Güngören İstanbul

Friday, March 5, 2021
Güngören, İstanbul'un E5 güzergahında uzanan tekstil ve sanayinin yoğunlaştığı bir ilçesidir. İlin batı yarısında Çatalca Yarımadası'nda yer alır; İstanbul'un Adalar ve Eminönü'den sonra alan bakımından en küçük üçüncü ilçesidir. 3 Haziran 1992'de ilçe olan Güngören, doğuda Zeytinburnu, Esenler güneyde Bakırköy, batıda Bahçelievler ilçelerine komşudur. 11 mahalleden oluşan ilçeye bağlı kırsal yerleşme yoktur.

Güngören İstanbul Haritası, İletişim, Yol Tarifi ve Adresi Nerede

Güngören İstanbul Haritadaki Konumu

Güngören Tarih

Çok eski devirlerde dağınık av evlerinin bulunduğu Güngören, Osmanlı Döneminde İstanbul'un Kağıthane ve Göksu’dan sonra önemli bir mesire yeri olmuştur. Bugün Güngören'in bulunduğu yerleşim yeri Vitos olarak da adlandırılan köy, İstanbul'da Samatya ve Yenikapı yemenici esnafının dokudukları yemenilerini, Padişahtan almış oldukları izinle suyu bol olduğu için yıkadıkları Güngören’dir. Güngören bugün Merter Tekstil ve Konfeksiyon Sanayicilerine yataklık etmesinden çok önce, Osmanlı yemenicileri için iş alanı olmuştur.

Güngören çok eski devirlerden kalma bir yerleşim alanıdır. Bu bölgeye eskiden Vitos denilmekte idi. Güngören eski tarihlerde Bizans'ın şaşa­alı devirlerinden İstanbul’un Fatih Sultan Mehmet tarafından alınmasına kadar bir Bizans köyüydü. Bizans İmparatorluğunun geçimine büyük katkıda bulunurdu. Ayrıca araziden Halkalı içme suyu kanallarının geçişi, dini öneme haiz Ayazmanın bulunuşu köyün değerini arttırmaktaydı.

Bizans’tan bugüne kadar gelen ve zaman zaman yerleşme nedeni ile tahrip edilen su kanallarının mevcudiyetine bugün bile şahit olmaktayız. Son zamanlara kadar Güneşlitepe mevkiinde, Bağcılar yolu üzerinde yol yapımı ne­deni ile iptal edilmiş su kanalı bacaları (kör kuyu diye isimlendirdiğimiz) Güngören ve Bağcılar’ı, Esenler'e birleştiren köprünün hemen yanındaki su tera­zisi güzel bir mimari örnek olarak karşımıza çıkar. Yine bu kanalların bir bö­lümüne Kartaltepe Haznedar birleşiminde Söğütler bölgesinde rastlarız.

Güngören-Soğanlı yolunun Köyiçi itibariyle Viranbağ yolu ile Davutpaşa Kışlasını (Şu anda Yıldız Teknik Üniversitesi Kampus Alanı) aşarak Şişe Cam Fabrikası önünden Topkapı’ya ula­şan yola Eski Edirne Yolu denmektedir. Bu yol İstanbul'un alınışında Fatih Sul­tan Mehmet'in ordularının geçişini sağlamıştır. Yol çeşitli coğrafi etkenlerle toprak altında kalmış, kullanılmaz hale gelmiştir. Daha sonra bu tarihi yolun önemi Londra Asfaltı'nın Avrupa yolu olarak yapılmasıyla tamamen kaybolmuştur. İstanbul'un Fethinden sonra 1611 yılında şimdiki Gençosman Camii ve Çeşmesi yapılarak genellikle buralarda yaşayan çobanların istifadesine sunulmuştur. O devirlerde şimdiki Merter bölgesinin yakınında Efes Pilsen Fabrikasının yerinde Sultan Murat'ın Av Köşkü bulunmaktaydı. Daha sonraları Rumlar Vitos köyünü terk edince Hükümet buraları iskan yeri olarak kabul etmiş ve Yunanistan’dan gelen mübadele göçmenlerini bu köylere yerleştirmiştir. Zamanla Güngören bir çiftlik haline getirildiğinden genellikle buraya Ahmet Merter Çiftliği denil­mekte idi. Rumlardan sonra Güngören mevkiinde 15 haneli bir köy bulunmaktaydı. İstanbul pazarlarında Vitos çayır bamyası en çok satılan ve aranan ürünlerdendi.

Güngören
Güngören'nin İstanbul'daki konumu
Güngören'nin İstanbul'daki konumu
Bilgiler
İlçe nüfusu: 318.545
İlçe Merkez nüfusu:
Köy ve belde nüfusu::
Nüfus itibariyle: 2011
Nüfus Kaynak: TUİK
Yüzölçümü: 8,4 km²
Nüfus yoğunluğu: 32.366 /km²
Koordinatlar 41°01′K, 28°87′D 
Rakım  
Genel bilgiler
Türkiye
Coğrafi Bölge: Marmara
İl İstanbul
Alan Kodu 212
Plaka 34
Kaymakam Gürbüz Karakuş
Belediye başkanı: Şakir Yücel Karaman (AKP)
Güngören Belediye web sitesiwww.gungoren.bel.tr
Güngören Kaymakamlık web sitesiwww.gungoren.gov.tr

Güngören'in İstanbul'a çok yakın olması, 1950’lerden sonra nü­fusun artmasına köyün batı ve kuzeybatısı tarafında kalan arazilerin parselle­nerek yerleşim alanı olarak kullanılmasına neden olmuştur. Bugün bu bölgeye Par­seller adı verilmiştir. Ayrıca eski köyün batı kısmında kalan tarihi Haznedar Çiftliğinin bulunduğu alanda da yerleşim hızla artmış ve adeta köyün merkezi durumuna gelmiştir. Bugün Belediye binası ile çarşı bu semtte bulun­maktadır.

Güngören'in köy statüsü ise 1966 yılına kadar devam etmiştir. 1966 yılında Güngören adıyla Belediye kurulmuştur. Belediye Başkanlığı, 1980 tarihinde kaldırılarak, Şube Müdürlüğüne dönüştürülmüştür. Belediye Şube Müdürlüğü, 1 Kasım 1992 tarihine kadar hizmet vererek,yine aynı tarihte yürürlüğe giren 3806 sayılı 13 İlçe ve 2 İl Kurulması Hakkındaki Kanun gereğince Bakırköy İlçesinden ayrılarak, Güngören adıyla yeni bir İlçe kurulmuş 26.08.1992 tarihinde faaliyete geçmiştir.

29.12.1993 tarihinde yürürlüğe giren 3949 sayılı 3 İlçe Kurulması Hakkındaki Kanun gereğince, Esenler'in İlçemizden ayrılması ile Güngören İlçesine 11 Mahalle kalmıştır. Güngören, coğrafi yönden çok güzel bir yerleşim alanına sahiptir. Eski köy Vitos deresinin batı yamacında kurulmuş, yıldan yıla gelişerek batıya doğru yayılmıştır. Bugünkü görünümü iki yamaçta güneyden kuzeye doğru uzanan ve yapıları günden güne modernleşen bir durum arzetmektedir.

2008'deki bombalı saldırılar

27 Temmuz 2008 tarihinde ilçede meydana gelen iki bombalı saldırının ardından 17 kişi hayatını kaybederken, 154 kişide yaralandı. Saldırılarda kullanılan bombaların önce RDX (plastik patlayıcı) olduğu yönünde açıklamalar yapıldıysa da, olaylarda TNT (dinamit lokumu) kullanıldığı tespit edilmiştir. Bu patlamaların ardından PKK'dan kuşkulanılmış, Kongra-Gel saldırıların PKK tarafından yapılmadığını iddia etmiştir. DTP'liler bu olayların arkasında Ergenekon'un olduğunu açıklamıştır. Saldırıların kim veya kimler tarafından yapıldığı konusunda çalışmalar devam etmektedir.

Güngören Spor

İstanbul Güngörenspor Bank Asya 1. Lig'nde de mücadele eden bir klübdür. İstanbul Güngörenspor ilçenin futboldaki en başarılı kulübüdür. Bunun dışında Güngörenspor, Haznedarspor,Tozkoparanspor, Güneştepespor gibi semtlere ait amatör futbol klübleri de bulunmaktadır.

Güngören Nüfus

Güngören İlçesi'nin bugünkü sınırları içindeki yerleşme alanlarının nüfuslanması, İstanbul kentsel alanının gelişmesiyle uygunluk göstermektedir.1935'te 259 olan nüfus, 1960'tan hızla yükselmeye başlamıştır.Hızlı artışta yönetsel değişikliklerle belediye örgütünün kurulması büyük çapta etkili olmuştur. Bunun sonucunda nüfus 1970'te 20,000'i, 1985'te 115,000'i ve 1990'da 180,000'i aşmıştır.2000'de 271,000 olan Güngören nüfusu 2007 yılı itibariyle 318,545'tir.
Yıllar 1985 1990 1997 2000 2007 2009
Güngören Nüfusu 115,000 179,765 273,915 271,000 318,545 311,672

Güngören'in nüfusu 1950 yılından itibaren İstanbul'a olan yoğun göç nedeniyle hızla artmıştır. Güngören, 1997’ye kadar azalan bir hızla da olsa sürekli göç almıştır. Nüfusun özellikle 1970 – 1975 yılları arasındaki artışı dikkat çekicidir. İlçemiz, bu dönemde nüfus artışı açısından İstanbul’da beşinci sırada yer almıştır. Güngören’in gelişiminde, sanayi tesislerinin kurulması ve gecekondulaşma birbirini tetiklemiş ve gecekondulaşmanın önlenmesi için oluşturulan toplu konutlar nüfusun artmasına neden olmuştur. 

Güngören’de ikamet edenlerin sayısı yaklaşık üç yüz on bir bin iken özellikle Merter bölgesindeki yoğun sanayileşmeye bağlı olarak gündüz nüfusunun çok daha fazla olduğu tahmin edilmektedir.

Güngören’in nüfusu, yukarıdaki verilerden de anlaşılabileceği gibi Anadolu’dan gelen göçlerle sürekli artmıştır. 1970’te 40.160 kişilik nüfusa sahip ilçe, yalnız mutlak nüfusu açısından değil İstanbul nüfusundan aldığı pay itibariyle de büyümüştür. Ancak 2008 yılı nüfus bilgileri göz önünde bulundurulduğunda nüfustaki artışın durduğu hatta gerilemeye başladığı görülmektedir.

Güngören’de nüfusun daha çok ilçenin batısında toplandığı görülmektedir. Nüfusu en yoğun üç mahalle (Merkez, Güneştepe ve Mareşal Çakmak) ilçenin batı kesimindedir. Bu bölgeler daha çok ikamet amaçlı kullanılmakta, sanayi tesisleri ise ilçenin doğusunda bulunmaktadır. Mareşal Çakmak ve Akıncılar Mahalleleri ilçede en yüksek nüfus yoğunluğuna sahip mahallelerdir. Konut yoğunluğunun en az olduğu mahalle ise Tozkoparan’dır.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Veri Tabanı kayıtlarına göre 31.12.2009 tarihi itibariyle İlçemizin nüfusu 156.069 Erkek ve 155.603 Kadın olmak üzere toplam 311.672 dir. Yine bu rakamlara göre ilçemizin nüfus yoğunluğu kilometrekareye 37.148 kişidir .
İlçemizde bulunan mahalleler ve 31.12.2009 tarihi itibariyle nüfusları:

S.N.

Mahalle adı

Toplam

Erkek

Kadın

1

MERKEZ

52003

26291

25712

2

AKINCILAR

23004

11504

11500

3

GENÇOSMAN

36414

18532

17882

4

GÜNEŞTEPE

53273

26879

26394

5

GÜVEN

19093

9401

9692

6

HAZNEDAR

23043

11253

11790

7

MAREŞAL ÇAKMAK

34343

17377

16966

8

SANAYİ

14069

7208

6861

9

ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN

23858

11390

12468

10

TOZKOPARAN

22208

11079

11129

11

MEHMET NESİH ÖZMEN

10364

5155

5209

TOPLAM

311672

156069

155603

Güngören Deprem

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB), Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) ile ortaklaşa yürüttüğü Deprem Risk Analiz Çalışması kapsamında, İstanbul’daki 146 bin 987 binaya risk taraması gerçekleştirildi. En tehlikeli ikinci ilçe Güngören olduğu belirlendi.

Güngören İstanbul İmaj

gungoren_harita_konum_istanbul

Güngören İstanbul Resim Galerisi


Yorum ve sorularınızı buradan paylaşabilirsiniz :

Yorum ve sorularınızı buradan paylaşabilirsiniz :

"Turkiye-Rehberi.Net"'i Sosyal Medya'da Takip Et;

WhatsApp Paylaşım Facebook Paylaşım Twitter Paylaşım Google+ Paylaşım Youtube Paylaşım LinkedIn Paylaşım Vimeo Paylaşım Pinterest Paylaşım Dailymotion Paylaşım