Çanta, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth gibi cihazlar ile kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş, metal para gibi metal içerikli eşyalar ve her türlü elektronik / mekanik cihaz, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf, makinesi, cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi gibi her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar, silah ve benzeri teçhizatla, kalem, silgi, kalemtıraş, müsvedde kağıt, defter, kitap, sözlük, pergel, açıölçer, cetvel gibi araçlarla sınav binasına kesinlikle alınmayacak. Sınavın yapıldığı bina içerisinde sınav öncesinde, sınav sırasında ya da sınavdan sonra bu tür cihazları taşıdığı tespit edilen adayın sınavı geçersiz sayılacak.

Bina girişinde yığılmaya yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri binalara getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri, sınavdan en az 1 saat önce sınav yapılacak bina önünde bulunmaları, sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önem taşıyor.

Sınava girecek adayın yüzünün, kimlik tespitini sağlayacak biçimde açık olması gerekiyor.

YGS Sınav Sırasında Kurallar

Adaylar, sınav salonuna 2012-YGS Sınav Giriş Belgeleri ile nüfus cüzdanı veya pasaportları kontrol edilerek alınacak, sıra numaralarının bulunduğu yerlere oturtulacak.

Yerine oturan aday, sınava giriş belgesi ile nüfus cüzdanı veya pasaportunu sırasının üzerine koyacak. Salondaki görevliler de ilk iş olarak adayların tek tek kimlik kontrollerini yapacak. Gerekli kimlik kontrolleri ve yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra salon başkanı sınavda uyulacak kurulları adaylara hatırlatacak.

Üzerinde adayın fotoğraf, T.C. Kimlik Numarası, adı ve soyadı bulunan cevap kağıtlarıyla içinde kalem, silgi, şeker ve peçete bulunan kutular dağıtılacak.

Cevap kağıtlarındaki gerekli yerler adaylarca doldurulduktan sonra soru kitapçıkları dağıtılacak.

Adaylar kendilerine verilen soru kitapçıklarında yer alan sayfaların baskısını hızlıca kontrol ettikten sonra, kitapçığın kapağı üzerindeki adı, soyadı, T.C. Kimlik Numarası ile salon numarası bilgilerini dolduracak, soru kitapçık numarasını cevap kağıdında ''Soru Kitapçık Numarası'' alanına yazıp kodlayacak.

Bu işlemin doğru ve eksiksiz olarak yapıldığı, hem soru kitapçığında hem de cevap kağıdının ilgili alanında yine aday tarafından onaylanacak.

Sınav başladıktan sonra adayların ilk 120 dakika (2 saat) ve son 15 dakika içinde sınav salonunu terk etmeleri yasak olacak. Sınav sırasında adayların kısa bir süre için bile olsa tuvalete gitmeleri, sınav salonundan çıkmalarına izin verilmeyecek.

Sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun çıkan aday bir daha sınav salonuna alınmayacak ve sınavın ilk 120 dakikası dolana kadar sınav salonunda bekletilecek.

Sınav sırasında ÖSYM temsilcileri sınav salonlarını dolaşacaklar, gerekli gördükleri taktirde belge ve kimlik kontrollerini yeniden yapacaklar.

Adayların sınav sırasında konuşmaları, kopya çekmeleri veya kopya vermeleri, salondaki görevlilere soru sormaları, birbirlerine kalem, silgi gibi şeyler alıp vermeleri, sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları yasak olacak. Bu yasaklara uymadığı saptanan adayların sınavları geçersiz sayılacak.

YGS Soru Kitapçığı Rastgele Dağıtılacak

YGS'de uygulanacak testler, bir kitapçık halinde adaylara verilecek ve adaylar cevaplarını cevap kağıtlarına işaretleyecekler.

Her bir soru kitapçığı matbaada özel olarak poşetlenecek. Soru kitapçıkları sınavda adaylara salon görevlileri tarafından poşeti kapalı olarak, açılmadan ve rastgele dağıtılacak.

Soru kitapçığı poşeti adayın kendisi tarafından açılacak. Adayların kendilerine verilen açılmış poşeti kabul etmemesi gerekiyor. Kendisine daha önceden açılmış poşet verilen aday, bunun açılmamış bir poşetle değiştirilmesini salon başkanınından isteyecek.

Her soru kitapçığının ''soru kitapçık numarası'' farklı olacak. Farklı numaralarda basılan soru kitapçıklarındaki sorular birbirinin tamamen aynı olacak ancak soruların ve sorulardaki seçeneklerin sıralanışı ile doğru cevabın yeri değişebilecek. Bu nedenle her adayın cevap anahtarı farklı olacak.

Soru kitapçığı numarası yazılıp kodlanmayan veya yanlış yazılıp kodlanan cevap kağıtlarının değerlendirilmesi mümkün olmayacak. Kendisine ait cevap kağıdını kullanmayan, başka bir adaya ait cevap kağıdında işaretleme yapan adayın sınavı geçersiz sayılacak.

Bir soru için birden çok cevap işaretlenmiş ise o soruya verilen cevap yanlış sayılacak. Bir soruya verilen cevabın değiştirilebilmesi için yanlış konulmuş işaretin temiz bir şekilde silinmesi gerekecek.

Cevap kağıdını değerlendiren optik okuyucu, iyi silinmemiş işareti de okuyabileceğinden özellikle verilen bir cevap silinip yerine başka bir cevap işaretlenmediğinde bu işaretin çok iyi silinmiş olması gerekecek.

YGS Sınav Değerlendirmesi

Sınavın bitiminde her adayın kullandığı soru kitapçığıyla cevap kağıdı salondaki görevliler tarafından toplanacak.

YGS'de uygulanan testlere verilen cevaplar her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacak. Adayların Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri testlerinden her biri için birer standart puan hesaplanacak.

YGS'nin değerlendirilmesi sonucunda her bir aday için YGS-1, YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve YGS-6 olmak üzere altı ayrı puan türü oluşturulacak.

YGS'de en az bir puan türünde 140 ve üzeri puan alamayan adayların, YGS puanları ile bir yükseköğretim programını tercih etme ve Lisans Yerleştirme Sınavları'na (LYS) girme hakları bulunmayacak.

YGS puanlarından 140'ın altında olanlar için ilgili yerleştirme puanı hesaplanmayacak.

Sınavda 140-180 arası puan alan adaylar sadece meslek yüksekokulu ön lisans programları ile açıköğretim programlarını tercih edebilecek. YGS puanlarının en az biri 180 olan adaylar LYS'ye girmeye hak kazanabilecek.

YGS puanlarından en az biri 180 ve daha fazla olan adaylar LYS'lere girme hakkı kazanacak.

Sınavda 180 ve üzeri puan alanlar, hem meslek yüksekokulu ön lisans programları ile açık öğretim programlarını hem de YGS puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih edebilecek.

Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için ise YGS puanlarından en az birinin 140 ve üzeri olması gerekecek.

Adaylar YGS sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin ''https://sonuc.osym.gov.tr'' internet adresinden öğrenebilecek.
Yorum ve sorularınızı buradan paylaşabilirsiniz :

Yorum ve sorularınızı buradan paylaşabilirsiniz :

"Turkiye-Rehberi.Net"'i Sosyal Medya'da Takip Et;

WhatsApp Paylaşım Facebook Paylaşım Twitter Paylaşım Google+ Paylaşım Youtube Paylaşım LinkedIn Paylaşım Vimeo Paylaşım Pinterest Paylaşım Dailymotion Paylaşım