Bedelli Askerlik Meclis'ten Geçti

Friday, June 5, 2020
Merakla beklenen bedelli askerlik yasasında yaş sınırı, yürürlük tarihi 31 Aralık 2011'e çekilerek 1982 doğumluların tamamı bedelli kapsamına alınmış oldu. 30 yaşından gün alanlar bedelli için başvurabilecek.

Raporlulara da bedelli

Ak Parti'nin aynı önergesiyle askerliğe elverişsiz raporu alanların da yaş sınırına bakılmaksızın ücretini ödemek koşuluyla tezkere almaları olanağı sağlandı. Muhalefetin, bedelliden yararlanma yaşı ile 30 bin TL'Lik ücretin aşağı çekilmesi ve bedelliden yararlanacakların 21 günlük temel askerlik hizmetinden muaf tutulmamaları önerileri ise kabul görmedi. BDP'nin vicdani retçilere askerlik yerine kamu hizmeti önerisi de reddedildi.

Meclis'te dün gece zaman zaman yükselen tartışmaların gölgesinde görüşülen yasayla, yurt dışında çalışanlara ilişkin askerlik yaş sınırı da kaldırıldı. Yurt dışında en az üç yıl çalışarak dövizli askerlik hakkına sahip olanlar, yaş sınırı olmaksızın 10 bin Euro bedelle yine 21 günlük temel eğitimden muaf tutularak askerlik görevlerini yapmış sayılacaklar. İlk haliyle 460 bin kişiyi kapsayacağı açıklanan yasanın yaş sınırındaki değişikliğin 10-15 bin kişiyi daha kapsama alması bekleniyor.

Vicdani ret'e tek hapisli çözüm

MİLLİ Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, bedelli askerlikle ilgili tasarı görüşülürken vicdani retle ilgili soruları da yanıtladı. Yılmaz bir çalışmaları olduğunu belirtti: "Askere gitmeyeceğim diyenler için bir ceza, her seferinde 3-5 yıl değil bir ceza. O cezayı hapiste çektikten sonra askerlikten muaf olacak. Düzenleme budur."

Genelkurmay hayır dese ne olur

Yılmaz'a bedelli için Genelkurmay'ın görüşünün alınıp alınmadığı soruldu: "Genelkurmay evet dese ne olacak, hayır dese ne olacak. Son söz milletvekiline, TBMM’ye ait değil midir?"

Kanuna göre, 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle 30 yaşından gün alanlar, 30 bin TL karşılığında bedelli askerliğe hak kazanacak ve 21 gün temel askerlik hizmetinden muaf tutulacak.

TBMM Genel Kurulunda, bedelli ve dövizle askerlikle ilgili düzenlemeleri içeren, Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı kabul edilerek yasalaştı.

Kanuna göre, 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle (bu tarih dahil) 30 yaşından gün alanlar, 30 bin TL karşılığında bedelli askerliğe hak kazanacak ve 21 gün temel askerlik hizmetinden muaf tutulacak.
İşçi, işveren sıfatıyla veya bir meslek ve sanat sahibi olarak yurtdışında oturma ve çalışma iznine sahip olanlar, en az 3 yıl süre ile fiilen yabancı ülkelerde çalışmış olmaları şartıyla 10 bin Avro ödeyerek, 21 gün süreli temel askerlik eğitimine tabi tutulmadan muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak.

TBMM Genel Kurulunda, bedelli ve dövizle askerlikle ilgili düzenlemeleri içeren, Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı kabul edilerek yasalaştı.

Kanuna göre, işçi, işveren sıfatıyla veya bir meslek ve sanat sahibi olarak yurtdışında oturma ve çalışma iznine sahip olanlar, en az 3 yıl süre ile fiilen yabancı ülkelerde çalışmış olmaları şartıyla 10 bin Avro ödeyerek, 21 gün süreli temel askerlik eğitimine tabi tutulmadan muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak. Mevcut düzenlemede ödenmesi gereken para 5 bin 112 avro idi.

38 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvurmayanlar ile başvurdukları halde döviz ödemelerini yapmadıkları için dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar da 7 bin 668 Avro yerine 10 bin Avro ödeyerek, 21 gün askerlik yapmadan bu hizmetini yerine getirmiş sayılacak. Dövizle askerlik hizmetinden yararlanacaklar, 21 gün süreli temel askerlik eğitimine tabi tutulmayacak.

Belirtilen yaş sınırı sonuna kadar temel askerlik eğitimini yapmayanların, dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkartılarak askerlik işlemine tabi tutulmasına ilişkin düzenleme kaldırılacak.

Bedelli Askerlik'de başvuru süresi 6 ay
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte fiili askerlik hizmetine başlamayan, 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle (bu tarih dahil) 30 yaşından gün alanlar, 6 ay içinde askerlik şubelerine başvurmaları ve 30 bin TL'yi ödemeleri halinde temel askerlik eğitimine tabi tutulmaksızın askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak. Başvuruda bulunanlar, bu parayı başvuru sırasında defaten ödeyebilecek ya da yarısını başvuru sırasında diğer yarısını ise başvuru tarihinden itibaren 6 ay içinde ödeyebilecek.
Bu uygulama kapsamında ödenecek paralar, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı adına Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıflar Bankasında açılacak özel hesaba yatırılacak.

Bedelli Askerlik Paralar nerede kullanılacak
Özel hesapta toplanan paralar; şehit yakınları, gaziler, özürlüler, muhtaç erbaş ve er aileleri, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıkları dahil TSK'ya mensup vazife malulleri ile emniyet hizmetleri sınıfına mensup vazife malullerine yönelik sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerinin finansmanında kullanılacak.
Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, haklarında askerliğe elverişli olmadıkları yönünde verilen kararlardan dolayı askerlik hizmetinden muaf tutulanlar da 6 ay içinde başvurmaları halinde yaş sınırı aranmaksızın bu düzenlemeden yararlanacak.

Bu kanundan yararlanan yükümlüler hakkında saklı, yoklama kaçağı ve bakayadan dolayı idari ve adli soruşturma ve kovuşturma yapılmayacak, başlatılmış olanlar sona erdirilecek.

Kanundan önceki miktarı ödeyecekler
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce temel askerlik eğitimini süresi içinde yapmadıkları gerekçesiyle dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkarılanlardan, belirtilen yararlanma şartlarını taşıdıklarını ve bu kanunla değiştirilmeden önceki miktarları süresi içinde ödediklerini konsolosluklara müracaatla belgelendirenler, muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak. Bu kişiler hakkında da askerlik hizmetini yerine getirmedikleri için idari ve adli soruşturma ile kovuşturma yapılmayacak, başlatılmış olanlar sona erdirilecek.

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce temel askerlik eğitimini tamamlamalarının ardından askerliğe elverişsiz hale gelen, vefat eden, Türk vatandaşlığından çıkmalarına izin verilen veya Türk vatandaşlığını kaybedenler ile ödeme ve temel askerlik eğitimi yükümlülüklerini süresi içinde tamamladıkları için kesin terhise hak kazananlara geri ödeme yapılmayacak.

Kanun yürürlüğe girmeden önce dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuranlar da bu düzenlemeden yararlanacak ve temel askerlik hükümlerine tabi tutulmayacak.

''Bakan ve milletvekilleri arka sıralarda uyuyor''
CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Genel Kurulun arka sıralarını göstererek, ''Enerji Bakanı ve milletvekilleri arkalarda uyuyor. Battaniye ve yastık getirmek lazım'' dedi.
CHP Manisa Milletvekili Hasan Ören de ''Meclis yaylaya döndü. Sayın bakan ve milletvekilleri arkalarda uyuyor'' diye konuştu.

Tasarının yasalaşması, 12 saat sürdü. Muhalefet milletvekilleri, maddeler üzerinde konuşma haklarının yanı sıra önergeler de vererek söz aldı.

Başkanvekili Sadık Yakut, tasarının yasalaşmasının ardından bugün saat 14.00'te toplanmak üzere birleşimi kapattı.

Bedelli Askerlik ile ilgili linkler
Yorum ve sorularınızı buradan paylaşabilirsiniz :

Yorum ve sorularınızı buradan paylaşabilirsiniz :

"Turkiye-Rehberi.Net"'i Sosyal Medya'da Takip Et;

WhatsApp Paylaşım Facebook Paylaşım Twitter Paylaşım Google+ Paylaşım Youtube Paylaşım LinkedIn Paylaşım Vimeo Paylaşım Pinterest Paylaşım Dailymotion Paylaşım