Dövizle Askerlik Başvurusu

Monday, January 25, 2021
Dövizle Askerlik Başvurusu sayfasında Dövizle Askerlik (Bedelli Askerlik) başvurusunu nasıl yapacağınız, başvuru koşulları hakkında bilgilere ulaşabilirsiniz.

DÖVİZLE ASKERLİK YAPMAK İSTEYENLER

 • Oturma veya çalışma iznine sahip olarak en az üç yıl süre ile yabancı ülkede; işçi, işveren veya herhangi bir meslek ya da sanat mensubu sıfatlarından biri ile bulunuyorsanız,
 • 38 yaşınızı doldurduğunuz yıl sona ermemiş ise,
 • Daha önceden diğer statülerden biriyle askerlik hizmetine başlamamışsanız,
 • Başvurunuzu aşağıdaki belgelerle en geç 38 yaşınızı tamamlayacağınız yılın sonuna kadar bağlı bulunduğunuz Türk konsolosluğuna yapınız.

BAŞVURU İÇİN BAĞLI OLDUĞUNUZ KONSOLOSLUĞA VERMENİZ GEREKENLER

İşçi statüsündeyseniz:

 • Konsolosluğa hitaben dilekçe,
 • En az üç yıl süre ile yabancı ülkede bulunduğunuzu gösterir pasaport.
 • Oturma veya çalışma izin belgesi.
 • Halen çalıştığınızı kanıtlayan işverence düzenlenmiş belge(Hizmet akdi sözleşmesi).

İşverenseniz

 • Konsolosluğa hitaben dilekçe.
 • En az üç yıl süre ile yabancı ülkede bulunduğunuzu gösterir pasaport.
 • Oturma veya çalışma izin belgesi.
 • Bir iş yerini en az üç yıl süre ile işveren olarak çalıştırdığınızı kanıtlayan resmi makamdan alınmış belge.

Gemi adamıysanız:

 • Konsolosluğa hitaben dilekçe
 • Pasaport.
 • Gemi adamı yeterlilik belgesi
 • Yetkili makamlar tarafından düzenlenmiş en az üç yıl süreli hizmet akdi.Gemicilik kütük kayıt sureti.

Başka bir meslek ya da sanat mensubuysanız:

 • Konsolosluğa hitaben dilekçe.
 • En az üç yıl ile yabancı ülkede bulunduğunuzu gösterir pasaport.
 • Oturma veya çalışma izin belgesi.
 • Halen çalıştığınızı kanıtlayan işveren tarafından düzenlenmiş belge( Hizmet akdi sözleşmesi).

KONSOLOSLUK TARAFINDAN BAŞVURUNUZUN UYGUN GÖRÜLMESİ HALİNDE YAPILACAKLAR

 • Konsolosluktan verilecek belgede yazılı banka hesabına askerlik bedeli olan dövizi ödeyip, dekontu konsolosluğa veriniz.
 • Konsolosluktan temin edeceğiniz dövizle askerlik başvuru evrakını tanzim ederek, konsolosluğa veriniz.
 • Başvuru işlemlerinizin tamamlanmasını müteakip, konsoloslukça onaylanan başvuru formunun bir suretini alınız.

ÖDEME İŞLEMİNE DAİR ESASLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİZ:

 • Ödemekle yükümlü olduğunuz dövizi peşin yada başvuru sırasında biri peşin, kalanı 38 yaşınızı doldurduğunuz yılın sonuna kadar olmak üzere, en çok üç taksit halinde ödeyebilirsiniz.
 • Taksitlerinizi başvuru formunda yazılı tarihlerde düzenli olarak ödeyiniz,
 • Peşin ya da taksit ödemelerinizi, yurt içinde veya yurt dışında yapabilirsiniz.

HİZMET YÜKÜMLÜLÜKLERİNİZ:

 • Askerlik hizmet yükümlülüğünü başvurunuzu takip eden celp dönemlerinizde başlayarak, 38 yaşınızı doldurduğunuz yılın son celbine kadar olan dönemlerden istediğiniz birinde yapabilirsiniz. Bunun için konsolosluğa başvuruda bulunurken , istediğiniz sevk döneminide belirtiniz.
 • Celp dönemleri her yıl; 13-15 Mart , 13-15 Haziran, 13-15 Eylül, 13-15 Aralıkta başlamaktadır.
 • Sevke tabii olduğunuz, celpte adresinize çağrı pusulası gönderilecek ve ayrıca, isminiz konsoloslukta ve yurt dışında basılan türk gazetelerinde yayımlanacaktır.

KESİN TERHİS BELGENİZİ NASIL ALACAKSINIZ ?

 • Yasada gösterilen dövizin tamamını ödemeniz ve askerlik hizmetini tamamlamanız halinde terhise hak kazanacaksınız.
 • Kesin terhise hak kazandığınızda, terhis belgenizi; yerli askerlik şubenize müracaat ederek alabilirsiniz.terhis belgeniz bildireceğiniz adrese de gönderilebilir.

AŞAĞIDA YAZILI HALLERDE DÖVİZLE ASKERLİK KAPSAMINDAN ÇIKARTILIRSINIZ:

 • Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvurduktan sonra temel eğitim ve ödeme yükümlülüklerinizi tamamlamadan dileğinizden vazgeçtiğinizi konsoloslku veya askerlik şubenize dilekçe ile bildirdiğinizde.
 • Belgelerinizin gerçek dışı olduğunun anlaşılması halinde.
 • Ücret veya maaşınızın Türkiye'den transfer edildiği belirlenirse.
 • Ödeme yükümlülüğünüzü başvuru sırasında bildirilen süre ve şartlara uygun olarak yerine getirmezseniz.
 • Ödeme ve eğitim yükümlülükleriniz sona ermeden, yurda kesin dönüş yapmanız halinde.

DİKKAT!

31 Mayıs 1992 tarihinden önce yurt dışına oturma veya çalışma izni ile çıkmış bulunanlar için yurt dışında en az kalış süresi bir yıldır.

Son yoklama sağlık muaynesini yabancı ülkede yaptırma mecburiyeti kaldırılmıştır.Sağlık muaynenizi izinli vb.maksatlarla yurda döndüğünüzde bağlı olduğunuz askerlik şubesinde yada askerlik eğitimi için sevkinizi yapan askerlik şubesinde yaptırabilirsiniz.

Askerlik İlgili Linkler

Yorum ve sorularınızı buradan paylaşabilirsiniz :

Yorum ve sorularınızı buradan paylaşabilirsiniz :

"Turkiye-Rehberi.Net"'i Sosyal Medya'da Takip Et;

WhatsApp Paylaşım Facebook Paylaşım Twitter Paylaşım Google+ Paylaşım Youtube Paylaşım LinkedIn Paylaşım Vimeo Paylaşım Pinterest Paylaşım Dailymotion Paylaşım